China 2.2

Planning
 • Leerdoelen
 • Terugblik + vragen HW
 • Uitleg 2.2
 • Stappenkaart
 • Sudoku
 • Huiswerk
 • Leerdoelen
1 / 24
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 24 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Planning
 • Leerdoelen
 • Terugblik + vragen HW
 • Uitleg 2.2
 • Stappenkaart
 • Sudoku
 • Huiswerk
 • Leerdoelen

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 •  Welke contacten tussen
     China en Europa tussen
     1800-1900?
 • Hoe was de situatie in
    China tussen 1800-1900?

Slide 2 - Slide

Herhaling 2.1
 • Portugezen en Spanjaarden naar China: gevechten, handel
 • Eeuw der vernedering
 • Mantsjoerije als krachtige staat, namen over van Chinese
    cultuur
 • Tot 1800: stabiliteit
 • Chinees isolement → technologisch isolement. Europa de
    leiding.

Slide 3 - Slide

Engeland breekt China open. De opiumhandel
1839-1842; eerste Opiumoorlog

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Gevolgen Eerste Opiumoorlog 
Gezichtsverlies Qingdynastie
Verdrag van Nanking (1842)
- Hongkong permanente basis Engeland
- Engelse koning gelijkwaardig aan Chinese Keizer
- Extraterriorialiteit (Engelsen vallen onder Engelse rechtspraak)

Ongelijke verdragen

Slide 6 - Slide

Tweede Opiumoorlog (1856-1860)
....weer dikke nederlaag China
Gevolgen:
- Nieuwe verdragshavens 
- Toegang voor alle Europese landen 
- Yangtze-rivier vrij toegankelijk

Slide 7 - Slide

Delen China in handen buitenland:
- Rusland
- Frankrijk
- Engeland
(nemen overheidstaken over)

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Binnenlandse problemen (1851- 1868)
Taipingopstand (1851-1865)
Nianopstand (1853-1868)
Opstanden moslims 

Slide 10 - Slide

- 2 verloren oorlogen  (opiumoorlogen)
- Ongelijke verdragen
- Aanwezigheid buitenlandse mogendheden (verdragshavens, Hongkong, bezettingen)
- Interne opstanden (Witte Lotus, Taiping-, Nian, en moslimopstand).

Kort samengevat: de gebeurtenissen voor 1860:

Slide 11 - Slide

Zelfversterkingsbeweging
(voorzichtige) modernisering van China, Opgezet door confucianistische elite.

Doel: westerse technologie overnemen om eigen samenleving en cultuur te beschermen


- Militair
- Educatie (voorzichtig)
- (Beperkte) industrialisatie 
Mislukt!
- geen mentaliteitsverandering in samenleving
- landbouw bleef boventoon voeren
- corruptie en tegenwerking

Slide 12 - Slide

Zelfversterkingsbeweging
(voorzichtige) modernisering van China, Opgezet door confucianistische elite.

Doel: westerse technologie overnemen om eigen samenleving en cultuur te beschermen


- Militair
- Educatie (voorzichtig)
- (Beperkte) industrialisatie 
Mislukt!
- geen mentaliteitsverandering in samenleving
- landbouw bleef boventoon voeren
- corruptie en tegenwerking

Slide 13 - Slide

Zelfversterkingsbeweging
(voorzichtige) modernisering van China, Opgezet door confucianistische elite.

Doel: westerse technologie overnemen om eigen samenleving en cultuur te beschermen (grote voorbeeld: Japan)


- Militair
- Educatie (voorzichtig)
- (Beperkte) industrialisatie 
Mislukt!
- geen mentaliteitsverandering in samenleving
- landbouw bleef boventoon voeren
- corruptie en tegenwerking

Slide 14 - Slide

Nederlands-Indië
 • Door VOC: veel Chinese arbeiders
   op plantages
 • Ook Chinese ondernemers met
   plantages
 • Na 1870 verovering heel
   Nederlands-Indië door Nederland
 • Opnieuw Chinese immigranten
   (land- en mijnbouw)

Slide 15 - Slide

Chinees-Japanse oorlog (1894-1895)
Nederlaag China: verdrag Shimonoseki (1895)
- schadevergoeding
- Korea o.i.v. Japan
- Taiwan bij Japan

Slide 16 - Slide

Chinees-Japanse oorlog (1894-1895)
Nederlaag China: verdrag Shimonoseki (1895)
- schadevergoeding
- Korea o.i.v. Japan
- Taiwan bij Japan

Slide 17 - Slide

Chinees-Japanse oorlog (1894-1895)
Nederlaag China: verdrag Shimonoseki (1895)
- schadevergoeding
- Korea o.i.v. Japan
- Taiwan bij Japan
China verliest respect in de wereld....

Slide 18 - Slide

Delen China in handen buitenland
Eind 19de eeuw

Slide 19 - Slide

Bokseropstand (1900-1901)
- Chinese nationalisten
- Anti-westers gevoelens, wantrouwen tegen zendelingen
- Tegen hervormingen

- internationale troepenmacht slaat opstand neer
tijd van misoogsten en overstromingen

Slide 20 - Slide

Bokseropstand (1900-1901)
- Chinese nationalisten
- Anti-westers gevoelens, wantrouwen tegen zendelingen
- Tegen hervormingen

Internationale troepenmacht slaat opstand neer
tijd van misoogsten en overstromingen

Slide 21 - Slide

Uitleg stappenkaart
Maken sudoku

Slide 22 - Slide

Huiswerk
 • Lees §2.2 uit boekje China
 • Maak §2.2, 3 t/m 6

 • Succes met het voorbereiden met de toets!
 • TIP: JORT → China 
 • Politieke stromingen, kenmerkende aspecten
 • Bij vragen: mail gerust!

Slide 23 - Slide

Leg eens in eigen woorden (!) uit..
 • Welke contacten tussen
   China en Europa tussen
   1800-1900?
 • Hoe was de situatie in
   China tussen 1800-1900?

Slide 24 - Slide