Vraag 9 (opdracht 22+23+24+27)

Oorzaken 
klimaatverandering
Gevolgen 
klimaatverandering
Uitstoot broeikasgassen
Ontbossing
Stijging temperatuur
Zeespiegelstijging
Extreem weer
Kweken vee
1 / 12
next
Slide 1: Drag question
AardrijkskundeSecundair onderwijs

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Oorzaken 
klimaatverandering
Gevolgen 
klimaatverandering
Uitstoot broeikasgassen
Ontbossing
Stijging temperatuur
Zeespiegelstijging
Extreem weer
Kweken vee

Slide 1 - Drag question

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Voor welke gebieden verwacht men de hoogste temperatuurstijging?

Slide 4 - Open question

Welke werelddelen worden het zwaarste getroffen?
Noord-Amerika
Zuid-Amerika
Europa
Azië
Afrika
Oceanië
Geen enkel werelddeel
Alle werelddelen

Slide 5 - Poll

Opdracht 22 (oefening 2)
Lokaliseer de regio's waarover een effect van de klimaatverandering wordt uitgelegd met hun beginletter.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Link

Slide 8 - Slide

Opdracht 23
Onderzoek de gevolgen van de klimaatverandering voor de mens in Europa
timer
5:00

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Oplossingen?
OPTIE 1: 
Systeemdenken (verbanden zoeken tussen begrippen)
OF
OPTIE 2:
creatief denken (creatief nadenken over oplossingen)

Slide 11 - Slide

Wat wil ik doen volgende week?
Systeemdenken
Creatief denken

Slide 12 - Poll