Herhaling Projectdocumenten - Startnotitie

Herhaling projectdocumenten
* Startnotitie
* Plan van aanpak
* Projectplan
1 / 11
next
Slide 1: Slide
EvenementenorganisatieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Herhaling projectdocumenten
* Startnotitie
* Plan van aanpak
* Projectplan

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Als je met een project begint, wat is het eerste document dat je dan maakt?
A
Het projectplan
B
De startnotie
C
Het plan van aanpak
D
Het evenementontwerp

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen een startnotitie en een projectplan?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

De Startnotitie
De startnotitie wordt in de eerste fase (initiatie fase) van het project geschreven. Het is een samenvatting/gespreksnotitie die de projectleider met de opdrachtgever heeft gehad. Met dit document maak je duidelijk of de opdracht van de opdrachtgever duidelijk is overgekomen. 
Bij de startnotitie draait het om het eenduidig beschrijven van het doel en resultaat. En dat het resultaat bijdraagt aan het bereiken van het doel.

Als de startnotitie klaar is, wordt deze besproken met de opdrachtgever. Zodra de opdrachtgever akkoord heeft gegeven begint de volgende fase (definitie fase).

Slide 4 - Slide

Vraag de klas "Wat wordt er met eenduidig bedoeld?". Even een check of ze snappen wat hiermee wordt bedoeld. Dit kan helpen bij het beschrijven van het doel en resultaat.
 
Eenduidig betekent dat iets maar voor één uitleg vatbaar is. Het is dus duidelijk en niet anders op te vatten.
Een startnotitie bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

* Het gewenste project resultaat
* De afbakening van het project
* Het probleem of idee
* De aanleiding
* Het doel van het project
* De (globale) haalbaarheid
* Risico's
* De neveneffecten
* Randvoorwaarden

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Doel & Resultaat
Doel --> Wat wil je bereiken met het project?
Resultaat --> Wat is klaar als het project klaar is?
Resultaat --> Is concreet geschreven
Resultaat --> Draagt bij aan het doelSlide 6 - Slide

This item has no instructions

Doel & Resultaat
Fifa toernooi

Slide 7 - Mind map

Laat de studenten zelf het doel en resultaat van het fifa toernooi opschrijven. Let erop dat ze dit zo eenduidig mogelijk doen.
Risico & Haalbaarheid
Beide waarschuwen de opdrachtgever voor gevaren die op de loer liggen in dit project.
Haalbaarheid --> Is het mogelijk om het project te realiseren
Risico's --> Wat zijn de zwakke plekken in het project

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Risico's en Haalbaarheid
Fifa toernooi

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

VRAGEN?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Opdracht:
Maak naar aanleiding van de informatie die je hebt een startnotitie voor het Fifa toernooi.
Inleveren: maandag 17 januari 09.00u

Slide 11 - Slide

This item has no instructions