Hoofdstuk 9 - Vraag 3

De invloed van veroveringen op de Romeinse kunst
De cultuur van het Oude Rome
(400 v.C. - 200 v.C.)

1 / 39
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

De invloed van veroveringen op de Romeinse kunst
De cultuur van het Oude Rome
(400 v.C. - 200 v.C.)

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

Romeinen zijn in contact gekomen met de Etrusken en de Grieken in fase 2.
Niet tijdens fase 1, want dat was het koninkrijk. In die fase was het een kleine stadstaat.

Slide 4 - Slide

Tijdens fase 3, of de republiek, nemen de Romeinen steeds meer gebied in, waaronder een groot deel van de Middellandse Zee en Griekenland. Hierdoor ontstaat er meer invloed van andere culturen.

Slide 5 - Slide

Er staat een sterretje. Niet vanaf het begin van fase 4. Dit was nog tijdens de regering van Caesar en dit was dus republiek.
De Etrusken
De Etrusken hadden een sterke invloed op de Romeinse kunst. Romeinen namen veel over van de Etruskische kunst.

Slide 6 - Slide

Vertel kort over de Etruskische invloed en laat voorbeelden zien van Etruskische kunst.
De Etrusken
De Etrusken hadden een sterke invloed op de Romeinse kunst. Romeinen namen veel over van de Etruskische kunst.
 • rondboog
 • metselwerk in baksteen
 • betonvulling
 • tonggewelf
 • koepel
 • baksteen
 • beton
 • siersteen

Slide 7 - Slide

Vertel kort over de Etruskische invloed en laat voorbeelden zien van Etruskische kunst.
De Etrusken
De Etrusken hadden een sterke invloed op de Romeinse kunst. Romeinen namen veel over van de Etruskische kunst.

Slide 8 - Slide

De Etrusken hadden een sterke invloed op de Romeinse kunst. Romeinen namen veel over van de Etruskische kunst.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

De Etrusken
De Etrusken hadden een sterke invloed op de Romeinse kunst. Romeinen namen veel over van de Etruskische kunst.
 • rondboog
 • metselwerk in baksteen
 • betonvulling
 • tongewelf
 • koepel
 • baksteen
 • beton
 • siersteen
 • vrije mannen
 • slaven
 • rondboog

 • baksteen
 • beton
 • siersteen

Slide 14 - Slide

Vertel kort over de Etruskische invloed en laat voorbeelden zien van Etruskische kunst.
De Etrusken
De Etrusken hadden een sterke invloed op de Romeinse kunst. Romeinen namen veel over van de Etruskische kunst.
 • Sicilië, Zuid-Italië en Griekenland vanaf de 4de - 2de eeuw v.C.
 • De Romeinse bouwkunst was gesloten / stond open voor invloeden van buitenaf.
 • De Romeinse bouwkunst was gesloten / stond open voor invloeden van buitenaf.

Slide 15 - Slide

Vertel kort over de Etruskische invloed en laat voorbeelden zien van Etruskische kunst.
Griekse invloed
De Romeinen namen veel over van de Griekse kunst. Dit was vooral te zien in de beeldhouwkunst.

Slide 16 - Slide

Laat voorbeelden zien van Griekse beeldhouwkunst en vergelijk deze met Romeinse beeldhouwkunst.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Welk type boog wordt gebruikt in de constructie van het Pantheon?
A
Rondboog
B
Korfboog
C
Tudorboog
D
Spitsboog

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Welk materiaal wordt gebruikt voor de koepel van het Pantheon?
A
Siersteen
B
Betonvulling
C
Baksteen
D
Beton

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het doel van de Griekse kapitelen?
A
Decoraties voor het gebouw
B
Het beschermen van het gebouw tegen indringers
C
Het ondersteunen van het dak van het gebouw
D
Voor het offeren van dieren

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de functie van de Griekse zuilen?
A
Decoraties voor het gebouw
B
Dragen het gewicht van het gebouw
C
Beschermen het gebouw tegen indringers
D
Voor het offeren van dieren

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een Griekse tempelfaçade?
A
Een beeld van een Griekse godin
B
De achterkant van een Griekse tempel
C
Een kamer in een Griekse tempel
D
De voorgevel van een Griekse tempel

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Opdracht: bekende Romeinse bouwwerken

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

De Etrusken
De Etrusken hadden een sterke invloed op de Romeinse kunst. Romeinen namen veel over van de Etruskische kunst.
 • rondboog
 • metselwerk in baksteen
 • betonvulling
 • koepel
 • rondboog
 • metselwerk in baksteen
 • betonvulling
 • koepel
 • baksteen
 • beton
 • siersteen
 • baksteen
 • beton
 • siersteen
 • Griekse zuilen en kapitelen
 • Griekse tempelfaçade

 • Griekse zuilen en kapitelen
 • Griekse tempelfaçade

Slide 27 - Slide

Vertel kort over de Etruskische invloed en laat voorbeelden zien van Etruskische kunst.
 • F
 • J
 • J

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Samenvatting
Door veroveringen werd de Romeinse kunst beïnvloed. De Etrusken en Grieken hadden een grote invloed op de Romeinse kunst. Er ontstonden nieuwe stijlen en technieken en kunst werd ook gebruikt als propaganda. Beeldhouwkunst, schilderkunst en architectuur waren belangrijke kunstvormen in het oude Rome.

Slide 35 - Slide

Vat de belangrijkste punten van de les samen.

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 37 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 38 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 39 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.