vergelijking, metafoor, metoniem, hyperbool, understatement, litotes en eufemisme

beeldspraak 
1 / 47
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

beeldspraak 

Slide 1 - Slide
  • Beeldspraak is een manier om op een creatieve manier te schrijven. 

  • Hierbij worden woorden op een bijzondere manier gebruikt om een beeld of gevoel over te brengen.


Beeldspraak

Slide 2 - Slide  • Bij een vergelijking wordt iets uit de werkelijkheid/object 
     (mens, dier of ding) vergeleken met een beeld.
 
  • Ze staan dus beide in een zin. (object en beeld)
 
De jongen is zo bleek als een doek.
 object                   beeld
            

Vergelijking

Slide 3 - Slide

Zo bleek als een doek

Slide 4 - Slide

Ilse uit mijn klas (object) is zo mak als een lammetje (beeld).

Slide 5 - Slide


B

Slide 6 - Slide

Bij een metafoor wordt het beeld alleen genoemd, het object wordt niet genoemd.  

Het is hier een zwijnenstal, ruim op!
                             beeld

Het object is bijvoorbeeld een slaapkamer.

Metafoor

Slide 7 - Slide

  • Bij een metafoor moet je zelf de betekenis achter het beeld vaststellen.  

Niemand wil vriendin zijn met zo’n heks (beeld) = onaardig meisje (object)

  • Werkwoorden kunnen een metafoor zijn:

Veronique vliegt (b) door die spannende boeken. = leest heel snel (o).

  • Spreekwoorden en uitdrukkingen zijn vaak metaforen:
Kleine potjes hebben grote oren (b). = Kinderen horen alles (o).


Slide 8 - Slide

Hoge bomen vangen veel wind

Slide 9 - Slide
  • Een levenloos ding wordt voorgesteld als een persoon.

Hoge bomen vangen veel wind (bomen hebben geen handen)

Het gevaar loerde op elke straathoek (gevaar kan niet kijken)

De toekomst lacht je toe
Personificatie

Slide 10 - Slide

"De jongen die een tien had gehaald
De jongen die een tien had gehaald was zo trots als een pauw."
Wat is hier het object?
A
De jongen
B
een pauw

Slide 11 - Quiz


Die boom van een vent sloeg de inbreker neer.
A
vergelijking
B
metafoor
C
personificatie
D
metafoor van een werkwoord

Slide 12 - Quiz


De zon prikt in mijn ogen.
A
vergelijking
B
metafoor
C
personificatie
D
metafoor van een werkwoord

Slide 13 - Quiz


Brian is 's ochtends zo fris als een hoentje.
A
vergelijking
B
metafoor
C
personificatie
D
metafoor van een werkwoord

Slide 14 - Quiz


Het schip danste op de golven tijdens de storm.
A
vergelijking
B
metafoor
C
personificatie
D
metafoor van een werkwoord

Slide 15 - Quiz


"Het papier is geduldig."
Is dit een personificatie?
A
ja
B
nee

Slide 16 - Quiz


"Ze bleef opeens staan en balde de handen tot vuisten terwijl buiten twee koplampen aansprongen als twee gloeiende ogen. Christine viel weer met een verkreukelde motorkap op Leigh aan. Helder metaal scheen door de beschadigde verf heen. Haar grill leek wel uit haaientanden te bestaan." Noteer minstens twee vormen van beeldspraak. 

Slide 17 - Open question

Ga naar Nieuw Nederlands h.1 woordenschat.

Maak opdr. 1 t/m 3

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Metafoor 2
Dat schaap is er alweer ingetrapt.
beeld
Een reus van een kerel.
beeld
De overheid gaat snoeien in de uitgaven  (verminderen)
Het regent klachten bij de zorginstelling.
metafoor werkwoord (metafoor in een werkwoord)

Slide 20 - Slide

Metonymie

De beeldspraak berust niet op een vergelijking, maar op een specifieke eigenschap van het object.

