A/13-14

Igék
Főnevek
1 / 27
next
Slide 1: Mind map
EnglishSpecial Education

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Igék
Főnevek

Slide 1 - Mind map

Drag the words to the appropriate box!

Slide 2 - Slide

COUNTABLE
UNCOUNTABLE
information
table
monkey
money
window
computer
pencil
meat
tree
wood
advice
sea
air
poppy seed
signal

Slide 3 - Drag question

PAST SIMPLE
Segédige: Did     (kijelentő mondatban nincs!)
Ige alakja: Múlt/Sima (ha nincs DID, akkor múlt, ha már van DID, akkor sima)

Használat:
  1. Múltbeli lezárult cselekvés     I was in a nice restaurant last weekend.
  2. Történetmesélés (egymást lineáris sorrendben követő cselekvések a múltban)      
She was very upset. She went to the local grocery, looked for a Menthos, but she couldn't find any. Then she asked the shopkeeper for help, and he showed her the shelf where the sweets were. Klotild was happy, bought the stuff and went home. Later she watched the new episode of Esmeralda and went to bed at 11:30.
look for
Léteznek ún. Phrasal Verb-ök. Ezek olyan igék, amik mögé rakunk egy vonzatot és ezáltal teljesen megváltozik a jelentése. Pl. 
to look = nézni DE 
to look for = to search = keresni
Nagyon trendi, fontos topik, fogunk még foglalkozni vele később.

Slide 4 - Slide

Translate the following sentences!

Slide 5 - Slide

Meghívtuk őket a bulinkba, de nem jöttek el.

Slide 6 - Open question

Kinyitottam egy üveg bort.

Slide 7 - Open question

Tegnap éjjel megállítottak a rendőrök hazafele úton.

Slide 8 - Open question

Sára és Eszter templomba ment vasárnap.

Slide 9 - Open question

Láttam egy filmet múlt hétvégén a moziban.

Slide 10 - Open question

Mozart egy híres zeneszerző volt.

Slide 11 - Open question

Mit csináltál a hétvégén?

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Link

PAST CONTINUOUS
Segédige: Was/Were     (E/1+E/3=WAS)
Ige alakja: -ing

Használat:
  1. Múltbeli folyamat, hosszabb ideig tartó cselekvés     
                           I was playing on the Playstation all night yesterday.
   2. Összetett mondatok esetén ilyeneket is tudunk kreálni:
       2/A. Valami zajlott, zajlott és egyszercsak volt közben egy pontszerű cselekvés:
                       She was watching the Exatlon when I entered the room.
       2/B. Egymással párhuzamosan zajló cselekvések a múltban:
                       They were dancing while Ödön was drinking at the bar.
Mi zajlott épp?
Figyeljünk, hogy olyankor is ezt fogjuk használni, amikor olyan kérdésünk van, hogy "épp mit csináltál, amikor...?"
Ugye gyakorlatilag a kérdés arra fog vonbatkozni, hogy milyen folyamat közben voltál éppen, így Past Continuous kell ;)

Slide 14 - Slide

Read and translate the following text! Watch for the tenses.

Slide 15 - Slide

An old pirate was sitting in the bar. He was smoking a pipe and drinking a glass of rum. He was wearing an eye patch and he had a parrot on his shoulder and a wooden leg. Instead of his right hand he had a metal hook. A young sailor was chatting with the pirate and he asked him about his adventures at sea.
     ‘So, how did you lose your leg?’, the young man asked the pirate.
     ‘Arrr! ,’ said the pirate, ‘You see, some sharks were circling the ship when I fell overboard. Luckily, my men pulled me back onto the ship before the sharks ate me completely, but one of the sharks got my leg.’
     ‘And how about the hook on your hand? How did you lose your hand?’
     ‘I was boarding a ship when another sailor cut off my hand with a sword.’
     ‘That’s amazing! What a life full of adventures!’ said the young man. ‘And how about your eye? How did you lose that?’
      ‘I was eating a grapefruit when the juice went into my eye.’
      ‘But I don’t understand. How did you lose your eye from the grapefruit juice?’
     ‘Arrr!’ said the pirate, ‘it was my first day with the new hook.’

Slide 16 - Slide

Choose the correct answer!

Slide 17 - Slide

I was taking a shower when you _____ .
A
were calling
B
was calling
C
called
D
call

Slide 18 - Quiz

Dan ________ Anne all night long.
A
called
B
was calling
C
were call
D
call

Slide 19 - Quiz

I _____ to go fishing, but Elek suggested going to the pub instead.
A
was wanting
B
was want
C
want
D
wanted

Slide 20 - Quiz

When I first saw her, she _____ on the balcony.
A
was standing
B
stood
C
standing
D
were vomiting

Slide 21 - Quiz

When _____ you last see her?
A
were
B
was
C
do
D
did

Slide 22 - Quiz

What _____ when the accident happened?
A
did you do
B
were you do
C
was you doing
D
were you doing

Slide 23 - Quiz

While I was watching the Champions Leage final, my wife _____ the shirts.
A
was ironing
B
cooked
C
watching
D
was vacuuming

Slide 24 - Quiz

Write a few sentences about your last weekend!

Slide 25 - Open question

Slide 26 - Slide

Goodbye!

Slide 27 - Slide