Sociaal netwerk - Lesweek 3

Vak: Sociaal netwerk
Semester: 3
Docenten: Mark van Lier en Zainab Zerty
1 / 23
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Vak: Sociaal netwerk
Semester: 3
Docenten: Mark van Lier en Zainab Zerty

Slide 1 - Slide

This item has no instructions


Licentie check

Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

ThiemeMeulenhof code invoeren

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Afspraken
 • Wij respecteren elkaar.
 • Wij laten elkaar uitpraten.

Online lessen:
 • Je volgt de les vanuit je LAPTOP
 • Camera is AAN
 • Microfoon is AAN
 • Licentie is actief
 • Telefoongebruik is VERBODEN

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les ,zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Terugblik
Opdracht ingeleverd:
Richaina, Maysa, Jamile, Wesley, Asjantie, Shasury, Rachel en Layla.

Niet ingeleverd:
Shuly, Rania, Thaïsa, Boris, Devaney, 
--> Tijd tot vrijdag 19 maart 17:00u in te leveren, anders afwezig op 10 maart tijdens sociaal netwerk. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Terugblik
 • Wat vonden jullie van het experiment?

 • Ervaren jullie zelf nadelige effecten door COVID19 maatregelen? 

 • Welke kwetsbare doelgroepen hebben het meest last van de nadelige effecten door COVID19 maatregelen?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Leg 'Sociale steun' in
jouw eigen woorden uit

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Programma
 • Doel van de les • Afsluiting

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

3

Slide 10 - Video

This item has no instructions

00:26
Herken je dit bij jezelf?
A
Ja, zeker!
B
Ja, soms...
C
Nee, helemaal niet!
D
Ik weet het niet.

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

02:01
Wat heeft dit filmpje te
maken met 'sociaal netwerk'?

Slide 12 - Mind map

This item has no instructions

02:01
Herken je dit bij anderen?
A
Ja, zeker!
B
Ja, soms..
C
Nee, niet echt.
D
Ik weet het niet.

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Doel

Aan het einde van de online en zelfstandige les kan de student de begrippen: Groslijst, Ecogram, Genogram en netwerk cirkel van Lensink uitleggen.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Sociaal netwerk
Sociaal netwerk: Contacten die iemand heeft met vrienden, kennissen en andere privé contacten. 

 • Eén van je taken als persoonlijk begeleider is het versterken, uitbreiden en activeren van het sociale netwerk van de cliënt.
    Cliënten met een goed sociaal netwerk hebben minder begeleiding nodig. Cliënten zonder een sociaal netwerk zijn               vaak eenzaam en leven geïsoleerd. Ook vermindert dit de zelfstandigheid.

 • Bij de begeleiding van cliënten kijk e altijd naar de sociale context, ofwel sociale omgeving, Goede relaties geven een gevoel van veiligheid, doordat ze opvang bieden bij moeilijkheden.

Slide 15 - Slide

Een goed sociaal netwerk geeft de cliënt de mogelijkheid om met zo min mogelijk begeleiding adequaat te functioneren in het dagelijks leven en om mee te blijven doen in de participatiemaatschappij. Het ontbreken van een sociaal netwerk heeft vaak eenzaamheid en sociaal isolement tot gevolg en vermindert de zelfstandigheid.

Waarom een sociaal netwerk?
 • Affectieve behoeften
 • Materiële behoeften
 • Behoefte aan aansluiting
 • Behoefte aan sociale zekerheid 

Vragen die je hierbij kunt stellen:
 • Geeft het netwerk voldoende waardering en erkenning?
 • Biedt het voldoende materiële steun?
 • Het gevoel erbij te horen?
 • Geeft het netwerk via afspraken en regelingen voldoende zekerheid aan contact?

Slide 16 - Slide

Affectieve behoeften: Je wilt geliefd voelen
Materiele behoeften: Mensen willen kunnen ervaren dat
ze anderen kunnen ‘gebruiken’ voor raad, informatie, geld, kortom: dat ze
een beroep kunnen doen op anderen.
Behoefte aan aansluiting:
Ieder mens wil kunnen ervaren dat hij
deel uitmaakt van een groter geheel, dat hij niet alleen is op deze aardbol.
En vooral, dat dat groter geheel bestaat uit mensen die ongeveer dezelfde
interesses en waarden hebben als hijzelf.
Behoefte aan sociale zekerheid: De mens wil bepaalde zekerheden
vastleggen in afspraken, vaste codes, overeenkomsten en contracten. Op
die manier wordt de (sociale) situatie overzichtelijk en stabiel

Sleep de betekenissen naar de juiste behoeften.
Affectieve behoeften
Materiële behoeften
Behoefte aaan aansluiting
Behoefte aan sociale zekerheid
Je wilt geliefd voelen.
Mensen willen kunnen ervaren dat
ze anderen kunnen ‘gebruiken’ voor raad, informatie, geld, kortom: dat ze
een beroep kunnen doen op anderen.

