Het ontstaan van de seizoenen

De vier seizoenen
Op de aarde kennen we 4 seizoenen:
  • Lente
  • Zomer
  • Herfst
  • Winter

Het ontstaan van de seizoenen wordt in de volgende video uitgelegd.
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

De vier seizoenen
Op de aarde kennen we 4 seizoenen:
  • Lente
  • Zomer
  • Herfst
  • Winter

Het ontstaan van de seizoenen wordt in de volgende video uitgelegd.

Slide 1 - Slide

De vier seizoenen

Slide 2 - Slide

Maanstanden
De maan draait in ongeveer 29 dagen om de aarde.
Het licht van de zon wordt door de maan weerkaatst naar de aarde.

Doordat de maan steeds op een andere
plek staat kunnen we vaak maar een gedeelte
van het zonlicht zien dat op de maan
terecht komt. 

Slide 3 - Slide

Ontstaan van Eb en Vloed
Eb en vloed is een natuurverschijnsel waarbij het water van de zee laag staat (Eb) of hoog staat (vloed). Dit heeft te maken met de aantrekkingskracht van de maan op de aarde. Als de maan dichtbij de aarde staat trekt het harder aan het water dan als de maan verder van de aarde af staat.


                                                                        Bekijk de video op de volgende dia!

Slide 4 - Slide

Ontstaan van Eb en Vloed

Slide 5 - Slide

Hoe heet de denkbeeldige lijn die over het midden van de aarde loopt?
A
De evenaar
B
De Kreeftskeerkring
C
De Steenbokskeerkring
D
De aardas

Slide 6 - Quiz

De aarde staat rechtop ten opzichte van de zon.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quiz

De aardas is een denkbeeldige lijn tussen:
A
De Noordpool en de evenaar
B
De Zuidpool en de evenaar
C
De Noordpool en Zuidpool
D
De evenaar en de zon

Slide 8 - Quiz

De Kreeftkeerkring is een denkbeeldige lijn die om de aarde loopt. Loopt deze lijn op het Noordelijk halfrond of het Zuidelijk halfrond?
A
Noordelijk halfrond
B
Zuidelijk halfrond

Slide 9 - Quiz

Hoe heet de denkbeeldige lijn die om de aarde loopt tussen de evenaar en de zuidpool?
A
De evenaar
B
De aardas
C
de Kreeftkeerkring
D
De Steenbokskeerkring

Slide 10 - Quiz

Op de Noordpool kan het een half jaar achter elkaar alleen maar licht zijn.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quiz

Als het in Nederland (Noordelijk halfrond) winter is, dan is het in Nieuw-Zeeland (zuidelijk halfrond):
A
Ook winter
B
Lente
C
Zomer
D
Herfst

Slide 12 - Quiz

De 4 seizoenen ontstaan door het draaien van de aarde om zijn aardas en het draaien van de aarde om de zon.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quiz

Op de afbeelding hiernaast zie je een
aantal maanstanden. Hoe heet de
maanstand als de maan volledig verlicht
wordt door de zon?
(Je kunt op de afbeelding klikken voor een vergroting)
A
Nieuwe maan
B
Eerste kwartier
C
Volle maan
D
Derde kwartier

Slide 14 - Quiz

Op de afbeelding hiernaast zie je een
aantal maanstanden. Hoe heet de
maanstand als de maan voor ons op
aarde niet zichtbaar is?
(Je kunt op de afbeelding klikken voor een vergroting)
A
Nieuwe maan
B
Eerste kwartier
C
Volle maan
D
Derde kwartier

Slide 15 - Quiz

In hoeveel dagen draait de maan om de aarde heen?
A
1 dag
B
29 dagen
C
31 dagen
D
365 dagen

Slide 16 - Quiz

Als de maan aan de aarde trekt met zijn aantrekkingskracht, wordt het:
A
Eb
B
Vloed

Slide 17 - Quiz

Als de maan, de aarde en de zon op één lijn staan is er sprake van:
A
Doodtij
B
Springtij

Slide 18 - Quiz

Hoe vaak komt springtij voor?
A
Eens per dag
B
Eens per 2 dagen
C
Eens per week
D
Eens per 2 weken

Slide 19 - Quiz

Einde presentatie

Slide 20 - Slide