Zakelijke e mail -conventies- les 1

Wat weet je na deze les:
  • Ik weet welke regels er horen bij een zakelijke e mail.
  • Ik weet uit welke onderdelen een zakelijke mail bestaat.
  • ik kan de inleiding, kern en het slotstuk van een zakelijke email herkennen
1 / 25
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Wat weet je na deze les:
  • Ik weet welke regels er horen bij een zakelijke e mail.
  • Ik weet uit welke onderdelen een zakelijke mail bestaat.
  • ik kan de inleiding, kern en het slotstuk van een zakelijke email herkennen

Slide 1 - Slide

In een zakelijke brief gebruik je formele taal.
A
waar
B
niet waar

Slide 2 - Quiz

In een zakelijke brief gebruik je formele taal.
A
waar
B
niet waar

Slide 3 - Quiz

Welke van de onderstaande zinnen hoort niet in een zakelijke brief?

A
Met vriendelijke groeten,
B
Graag wil ik informeren of ik me nog kan inschrijven.
C
Ik hoop gauw te vernemen over de datum.
D
Ik ben blij dat je wat vrolijker bent nu.

Slide 4 - Quiz

 Regels of conventies
Voor het schrijven van een zakelijke e mail  zijn bepaalde afspraken gemaakt, die afspraken zorgen ervoor dat jouw e mails er qua opbouw en lay-out, uiterlijk, hetzelfde uitzien. 

Voor zowel zakelijke als persoonlijke e-mails is er afgesproken welke je moet gebruiken. 

In de volgende presentatie zie je wat die regels voor een zakelijke e mail zijn.


Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video


Basis:      
Hoofdstuk 4.6 bladzijde 47: regels lezen.

Kader: Hoofdstuk 5.6 bladzijde 201: regels voor een zakelijke mail lezen
Slide 7 - Slide

Welke is een goeie passende zin voor de inleiding van een zakelijke email?
A
Beste mevrouw Jorisma,
B
Verzoek om uitstel
C
Wij willen deze gelegenheid benutten door op die dag .............
D
Naar aanleiding van ons telefonisch gesprek vanmorgen..........

Slide 8 - Quiz

In de kern van een zakelijke brief zet je...
A
Het onderwerp, heel kort
B
waarom je de e mail schrijft
C
wat je wil weten of informatie die je wil geven.
D
jouw naam en adres

Slide 9 - Quiz

Wat is de juiste volgorde van de inhoud van een zakelijke e-mail?

1. Wat je van de ander verwacht.
2. Je noemt en begroet de persoon naar wie je mailt.
3. Duidelijke vraag stellen.
4. Waarom je de e-mail schrijft.

A
2,4,3,1
B
1,2,3,4
C
4,1,2,3
D
3,4,2,1

Slide 10 - Quiz

Hoe sluit je een zakelijke e-mail af?

Slide 11 - Open question

Aanhef
Kern
afsluiting
Slot
Onderwerp
Inleiding
Ik hoop dat u mij toestemming geeft.
Mag ik mijn werkstuk later inleveren?
Beste meneer Bokma,
Met vriendelijke groeten, (je naam)
Latere inlevering
Jammer genoeg is mijn werkstuk   niet af.

Slide 12 - Drag question

Een passend slot voor mijn Zakelijke e-mail is.....?
Tip: Er zijn meerdere antwoorden goed!
A
Reageer snel!
B
Ik hoor graag hoe wij dit probleem oplossen.
C
Hopelijk krijg ik van u een nieuwe sleutel.
D
U moet niet te lang wachten om te reageren.

Slide 13 - Quiz

In de tekst van een zakelijke e-mail gebruik je geen alinea’s.
A
waar
B
niet waar

Slide 14 - Quiz

Waar of niet waar over een zakelijke e-mail?

In de inleiding schrijf je kort waarom je de e-mail schrijft.
A
waar
B
niet waar

Slide 15 - Quiz

Waar of niet waar over een zakelijke e-mail?

De kern moet kort en zakelijk zijn.
A
waar
B
niet waar

Slide 16 - Quiz


Een zakelijke email 

Slide 17 - Slide

Zet de opbouw van een zakelijke e-mail in de goeie volgorde:
A
kern -onderwerp - aanhef - inleiding -slot -afsluiting
B
inleiding - aanhef - kern - afsluiting - slot
C
onderwerp - aanhef - inleiding - kern - slot - afsluiting
D
aanhef - inleiding -kern - onderwerp - slot - afsluiting

Slide 18 - Quiz

Een zakelijke e-mail sluit je af met...
A
een beleefde groet en je naam.
B
wat je van de lezer wil.
C
wat je van de lezer wil en je naam.
D
een nette groet.

Slide 19 - Quiz

Met welk(e) woord(en) begint de aanhef van een zakelijke e-mail altijd?
A
Hoi
B
Beste van Kallen,
C
Geachte meneer, mevrouw,
D
Groeten,

Slide 20 - Quiz

Een passend SLOT voor mijn zakelijke e-mail is.....?

A
Ik wil graag informatie hebben over ...............
B
Ik stuur de gevraagde informatie zo snel mogelijk op.
C
Met vriendelijke groeten, (je naam)
D
Ik hoop snel antwoord van u te ontvangen.

Slide 21 - Quiz

Dit is een persoonlijke email
Dit is een zakelijke email

Slide 22 - Drag question

Volgende les: Een ECHTE zakelijke e mail versturen.

Werkt jouw schoolmail?

Slide 23 - Slide

Ik kan nu wel een zakelijke brief schrijven!
0100

Slide 24 - Poll

Heb je nog een vraag?

Slide 25 - Open question