week 9 - KLV les 1

Week 9 - Lesson 1
Watching / listening practise
Part 1: Uitleg & Tips
 • Uitleg toets in Toetsweek
 • Tips hoe je het best de toets het best kan maken

Part 2: Proeftoets (zoals in de toetsweek) & Zelf oefenen
 • Do listening test CITO KLV 2017 + Check answers + get a mark
 • Practice on your own with link in SOM
Goals:
- learn about improving your listening skills
- prepare / practise for KLV test
1 / 13
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 13 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Week 9 - Lesson 1
Watching / listening practise
Part 1: Uitleg & Tips
 • Uitleg toets in Toetsweek
 • Tips hoe je het best de toets het best kan maken

Part 2: Proeftoets (zoals in de toetsweek) & Zelf oefenen
 • Do listening test CITO KLV 2017 + Check answers + get a mark
 • Practice on your own with link in SOM
Goals:
- learn about improving your listening skills
- prepare / practise for KLV test

Slide 1 - Slide

Part 1
Uitleg toets in toetsweek
Wanneer: Toetsweek
SE KLV: School Examen Kijk / luistervaardigheid
Cijfer: Telt mee voor klas 3 (6x) en gaat mee naar klas 4
Duur: 60 minuten
Wat kan je verwachten tijdens de toets:
Audiodeel en videodeel met meerkeuze vragen (3 versies)
Luisterfragmenten met pauzes (in de pauze beantwoord je de vraag en lees je de volgende vraag)
Goals:
- learn about improving your listening skills
- prepare / practise for KLV test

Slide 2 - Slide

Part 1
Uitleg toets in toetsweek

Zorg dat alles van je tafel is behalve een pen/potlood (ook geen etui).
Je krijgt een boekje (versie 1, 2 of 3) en een waldheimblaadje. 
Zet je naam en versie van je boekje op het waldheimblaadje.

Jullie gaan zo een gedeelte van CITO KLV 2017 maken als proeftoets. 
1. Videodeel vraag 1 t/m 13, blz. 8
2. Audiodeel vraag 1 t/m 9, blz. 4

Goals:
- learn about improving your listening skills
- prepare / practise for KLV test

Slide 3 - Slide

Part 1
Uitleg toets in toetsweek
Uitleg toets:
Open je boekje op blz. 8
 • Het videodeel begint zo met een introductie
 • Na de introductie komt een pauze. Lees dan vraag 1 + antw. opties
 • Luisteren naar fragment over vraag 1
 • Kies in de pauze het juiste antwoord en lees vraag 2 + antw. optiesGoals:
- learn about improving your listening skills
- prepare / practise for KLV test

Slide 4 - Slide

Part 1
Tips while listening:
1. Keywords: Choose the keywords in the question and answers ^
2. Meaning keywords: Think about English words that mean the same you could hear (predict)
3. Focus on the question (or keywords from step 1) while listening
4. Beware of traps! 

5. Summarize the overall meaning / message of the fragment. Filter out the correct answer. 

If you hear an EXACT word from the answer. Always listen to the meaning. 
For example: Answers like: 'The man lives in China' when the speaker says 
'I used to live in China' or 'I always wanted to live in China'.

Slide 5 - Slide

Part 2
Proeftoets (zoals in toetsweek)

Do CITO 2017 video (untill question 13) 
& audio (question 1 till 9)

Afterwards you check answers 
& you can calculate your grade
Goals:
- learn about improving your listening skills
- prepare / practise for KLV test

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Part 3 - Practice on your own
To do now:

How to prepare for testweek on your own? 


Go to SOM - vak Engels - bijlagen - click on 'SE kijk-luisteren oefenen'Goals:
- learn about improving your listening skills
- prepare / practise for KLV test

Slide 9 - Slide

Part 2
Practice together
Question #2

Transcript:


Goals:
- learn about improving your listening skills
- prepare / practise for KLV test

Slide 10 - Slide

Part 2
Practice together
Discuss Question #2                     Correct Answer: V1-C   V2-C  V3-B

Transcript:


Goals:
- learn about improving your listening skills
- prepare / practise for KLV test

Slide 11 - Slide

Part 2
Practice together
Question #1

Transcript:


Goals:
- learn about improving your listening skills
- prepare / practise for KLV test

Slide 12 - Slide

Part 2
Practice together
Discuss Question #1                Correct answer: V1-A     V2-C      V3-C

Transcript:


Goals:
- learn about improving your listening skills
- prepare / practise for KLV test

Slide 13 - Slide