H5.2 beweging verwerkingles TL2

Welkom!
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 16 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom!

Slide 1 - Slide

Herhaling 5.2

Slide 2 - Slide

gemiddelde snelheid
Als je op een scooter rijdt dan rij je niet altijd met dezelfde snelheid

Slide 3 - Slide

gemiddelde snelheid
De gemiddelde snelheid bereken je door de afgelegde afstand te delen door de tijd die hiervoor nodig is.

De gemiddelde snelheid wordt uitgedrukt in:
-kilometer per uur (km/h).
-meter per seconde (m/s).

Slide 4 - Slide

Rekenen met gemiddelde snelheid
Gemiddelde snelheid is de verhouding tussen afstand en tijd. 
gemiddelde snelheid kun je berekenen met:

Gemiddelde snelheid = afstand : tijd.                Vgem = s : t 

hierin is:
Vgem  de gemiddelde snelheid in m/s of km/h
s  de afstand in m of km 
t is tijd in s of h 
Vgem berekenen

Slide 5 - Slide

gemiddelde snelheid omrekenen.
tijd omrekenen. 

Slide 6 - Slide

Stappenplan (G,G,F,O,A)
* Gegevens
* Gevraagd
* Formule
* Oplossing
* Antwoord

Slide 7 - Slide

Herhaling 5.1

Slide 8 - Slide

Bewegingen vastleggen
Beweging vastleggen d.m.v.  fotografie
*stroboscopische foto
*stroboscooplamp

Slide 9 - Slide

Stroboscoop
 Lamp die met vaste tussenpozen flitst in een verduisterde ruimte.

Bijv. elke 0,05 seconde

Slide 10 - Slide

Stroboscopische foto

Slide 11 - Slide

Informatie uit een stroboscopische foto

Slide 12 - Slide

afstand-tijd diagram

Slide 13 - Slide

Hoe teken je een grafiek
  1. Altijd in potlood en met een geodriehoek.
  2. X-as = horizontaal
  3. Y-as = verticaal
  4. Logische getallenverdeling op beide assen.
  5. Assen benoemen: grootheid en eenheid!
  6. Plaats stipjes per meetpunt.
  7. Trek een vloeiende lijn door of langs de meetpunten.

Slide 14 - Slide

langzaam
snel
veel afstand tussen 2 foto's
weinig afstand tussen 2 foto's

Slide 15 - Slide

Aan de slag
Ga oefenen voor de toets.
Denk aan: Samenvatten, opgaves maken en vragen stellen.

Slide 16 - Slide