Didactiek P3 les 6: 10. Evaluatie deel 2

Didactiek P3
  • Thema  2: Beginsituatie
  • Thema  4: Planning en Lesopbouw
  • Thema 10: Evaluatie 
1 / 29
next
Slide 1: Slide
DidactiekMBOStudiejaar 1

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Didactiek P3
  • Thema  2: Beginsituatie
  • Thema  4: Planning en Lesopbouw
  • Thema 10: Evaluatie 

Slide 1 - Slide

Evaluatie

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Slide

Benoem 5 dingen waar jij aan denkt als we het hebben over 'evalueren'?

Slide 4 - Open question

Slide 5 - Slide

Evaluatie in het Didactisch model

Slide 6 - Slide

2 evaluatievormen

Slide 7 - Slide

Evalueren hoe jouw les is verlopen is:
A
Productevaluatie
B
Procesevaluatie

Slide 8 - Quiz

Evalueren of je jouw les goed hebt georganiseerd is:
A
Productevaluatie
B
Procesevaluatie

Slide 9 - Quiz

Evalueren of je je doelstelling hebt behaald is:
A
Productevaluatie
B
Procesevaluatie

Slide 10 - QuizIn deze sport gaat het om:
A
Kwantitatieve productevaluatie
B
Kwalitatieve productevaluatie

Slide 11 - QuizIn deze sport gaat het om:
A
Kwantitatieve productevaluatie
B
Kwalitatieve productevaluatie

Slide 12 - Quiz

Thema 10: Evaluatie

10.3: Evaluatiemethoden en evaluatie-instrumenten
10.4: Evaluatie en het lesvoorbereidingsformulier
10.5: Beoordelen van het vaardigheidsniveau

Slide 13 - Slide

Evaluatiemethoden 

Slide 14 - Slide

Prestatieproeven, circuits en wedstrijden zijn evaluatiemethoden voor een:
A
Proces evaluatie
B
Product evaluatie
C
Kwalitatieve procesevaluatie
D
Kwantitatieve procesevaluatie

Slide 15 - Quiz

Evaluatie-instrumenten

Slide 16 - Slide

Beoordelen van het vaardigheidsniveau

Slide 17 - Slide

Beoordelen en beoordelingsfouten

Slide 18 - Slide

Wat zie je?

Slide 19 - Slide

Oefenopdracht

Slide 20 - Slide

Beoordelingsinstrumenten

Slide 21 - Slide

Vaardigheidstests

Slide 22 - Slide

Kwantitatieve motorische tests

Slide 23 - Slide

Kwalitatieve motorische tests

Slide 24 - Slide

Vragenlijstmethoden

Slide 25 - Slide

Observatiemethoden

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Thema 10: Evaluatie
10.1: Evalueren: definitie, functie, plaats in Didactisch model
10.2: Evaluatievormen: proces- en productevaluatie, kwantitatieve en kwalitatieve productevaluatie 
10.3: Evaluatiemethoden:
Prestatieproeven, circuit, wedstrijd (productevaluatie)
Individuele of groepsgesprekken, evaluatieformulier (procesevaluatie)
10.3: Evaluatie-instrumenten: meten van zaken (cluks)
10.4: Evaluatie en het lesvoorbereidingsformulier
10.5: Beoordelen van het vaardigheidsniveau

Slide 28 - Slide

Aan het werk!
Maken: deel 2 van de vragen van Thema 10
(zie Opdrachten in Teams)

Slide 29 - Slide