Opvoeden en begeleiden

1 / 20
next
Slide 1: Slide
OPSMBOStudiejaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Opvoeden en begeleiden

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Neem een opvoedingssituatie voor ogen van stage. Doorloop de vragen, beantwoord ze individueel.

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Opdracht 2
In groepjes van maximaal 3 studenten noteren jullie op een groot vel:
1. Korte beschrijving van de opvoedingsstijlen. Maak hierbij gebruik van het boek en internet.
2. De voor- en nadelen van de opvoedingsstijl. Maak hierbij gebruik van het boek en internet.
3. Zoek je geschikte afbeeldingen en een filmpje per opvoedingsstijl.
4. Zet je je naam bij de opvoedingsstijl die bij je past.


Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Bedenk een voorbeeld op stage van emotionele ondersteuning

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Slide

Geef een voorbeeld van een informatieve ondersteuning

Slide 14 - Mind map

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Opdracht 3
* Verdeel de klas in 8 groepen. 
* Iedere groep krijgt een opvoedingsmiddel toegewezen en
   maakt hierover een korte presentatie (met Powtoon mag ook) 
  met afbeeldingen en
  een film of een toneelstukje waarin het opvoedingsmiddel
   duidelijk belicht wordt.
* Iedere groep presenteert zijn opvoedingsmiddel.

Slide 19 - Slide

Huiswerk
• Lezen en samenvatting/ mindmap maken van :
Boek Pedagogisch klimaat: *Opvoeden en pedagogiek blz. 16 – 24   
*Opvoeding van kinderen en pubers blz. 51 t/m 59

Slide 20 - Slide