1. Zijinstroom 2 les 1 2122

Cursus Natuur en Techniek; Zijinstroom 2
Voorstellen; Tamara van Heel 
4 werkcollege's; vakinhoud/ vakdidactiek/ ontwerpen van onderwijs

Eindopdracht; 
uitgebreide les ontwerpen  + uitvoeren
vakinhoudelijke eis; duurzame ontwikkeling
vakdidactische eis; ontwerpend leren

1 / 40
next
Slide 1: Slide
Natuur en techniekHBOStudiejaar 2

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Cursus Natuur en Techniek; Zijinstroom 2
Voorstellen; Tamara van Heel 
4 werkcollege's; vakinhoud/ vakdidactiek/ ontwerpen van onderwijs

Eindopdracht; 
uitgebreide les ontwerpen  + uitvoeren
vakinhoudelijke eis; duurzame ontwikkeling
vakdidactische eis; ontwerpend leren

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Video

This item has no instructions

Slide 3 - Link

This item has no instructions

Jullie gaan leren om...
 • een rijke les te ontwerpen aansluitend bij de grote opdracht; duurzaamheid.
 • de didactische route van je les m.b.v de stappen van ontwerpend leren te maken. 
 • naast cognitieve doelen, doelen voor ontwerpvaardigheden te formuleren.
 • om in je didactische route werkvormen toe te passen die gericht zijn op het ontwerpproces en het bewust oefenen van ontwerpvaardigheden.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Slide 6 - Video

This item has no instructions

Duurzame ontwikkeling (vakinhoud)

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Er is pas sprake van duurzaam als de 3P's in evenwicht zijn.
Er is pas sprake van ontwikkeling als er aandacht is voor alle dimensie's. 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Model
3 P's (sommige bronnen 5);
 1. People (sociaal)
 2. Planet (milieu)
 3. Profit (economisch)
 4. Peace
 5. Partnership
2 dimensie's;
 1. hier en daar
 2. nu en in de toekomst

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Plastic soep

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Duurzame landbouw
Duurzaam landgebruik

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Energietransitie
Op weg naar duurzame
energiebronnen

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Duurzame stad ofwel 
sustainable city

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Fairtrade - Bananen

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Genderstereotyp denken

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

SDG; inhoudelijke verkenning
Ieder drietal krijgt een doel van de 17 doelen.
Bekijk voor dit doel het materiaal op de sites
 • Wat is het probleem (steekwoorden, 1 zin) mondiaal?
 • Wat is het doel voor NL?
 • Welke 3 onderwerpen zouden interessant zijn voor een les?

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Doel 1 (A1)

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Doel 2 (B1)

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Doel 3 (C1)

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

Doel 4 (D1)

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

Doel 5 (E1)

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Doel 6 (F1)

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Doel 7 (A2)

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Doel 8 (B2)

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Doel 9 (C2)

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

Doel 10 (D2)

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

Doel 11 (E2)

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

Doel 12 (F2)

Slide 30 - Open question

This item has no instructions

Doel 13 (A3)

Slide 31 - Open question

This item has no instructions

Doel 14 (B3)

Slide 32 - Open question

This item has no instructions

Doel 15 (C3)

Slide 33 - Open question

This item has no instructions

Doel 16 (D3)

Slide 34 - Open question

This item has no instructions

Wat heeft je voorkeur? Kies er 3

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

mijn duurzame keuze

Slide 36 - Mind map

3 cijfers; vakinhoudelijke verkenning in een taakverdelend practicum, per 2tal een poster uitwerken.
VNT- posterpresentatie
 • Kennisdoel; vakinhoudelijke verkenning 17 VN doelen
 • Vaardigheidsdoel; Samen creatief denken
 1. Denk alle kanten op met de echte wereld als inspiratiebron.
 2. Leef je in in de belevingswereld van leerlingen.
 3. Deel je ideeën met je groepsgenoten

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

VNT Bingo; spelregels
Spel; Streep 5 hokjes af op je VNT bingokaart
Startpunt per drietal verschillend
 • Bekijk het doel incl filmpje.
 • Zoek een voorwerp/ plek in je vak waaraan je het doel kan koppelen
 • Post een foto met prikkelende vraag die bij de opening van je les gebruikt zou kunnen worden. (bij het juiste doel in LessonUp, let op kaartindex)

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Voorbereiding les 2

Slide 40 - Slide

This item has no instructions