3e H3 introductie en paragraaf 1

De Energietransitie!
1 / 23
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

De Energietransitie!

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

De Energietransitie
Waarom?
Wat?
Hoe?
Wie?
Waar?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Ik maak me zorgen over klimaatverandering
😒🙁😐🙂😃

Slide 4 - Poll

This item has no instructions

Paragraaf 1 gaat over klimaat verandering
De aarde is in de afgelopen decennia gemiddeld 1 graad opgewarmd

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Maar 1 graad gemiddeld zegt niet zo veel.
Kijk goed naar onderstaande video:

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Stelling 1 : boven land is de opwarming veel sterken dan boven oceanen
Stelling 2: in de buurt van de polen is de opwarming sterker dan rond de evenaar
A
stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist
B
stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist
C
beide stellingen zijn juist
D
beide stellingen zijn onjuist

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Deelvraag: 
Klimaatverandering, wat zijn de oorzaken?

Maar eerst:  De basis
* Op aarde is er sprake van een broeikaseffect. De atmosfeer (luchtlaag om de aarde heen) bestaat uit gassen. Ongeveer 1% van die gassen zijn broeikasgassen. Deze gassen houden de warmte vast, die de aarde krijgt van de zon.
* Zonder het broeikaseffect zou de aarde een andere temperatuur hebben.


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Wat zijn allemaal broeikasgassen?
A
CO2, methaan, waterdamp
B
CO2, waterdamp, zuurstof
C
CO2, zuurstof, H2O
D
Methaan, stikstof, zuurstof

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

De gemiddelde temperatuur op aarde is 15 graden. Hoeveel zou dat zijn zonder broeikaseffect?
A
11 graden
B
0 graden
C
-7 graden
D
-18 graden

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Broeikaseffect

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Leg het verschil uit tussen het broeikaseffect en het versterkte broeikaseffect.

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

We zien sinds metingen uit 1975 een stijging in de hoeveelheid broeikasgassen. Dat komt o.a. door industrie (CO2) verkeer (Stikstof) en landbouw (Methaan)

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

juist of onjuist:
Voor de industriële revolutie was er nooit
klimaatverandering.
A
juist
B
onjuist

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Denk maar eens aan de ijstijden. Toen werd het opeens kouder, zonder invloed van de mens! En zo is het ook wel eens warmer geweest vroeger, bijvoorbeeld door vulkanisme!

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Feiten over klimaatverandering
Door meer broeikasgassen warmte de atmosfeer op en smelten ijskappen, waardoor de zeespiegel stijgt. Maar hoe weten we dit zo zeker?????

Onomkeerbare schade aan het klimaat noemen we een tipping point, die hebben we gelukkig nog niet bereikt en kunnen worden voorkomen!

Zonder verduurzaming zou de aarde meer dan 4,5 graden kunnen opwarmen voor 2100, ten opzichte van 1800! 


Slide 17 - Slide

This item has no instructions

71% van de uitstoot van CO2 wordt veroorzaakt door
A
10 bedrijven
B
100 bedrijven
C
1000 bedrijven
D
10000 bedrijven

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

... % van de (rijke) wereldbevolking stoot net zo veel CO2 uit als de armste helft van de wereldbevolking
A
1
B
5
C
10
D
20

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

de rijkste 20% van de wereld bevolking is verantwoordelijk voor ... van de totale CO2 uitstoot
A
25 %
B
45%
C
65%
D
85%

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Hoe weten we zeker dat het de uitstoot van broeikasgassen is die zorgt voor opwarming?

Want er zijn eerder grote veranderingen in de gemiddelde temperatuur geweest (zie afbeelding rechts)  

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

collega's, let op, bij deze sheet is het van belang dat je goed laat zien dat als je alleen de natuurlijke effecten in ogenschouw neemt de gemiddelde temperatuur op aarde gelijk zou zijn gebleven of misschien zelfs een beetje zou zijn gedaald (Groen+paars+geel) en dat alleen door het effect van rood de temperatuur dus stijgt. 
Maak 3.1
 opdracht 2,3,4 en 6

Slide 23 - Slide

This item has no instructions