3.1 - Het Chinese Keizerrijk les 3

Les 3: Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht (1842-1911)?
China's reactie op de westerse invloed
1 / 22
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 22 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Les 3: Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht (1842-1911)?
China's reactie op de westerse invloed

Slide 1 - Slide

Onderzoeksvraag
(uit syllabus)
Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht (1842-1911)?


Slide 2 - Slide

Les 1
3.1
1/3
Les 2
3.1
2/3
Les 3
3.1
3/3
Les 4
3.2
1/3
Les 5
3.2
2/3
Les 6
3.2
3/3
Les 7
3.3
1/3
Les 8 
3.3
2/3
Les 9
3.3
3/3
Planning China

Slide 3 - Slide

Onvrede
 • Grote delen van het keizerrijk in handen Japan, Frankrijk en Rusland
 • Landen nemen overheidstaken (zoals importheffingen) over
 • Chinezen zijn boos over het falende gezag en de keizer
 • Hongersnoden
 • Ontstaan protesten tegen buitenlandse inmenging en invloeden
 • Diverse opstanden (politiek, religieus en etnisch)
 • Met moeite neergeslagen.

Slide 4 - Slide

Taipingopstand (1851-1864)
 • Zuid-Schina
 • Han-Chinezen gaan zich tegen Qing-dynastie (Mantsoerije) keren
 • Eigen versie van christendom
 • Hoogtepunt opstand: Taiping heeft derde China in handen
 • Idealen lijken op die van latere communisten (afschaffen privébezit, keren tegen luxe).

Slide 5 - Slide

Nianopstand (1851-1868) - tegelijkertijd
 • Noorden
 • Leus: Dood de rijken en help de armen

 • Opstanden neergeslagen door Chinese regering (kregen hulp van FR en GB)
 • Grote delen van land verwoest, 10 miljoen doden geweld, 15 miljoen door hongersnoden

Slide 6 - Slide

Zelfversterkingsbeweging (1861-1895)
 • Reactie op opstanden en toename westerse invloed
 • Doel: China machtig en welvarend maken, geen inspraak buitenlanders
 • China moet militair en bestuurlijk moderniseren om buitenland te kunnen verslaan. Japan (snelle industrialisatie) en westen als voorbeeld
 • Gebruik de barbaren om de barbaren te overheersen

Slide 7 - Slide

Zelfversterkingsbeweging (2)
 • Hervormers aan het hof mogen eeuwenoude bestuurspraktijken afschaffen of moderniseren
 • Ambtenarenexamen gestaakt en begonnen met opstellen grondwet
 • Gevolg: steden gaan vooruit
 • Worden tegengewerkt door conservatieven, China raakt achterop.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

China verliest weer een oorlog
 • Zwak China --> Nieuwe golf westers imperialisme
 • Ongelijke verdragen
 • Opium belangrijkste import
 • Hervormende keizer wordt tegengewerkt door conservatieve (tante van de keizer) keizerweduwe Cixi

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Bokseropstand (1900)
 • Landloze boeren keren zich tegen buitenlanders, niet tegen dynastie
 • Boksers 
 • Steun van Cixi
 • Verklaren de oorlog aan buitelanders en blokkeren buitenlandase ambassadewijk in Peking
 • Opstand na 55 dagen neergeslagen
 • Nieuw vernederend vredesverdrag met strafmaatregelen --> onvrede

Slide 12 - Slide

China gaat moderniseren
 • Mislukte hervormingspogingen aan het hof zorgen voor meer onvrede
 • Niet genoeg om Qing-dynastie te redden 
 • 1908: Cixi dood
 • 1911: nationalistische militairen --> democratische revolutie
 • 1912: China als Republiek
 • Na 2100 jaar einde aan Keizerrijk

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Opdrachten ter verwerking

Lees het kopje China's reactie op de westerse invloed van 3.1
Maak opdracht
Maak de samenvattingsopdracht af 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13


Slide 17 - Slide

Extra filmpjes/informatie hierna
Wat weten jullie al?

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide