les 2 Overleg en consult

Les 2 Overleg en Consult
1 / 21
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 21 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Les 2 Overleg en Consult

Slide 1 - Slide

Doel
Aan het einde van deze les kan ik: 
verschillende overlegvormen beschrijven.
kan ik beschrijven hoe een consult werkt.

Slide 2 - Slide

Inhoud
- overlegvormen
- consult

Slide 3 - Slide

Wat is coördinatie van zorg?

Slide 4 - Slide

Wat is coördinatie van zorg?
Op het elkaar afstemmen van de verschillende vormen van zorg rond de zorgvrager

Slide 5 - Slide

Wat is continuïteit van zorg?

Slide 6 - Slide

Wat is continuïteit van zorg?
zorg zonder onderbreking overlappingen of hiaten

Slide 7 - Slide

Taak verzorgende / verpleegkundige
Als verzorgende zorg je ervoor dat de zorg gecoördineerd en continu is. 

Vaak heb je ook een taak bij de coördinatie van de zorg van andere disciplines (formele zorg) en de zorg van vrijwilligers en mantelzorgers (informele zorg).

Slide 8 - Slide

Samenwerken met andere verpleegkundigen / verzorgenden

Doel: continuïteit van de zorg
Voorbeelden:
  • de overdracht aan het begin en eind van je dienst
  • de zorgvragersbespreking 
  • het schrijven van rapportage aan het eind van je dienst

Slide 9 - Slide

Overleg
Om de coördinatie van zorg goed te laten verlopen is overleg nodig. 
Maak een groepje van 2 en kijk welke overlegvormen er zijn bij jou op de bpv.

Slide 10 - Slide

Overlegvormen
- zorgplanbespreking (MDO)
- werkoverleg
- teamoverleg
- dienstoverdracht
- overleg met naasten

Slide 11 - Slide

Hoe organiseer je een overleg
- taken verdelen
- agenda
- voorzitter
- notulist

Slide 12 - Slide

Bespreek je in je groepje wat zwakke en sterke punten bij een overleg.

Hoe zou je aan je zwakke punten kunnen werken.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Consult
in de verpleging betekent het dat je advies vraagt aan een deskundige. 
diagnose, behandeling, werkwijze of protocollen

Slide 15 - Slide

wat is jullie ervaring met een consult?

Slide 16 - Slide

Wat zijn de afspraken bij jullie BPV omtrent een consult?

bijv: voordat arts komt bloedruk, pols en glucose meten.

Slide 17 - Slide

Rollenspel
Jullie werken allemaal samen op een afdeling. Jullie hebben vandaag een teamoverleg. Tijdens dit teamoverleg worden de zomervakanties besproken. Er mogen maximaal 3 personen op vakantie. Nu zijn er 5 personen die delfde tijd op vakantie willen. Jullie moeten er als team uitkomen.
- kies een voorzitter en notulist
- voorzitter vertelt doel van het teamoverleg
- Ga met elkaar in gesprek over het onderwerp.
- zorg dat er een beslissing wordt genomen
- denk ook aan je zwakke/sterke punten

Slide 18 - Slide

Evaluatie rollenspel
Hoe ging het?
Herkende je zwakke/sterke punten?
Wat viel er nog meer op?

Slide 19 - Slide

Einde
vragen??
Doelen: Aan het einde van deze les kan ik:
verschillende overlegvormen beschrijven.
kan ik beschrijven hoe een consult werkt.

Slide 20 - Slide

Bron: 
Traject V & V Zorgverlening, organisatie en beroep. ThiemeMeulenhoff.

Slide 21 - Slide