-    Je noemt een deel in plaats van het geheel

     (even de neuzen tellen)
-    Je noemt het geheel in plaats van een deel
      (Het VML heeft het Van Abbedebat gewonnen)

Slide 21 - Slide

Even de neuzen tellen

Slide 22 - Slide

Metonymie 2
-    Je noemt het materiaal, maar je bedoelt het voorwerp
      (hij won goud)
-    Je noemt een aardrijkskundige naam, maar je bedoelt het
      product dat daarmee verbonden is. (Ik eet het liefst
      edammer)


Slide 23 - Slide

Metonymie 3
-    Je noemt plaats/ruimte, maar je bedoelt de mensen die daar
      zijn. (De zaal gaf een enorm applaus.)
-    Je noemt de producent, maar je bedoelt het product:
      een Apple
-    Je noemt de eigenschap, maar je bedoelt de persoon
     (die lange)

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Stijlfiguren
Vandaag:
Hyperbool
understatement
litotes
eufemisme

Slide 26 - Slide

Hyperbool
De inhoud van de mededeling wordt enorm vergroot (overdrijving)

Hij barst van het geld (hij is rijk)
Ik word stapelgek van die man.
Ik verveel me dood

Slide 27 - Slide

Wat is het verschil tussen een vergelijking en een metafoor?

Slide 28 - Open question

Slide 29 - Slide

Understatement
- Met een understatement zwak je de mededeling af.
- Je zegt dat iets minder mooi, groot of belangrijk is dan in
   werkelijkheid.

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Voorbeelden understatement
- Als je een één voor die toets hebt gekregen, zul je wel een paar
  foutjes gemaakt hebben.
- Die regisseur heeft met zijn speelfilms ongetwijfeld een paar   
  centjes verdiend.
- Mijn steenrijke oom heeft een stulpje aan de Rivièra gekocht.
- Zo'n drastische prijsverhoging zal niet bevorderlijk zijn voor de
  export van het product. (= ronduit slecht) 

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Litotes
- Er wordt een mededeling gedaan door het tegenovergestelde
   te ontkennen.
- De litotes lijkt op een understatement.
- Het is een stijlfiguur waarbij je schijnbaar iets ontkent of
   verkleint met het doel datgene wat je bedoelt des te meer uit
   te laten komen. 

Slide 34 - Slide

Voorbeelden litotes
-  Mijn vriend Peter is niet vies van een haring.
   (gek op haring)
- Dat is geen slecht idee. (goed idee)
- Hij is niet achterlijk. (slim)
- Daar ben ik niet blij mee. (heel vervelend)
- Dat is niet onwaarschijnlijk.
  (Ik vind dat geen verkeerd plan)

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Eufemisme
- Een eufemisme is een manier om iets verzacht uit te drukken. -   Door een eufemisme te gebruiken kan je iets wat onaardig is 
  zeggen of schrijven zonder dat het onaardig, gruwelijk of vies
  klinkt. 

Hij is helaas niet meer onder ons.

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Voorbeelden eufemisme
- Volgens mij is er aan jou een steekje los! (gek)
- De examinator heeft onzorgvuldig gehandeld. (grote fouten
  gemaakt)
- De dierenarts heeft de hond laten inslapen (= gedood)
- De directie wil het personeelsbestand afslanken (= personeel
   ontslaan)
- Hij is een bekende van de politie (een boef)

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

Wat is een metafoor?

Slide 41 - Open question

Wat is personificatie?

Slide 42 - Open question

Wat heb je nog niet begrepen van deze begrippen?

Slide 43 - Open question

"Het papier is geduldig."
Is dit een personificatie?
A
ja
B
nee

Slide 44 - Quiz

"De jongen die een tien had gehaald was zo trots als een pauw."
Wat is hier het object?
A
De jongen
B
een pauw

Slide 45 - Quiz

"Ze bleef opeens staan en balde de handen tot vuisten terwijl buiten twee koplampen aansprongen als twee gloeiende ogen. Christine viel weer met een verkreukelde motorkap op Leigh aan. Helder metaal scheen door de beschadigde verf heen. Haar grill leek wel uit haaientanden te bestaan."
Noem de personificaties.

Slide 46 - Open question

Leon, een boom van een vent, sloeg de inbreker neer.
A
metafoor
B
vergelijking met als
C
personificatie
D
vergelijking zonder als

Slide 47 - Quiz