Ieder mens wil kunnen ervaren dat hij/zij deel uitmaakt van een groter geheel, dat hij niet alleen is op deze aardbol. En vooral, dat dat groter geheel bestaat uit mensen die ongeveer dezelfde interesses en waarden hebben als hijzelf.
De mens wil bepaalde zekerheden
vastleggen in afspraken, vaste codes, overeenkomsten en contracten. Op
die manier wordt de (sociale) situatie overzichtelijk en stabiel

Slide 17 - Drag question

This item has no instructions

Netwerkgericht werken is niet voor iedereen
 • Mensen met een vluchtelingenstatus spreken niet altijd goed de Nederlandse taal

 • Cliënten met een zeer laag IQ missen vaak sociale vaardigheden

 • Cliënten met wisselende emoties en agressief gedrag zijn baak niet in staat tot het opbouwen van een sociaal netwerk. i

Slide 18 - Slide

Alleen is een cliënt zich vaak niet bewust van het feit dat hij een sociaal netwerk heeft. Of hij weet hij niet hoe hij dit netwerk effectief kan inzetten.

Sociaal netwerk vergroten
Cliënten kunnen de kwaliteit van hun netwerk vergroten door het leggen van nieuwe contacten, maar ook door het investeren in bestaande relaties. 

Methodiek netwerkgericht werken is opgericht, omdat het sociale netwerk belangrijker is dan alle zorg die een mens kan krijgen. 

Hulpvragen die gericht zijn voor een sociaal netwerk:
 • Sociale steun (samen koffie dringen)
 • Emotionele steun (troost bieden, een arm om iemand heen slaan)
 • Cognitieve steun (meedenken over het oplossen van een probleem)
 • Praktische steun (boodschappen doen, formulier invullen)

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Sleep het naar de juiste betekenis. 
Sociale steun
Emotionele steun
Cognitieve steun
Praktische steun
Samen koffie drinken
Troost bieden, een arm om iemand heen slaan. 

Meedenken over het oplossen van een probleem.
Boodschappen doen, formulier invullen.

Slide 20 - Drag question

This item has no instructions

Huiswerkopdracht
Bekijk het volledige filmpje in de volgende slide.
Stap 1: 'Netwerk onderzoeken'.
Zoek op wat een 'Grosslijst' , 'Ecogram' en een 'Genogram' is. Zie boek persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen van ThiemeMeulenhoff 6.4 Netwerkgericht werken en zoek op het internet.
Stap 2: 'Netwerk uitbreiden'.
Pak je licentie ThiemeMeulenhoff en ga naar het boek 'persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen' en ga naar '2.2.4 Werken in een netwerk blz. 30'. Lees dit tot en met 'vraaggericht werken blz. 32'.
Beantwoord de volgende vraag: 'Wat is vraaggericht werken?'
Stap 3: 'Netwerk activeren'
Pak je licentie ThiemeMeulenhoff en ga naar het boek 'persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen' en ga naar '6.4 Netwerkgericht werken blz. 72'. Lees dit tot en met 'vraaggericht werken blz. 73'.
Beantwoord de volgende vraag: 'Hoe kan je netwerk activeren?'
Stap 4: 'Nieuwe activiteiten stimuleren'
Pak je licentie ThiemeMeulenhoff en ga naar het boek 'persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen' en ga naar '6.4 Netwerkgericht werken blz. 72'. Lees dit tot en met 'vraaggericht werken blz. 73'.
Beantwoord de volgende vraag: 'Hoe stimuleer je nieuwe activiteiten bij de cliënt?'


Stap 1: 'Netwerk onderzoeken'.
Zoek op wat een 'Grosslijst' , 'Ecogram' en een 'Genogram' is. Zie boek persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen van ThiemeMeulenhoff 6.4 Netwerkgericht werken en zoek op het internet.
Beantwoord de volgende vraag: 'Wat betekenen de volgende begrippen: Grosslijst, Ecogram en Genogram?'

Stap 2: 'Netwerk uitbreiden'.
Pak je licentie ThiemeMeulenhoff en ga naar het boek 'persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen' en ga naar '2.2.4 Werken in een netwerk blz. 30'. Lees dit tot en met 'vraaggericht werken blz. 32'.
Beantwoord de volgende vraag: 'Wat is vraaggericht werken?'

Stap 3: 'Netwerk activeren'
Pak je licentie ThiemeMeulenhoff en ga naar het boek 'persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen' en ga naar '6.4 Netwerkgericht werken blz. 72'. Lees dit tot en met 'vraaggericht werken blz. 73'.
Beantwoord de volgende vraag: 'Hoe kan je netwerk activeren?'

Stap 4: 'Nieuwe activiteiten stimuleren'
Pak je licentie ThiemeMeulenhoff en ga naar het boek 'persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen' en ga naar '6.4 Netwerkgericht werken blz. 72'. Lees dit tot en met 'vraaggericht werken blz. 73'.
Beantwoord de volgende vraag: 'Hoe stimuleer je nieuwe activiteiten bij de cliënt?'

Huiswerk opdracht - zelfstandige online les
Bekijk het volledige filmpje in de volgende slide.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Video

This item has no instructions

'Na de online en zelfstandige les kan ik de begrippen: Groslijst, Ecogram, Genogram en netwerk cirkel van Lensink uitleggen'

Laat dit weten aan de hand van de smileys
😒🙁😐🙂😃

Slide 23 - Poll

This item has no instructions