activiteiten les 6 p1

activiteiten les 6:
1 / 22
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

activiteiten les 6:

Slide 1 - Slide

Weet je nog?

Slide 2 - Slide

Opdracht bespreken
H 2,4 Plannen en uitvoeren van activiteiten; test je kennis a+b+c en casus Zoe Kroes

Slide 3 - Slide

waar gaan wij het over hebben:
  • de 6 w's
  • een activiteit organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren en evalueren
  • proeftoets

Slide 4 - Slide

voorbereiding:

Een goede voorbereiding begint altijd met het analyseren van de specifieke situatie van de zorgvragers

analyse = onderzoek

Slide 5 - Slide

de 6 W'S

Wie​
Wat​
Waar​
Wanneer​
Welke manier​
Waarom​

Kan je op al deze w's een antwoord geven dan heb je je activiteit goed voorbereidt


Slide 6 - Slide

groepsactiviteiten organiseren​Stap 1: Vraag je af wat de aanleiding voor de activiteit is​ (analyseren
Stap 2: Kies een groepsactiviteit die aansluit bij het niveau en de interesses van de zorgvragers​
Stap 3: Stel het doel vast en kies een werkwijze die bij het doel past ​(planning)
Stap 4:Bepaal welke middelen en materialen je nodig hebt en wat een goed moment is​
Stap 5: Voer de activiteit uit​
Stap 6: evalueer de activiteit: is het gewenste doel bereikt?
Slide 7 - Slide

Doen:
Casus: Je wilt een beauty middag organiseren op je stage.

Geef een voorbeeld per W:​
Wie, Wat, Waar, Wanneer, Welke manier, Waarom

Slide 8 - Slide

betrokken worden bij activiteiten wordt participatie genoemd. Participatie helpt hospitalisatie voorkomen.

Slide 9 - Slide

Wanneer je alle informatie verzameld hebt, ga je een planning maken
wanneer je al je informatie verzameld hebt, ga je een planning maken.

Slide 10 - Slide

wat moet er allemaal in een planning staan?

Slide 11 - Mind map

Instrumenteel-technische planning

tijdsplanning


organisatievorm
groepsindeling
benodigde materialen
benodigde ruimte
benodigde hoeveelheid begeleiding
kosten
veiligheid


Agogische planning

Presentatie: Hoe kondig je de activiteit aan? Waarop moet je letten bij de uitleg van de activiteit?

Afspraken: Wat spreek je met de zorgvragers af? Aan welke regels moeten zij zich houden? Hoe leg je die afspraken vast?
Begeleiding: Waarop moet je letten tijdens de uitvoering van de activiteit? Moet je de groep strak in de hand houden of ga je de zorgvragers observeren tijdens de activiteit?
Afronding: Hoe sluit je de activiteit af? Denk bijvoorbeeld ook aan een prijsuitreiking en opruimen.


Slide 12 - Slide

Uitvoering:


coördineren van de activiteit ( taken, tijden, afspraken in de gaten houden)
 overzicht houden

bereikbaar zijn
helpen en bijsturen
afsluiten

Slide 13 - Slide

Beroepshouding tijdens de activiteit
          consequent zijn
                                                                                                actief luisteren
                                               empathie tonen  
observeren
                                                                             feedback geven
                             integer zijn
                                                                                                                         begrip tonen
                                                  oprechte aandacht tonen
flexibel zijn

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

wat doe je tijdens een evaluatie?

Slide 16 - Open question

Evaluatie:

Vonden ze dat het goed ging?

Zijn de doelen behaald?
Wat ging er goed?
Wat ging er minder goed?
Hoe zou het een volgende keer anders of beter kunnen?Slide 17 - Slide

proeftoets!

Slide 18 - Slide

Rapporteer 
wanneer je activiteit afgelopen is en je geëvalueerd hebt, rapporteer je al je bevindingen in het zorgdossier van de desbetreffende cliënt.

Slide 19 - Slide

Even checken
Je weet nu wat:

  • de 6 w's zijn
  • hoe je een activiteit kan voorbereiden, plannen,                                           uitvoeren en evalueren.
  • en je hebt kennis gemaakt met forms doormiddel van de proeftoets.

Slide 20 - Slide

Opdracht:
maak  2.3/2.4 en 2.5 uit
Collectie: Zorg algemeen 3 VZ
Thema: Begeleiden bij dagbesteding
Hoofdstuk 2: plannen en uitvoeren van activiteiten

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide