Les 2 Bijzondere ondersteuningsmethodieken

Bijzondere ondersteuningsmethodieken
Les 2
Juliët Grimberg
1 / 26
next
Slide 1: Slide
BegeleidingsmethodiekenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 26 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Bijzondere ondersteuningsmethodieken
Les 2
Juliët Grimberg

Slide 1 - Slide

Inhoud van dit vak
 • Deskundige zorg en ondersteuning bieden (week 1)
 • Bijzondere ondersteuningsmethodieken (week 2 & 3) 
 • Methodisch handelen (week 4) 
 • Casus en methodiek verslag (week 5,6, -7-)
 • Presentatie (week -7-,8,9) 

Slide 2 - Slide

Ondersteuningsmethodieken
 1. Ontwikkelingsstimuleringsmethodieken
 2. Vaardigheidstraining
 3. Gedrag veranderende methodieken
 4. Therapeutische methodieken 

Slide 3 - Slide

Ondersteuningsvraag gericht op
Benaderingswijze
Ontwikkelingsstimulering
Basale stimulatie
Zintuiglijke stimulering
Methode Vlaskamp
Vaardigheidstraining
Zelfredzaamheidstraining
Goldsteintraining
eigen initiatief model/ begeleid ontdekkend leren

Slide 4 - Slide

Ondersteuningsmethodieken
 1. Ontwikkelingsstimuleringsmethodieken
 2. Vaardigheidstraining
 3. Gedrag veranderende methodieken
 4. Therapeutische methodieken 
Les 3

Slide 5 - Slide

Ondersteuningsvraag gericht op
Benaderingswijze 
Gedragsverandering
gedragsmatige aanpak
mediërende aanpak Feuerstein
therapeutisch: verhelpen probleem (gedrag) 
methode Heijkoop: 'anders kijken naar'
gentle teaching en relatietherapie
'active support'
triple C
oplossingsgericht werken
psychotherapie en vaktherapie

Slide 6 - Slide

Basale stimulatie
(Fröhlich 1995)
Zeer geschikt voor cliënten met ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. 

Lichaamsgebonden ervaren 

Tegenwoordig ook: ouderen met dementie en comapatiënten in vegetatieve toestand 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Achtergrond en doel
Achtergrond: cliënten leven geïsoleerd , want beperking op drie basale gebieden ; bewegen, waarnemen en communiceren 
Daardoor: nauwelijks in staat om lichaamsbeeld te ontwikkelen
Doel: cliënt informatie geven over eigen lichaam 

Slide 9 - Slide

Praktische uitvoering
 • Bewegingservaring 
 • Zintuigelijke prikkels (muziek/ trillingen/ geur/ warmte/ kou)
 • Gerichte individuele communicatie 

Slide 10 - Slide

Voorbeelden:
Snoezelen
Massage geven
Schommelen
Voorlezen 
Muziek activiteiten 
Bubbelbad
Prikkelen van reukvermogen 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Zintuigelijke stimulering 
Lilly Nielsen

'active learning' methode 

Slide 13 - Slide

Doelgroep 
Kinderen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperking 

Achtergrond:
- Ontwikkeling mens in fases
- Zintuighiërarchie 

Slide 14 - Slide

Doel 
Cliënten stimuleren tot actie door het aanbieden van speciaal daarvoor geslecteerde materialen. 


Slide 15 - Slide

Methode Vlaskamp
'Een eigen perspectief'

Gebaseerd op de hechtingstheorie 

Doel: opbouwen en onderhouden van goed contact met cliënt 
(speerpunt in begeleiding; behoefte van cliënt)

Slide 16 - Slide

Uitgangspunt
Wat wil de cliënt mij zeggen als hij bepaald gedrag vertoont?
Langetermijn doelen (1,5 tot 2 jaar) 

Doelen worden geëvalueerd m.b.v. bijvoorbeeld GAS

Slide 17 - Slide

Ondersteuningsvraag gericht op
Benaderingswijze
Ontwikkelingsstimulering
Basale stimulatie
Zintuiglijke stimulering
Methode Vlaskamp
Vaardigheidstraining
Zelfredzaamheidstraining
Goldsteintraining
eigen initiatief model/ begeleid ontdekkend leren

Slide 18 - Slide

Zelfredzaamheidstraining
Vergroten zelfredzaamheid 
(Gaat meestal om ADL)

Slide 19 - Slide

Leerprincipes
Versterkers (positief gedrag belonen, negatief gedrag negeren) 

Kleine stapjes (beginnen met de eenvoudige handelingen, opbouwen naar moeilijkere handelingen)

Eenvoudige uitleg en visuele informatie (kort en bondige informatie, steeds dezelfde woorden)

Natuurlijke situatie (in de bijpassende situatie leren)
Slide 20 - Slide

Zelfredzaamheidsprogramma
 1. Vaststellen van het doelgedrag 
 2. Vaststellen van de beginsituatie
 3. Vaststellen van de methode van aanpak 
 4. Uitvoering van het programma
 5. Evaluatie van het programma 

Slide 21 - Slide

Goldsteintraining
Doelgroep: cliënten met een lichtere verstandelijke beperking

Doel:  Leren op een juiste manier met anderen om te gaan (eenvoudige sociale vaardigheden)

Praktische uitvoering: Kleine groepjes, stap voor stap nieuwe vaardigheden. Huiswerk: oefenen in de praktijk. 

Slide 22 - Slide

Eigen initiatief model (EIM)/ begeleid ontdekkend leren
Doel: denkvaardigheden toepassen in onbekende en onverwachte situaties 

Begeleider is coach 

Bij een hulpvraag gaat de begeleider niet direct hulp aanbieden. Cliënt stimuleren zelf een oplossing te zoeken. 

Zelfstandigheid en zelfvertrouwen van cliënt nemen toe door deze methodiek. 

Slide 23 - Slide

Volgende week 
Verder met de bijzondere ondersteuningsmethodieken

Slide 24 - Slide

Ondersteuningsvraag gericht op
Benaderingswijze 
Gedragsverandering
gedragsmatige aanpak
mediërende aanpak Feuerstein
therapeutisch: verhelpen probleem (gedrag) 
methode Heijkoop: 'anders kijken naar'
gentle teaching en relatietherapie
'active support'
triple C
oplossingsgericht werken
psychotherapie en vaktherapie

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide