week 23 - muy en mucho

Buenos días
¿Qué vamos a hacer?
 • corregir los deberes
 • evaluar diagnóstico
 • adverbios
martes, 8 de junio
1 / 33
next
Slide 1: Slide
SpaansMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Buenos días
¿Qué vamos a hacer?
 • corregir los deberes
 • evaluar diagnóstico
 • adverbios
martes, 8 de junio

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Vamos a corregir
LE: ej. 6.1 en 6.2 (zie volgende dia's)

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Diagnóstico

Slide 5 - Slide

Traduce
 1. Ik ga met de bus naar school.
 2. In mijn wijk zijn een supermarkt, een bakker, een ijssalon en een apotheek.
 3. De kiosk bevindt zich tegenover het station.
 4. De supermarkt is naast de boekwinkel.
 5. We gaan te voet naar het centrum.

Slide 6 - Slide

Kies uit
en / a / de

Slide 7 - Slide

Vamos ___ Valencia.

Slide 8 - Open question

Voy ___ autobús.

Slide 9 - Open question

Mi madre es ____ Colombia.

Slide 10 - Open question

Vamos a Barcelona ___ coche.

Slide 11 - Open question

Muy en mucho
module pág. 35 + woordenlijst


Slide 12 - Slide

Bijwoorden van hoeveelheid
demasiado    =   teveel
Luisa trabaja demasiado.
mucho           = veel
Ana viaja mucho.
bastante        = aardig wat/tamelijk veel
Pedro estudia bastante
poco              = weinig
Rosa estudia poco.
Wat zijn bijwoorden?
woorden die iets zeggen over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een ander bijwoord. Ze zijn onveranderlijk. 

Slide 13 - Slide

Bijvoeglijke naamwoorden van hoeveelheid.
demasiado, mucho, bastante, poco, kunnen ook bijvoeglijk gebruikt worden. Wat heb je geleerd over bijvoeglijke naamwoorden?
In tegenstelling tot een bijwoord veranderen ze wel. Ze passen zich aan aan het zelfstandig naamwoord waar ze bij staan. 

Slide 14 - Slide

Bijvoeglijke naamwoorden van hoeveelheid
demasiado - demasiada - demasiados - demasiadas
mucho - mucha - muchos - muchas
bastante - bastantes
poco - poca - pocos - pocas
vb: mucha gente, bastantes libros, pocas chicas

Slide 15 - Slide

muy
Muy is een bijwoord en het zegt iets over een bijvoeglijk naamwoord. Het versterkt het bijvoeglijk naamwoord. Het betekent dan heel of erg.
vb: La casa es grande = Het huis is groot.
      La casa es muy grande = Het huis is heel groot. 

Slide 16 - Slide

Unos ejemplos

 • Me gusta mucho leer
 • En el armario hay muchos libros.

 • Está cansado porque duerme poco.
 • Hay pocas personas en la fiesta.

 • Hay demasiado café en la taza.
 • Hay demasiada Coca-Cola en el vaso.Slide 17 - Slide

Vul in: muy of mucho/a/os/as
1. Mi hermana es ................... simpática.
2. Tengo ...................... amigos.
3. En el parque hay ........................ gente.
4. Mi padre tiene un coche ................... bonito. 
5. En nuestro barrio hay ........................... casas. 
6. Mi amigo es.............. trabajador. Siempre estudia ................

Slide 18 - Slide

Vul in: muy of mucho/a/os/as
1. Mi hermana es ..muy...... simpática.
2. Tengo ........muchos........ amigos.
3. En el parque hay .......mucha......... gente.
4. Mi padre tiene un coche .....muy......... bonito. 
5. En nuestro barrio hay ..........muchas........ casas. 
6. Mi amigo es...muy.... trabajador. Siempre estudia ...mucho...

Slide 19 - Slide

A trabajar
LA: pág. 103 ej. 4 y 5
LE ej. 6.18


HUISWERK:
SO

Slide 20 - Slide

     Los deberes: leren voor je SO

   Alle grammatica en woordenschat van tarea 1, 2 en 3 (t/m 3.5)
       3.6 hoef je dus nog niet te kennen.
        
martes, 15 de junio, primera hora

Slide 21 - Slide

11

Slide 22 - Video

00:25
¿Dónde está el supermercado?
(beantwoord met een hele zin!)

Slide 23 - Open question

00:33
¿Qué hay al lado del supermercado?

Slide 24 - Open question

00:43
¿Dónde está la florestería?
(Antwoord met een hele zin!)

Slide 25 - Open question

00:54
La biblioteca está ....
A
lejos
B
cerca

Slide 26 - Quiz

01:11
¿Dónde vive la chica?

Slide 27 - Open question

01:16
¿Qué hay al final de la calle?

Slide 28 - Open question

01:22
¿Dónde está el metro?

Slide 29 - Open question

01:48
¿Adónde va la chica cuando vuelve del trabajo?

Slide 30 - Open question

01:53
¿Dónde está el supermercado?

Slide 31 - Open question

01:59
¿Dónde está la panadería?

Slide 32 - Open question

02:07
¿Dónde está la cafetería?

Slide 33 - Open question