Tijdvak 6, 6.1 Een wereldeconomie

Ga zitten volgens de plattegrond
en pak je boeken en je schrift erbij!
1 / 40
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Ga zitten volgens de plattegrond
en pak je boeken en je schrift erbij!

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Toetsen periode 2

19 december: toets tijdvak 6
Toetsweek 2: Toets tijdvak 7&8


Programma tot de kerst

6.1 Een Wereldeconomie
6.2 De Gouden eeuw van Nederland
6.3 Het absolutisme
6.4 De wetenschappelijke revolutie
19 december: Toets!
Agenda

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Programma vandaag

Handelskapitalisme
De VOC
Het begin van een wereldeconomie
Kenmerkend aspect deze les

1 Wereldwijde handelscontacten
2 handelskapitalisme
3 en het begin van een wereldeconomie

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Link

This item has no instructions

Handelskapitalisme

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Video

This item has no instructions

Handelskapitalisme
Ontstaan kapitalisme: Een economisch systeem waarbij personen geld in een onderneming investeren om winst te maken. 

De productiemiddelen waren privé bezit. 


Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602)

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Voc
Opgericht in 1602.

De VOC kreeg van de  Nederlandse overheid het Monopolie op de handel in Azië.

Eerste bedrijf ter wereld met aandelen/aandeelhouders.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Handelskapitalisme: 
De VOC mocht ook: 
 1. Verdragen afsluiten met vorsten. 
 2. Oorlog voeren. 
 3. Gebieden besturen. 

Engels voorbeeld van de VOC is de East India Company

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Handelsnetwerk van de VOC
De VOC was in Indië vooral geïnteresseerd in specerijen zoals:
 1. Peper
 2. Kaneel
 3. Kruidnagels
 4. Muskaatnoten. 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Handelsnetwerk van de VOC
Jan Pieterszoon Coen:
Zwarte Bladzijde: Gaf het bevel tot uitroeiing van de Bandanezen die het monopolie wilde doorbreken. 

Gaf opdracht tot het oprichten van een nieuw hoofdkwartier van VOC in Azië op Java genaamd Batavia (Jakarta).  

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Het handelsnetwerk van de VOC
VOC was een echte multinational omdat: 
Zij bouwde factorijen Azië en het Midden-Oosten. 

Bijvoorbeeld: 
 1. Met zilver kochten zij zijde in  in bijvoorbeeld China. 
 2. Dit ruilde zij in voor Specerijen in de Molukken. 
 3. Dit werd in Nederland weer verkocht voor zilver. 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Handelsnetwerk van de VOC
In de 17de eeuw verdiende de VOC het meest aan 
 1. Specerijen.
 2. Zijde
 3. Katoen. 

In de 18de eeuw werd dit: 
 1. Thee
 2. Koffie. 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Het ontstaan van een wereldeconomie

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Het begin van een wereldeconomie
Door de wereldwijde handelscontacten van het handelskapitalistische compagnieën ontstond er een wereldeconomie. 

Gebieden raakte de wereld meer met elkaar verbonden door de handelscontacten. 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

Het begin van een wereldeconomie
 • Rond de Atlantische Oceaan waren vooral de Spanjaarden, Portugezen, Engelsen en Fransen actief. 
 • Zij stichtte vooral plantages waarop suiker, tabak en koffie werd verbouwd. 
 • Dit verkochten zij in Europa en van het geld kochten zij producten. 
 • Dit verkochten zij in Afrika en kochten daar slaven voor. 
Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Het begin van een wereldeconomie
Voor de handel rond de Atlantische Oceaan werd de West-Indische Compagnie (WIC) opgericht. 

De WIC had factorijen aan de kusten van: 
 1. West-Afrika
 2. Amerika

De WIC was niet zo groot als de VOC. 


Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

WIC
Driehoekshandel

Slide 21 - Slide

WIC - West-Indische Compagnie werd in 1621 opgericht voor de handel met Amerika.

 
Deze compagnie deed aan driehoekshandel. Vanuit Nederland werden wapens, gereedschap en alcohol etc. gebracht naar Afrika. Hier werd dit geruild voor Afrikaanse slaven. Deze werden verkocht in Amerika om op de plantage te werken. Dit noemt men ook wel de Trans Atlantische slavenhandel. Vanuit Amerika namen de Nederlanders cacaobonen, suiker en tabak mee terug naar Nederland.
De Republiek heeft in deze periode tot de afschaffing (1864) van de slavenhandel ongeveer tussen de 550.000 tot 600.000 mensen vervoerd, schatting: 5% aandeel van het totaal.

De WIC deed aan kaapvaart om andere landen, zoals Spanje en Portugal, te dwarsbomen.
WIC

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

VOC en WIC vergeleken

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Slide 26 - Video

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Video

This item has no instructions

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk inleveren volgende les
2 en 3
15 en 16

Geen boek? Samenvatting 6.1 inleveren op het blad dat is uitgedeeld

Slide 32 - Slide

This item has no instructionsWat is monopolie?
A
Het alleenrecht op de handel in een bepaald product
B
Een gebouw waar kooplieden handel drijven
C
Een veelgebruikte tactiek van de zeeheld Piet Heyn
D
De regels die gelden tussen staten

Slide 33 - Quiz

This item has no instructions

1602?
A
oprichting VOV
B
oprichting VOC
C
oprichting WIC
D
oprichting WGC

Slide 34 - Quiz

This item has no instructions

Wie was J.P. Coen?
A
stadhouder van Holland
B
landsadvocaat
C
gouverneur-generaal van de VOC in Azië
D
veroveraar van de Zilvervloot

Slide 35 - Quiz

This item has no instructions


Dit is een koopman met zijn vrouw in Batavia.

Waar ligt Batavia?
A
India
B
Indonesië
C
Japan
D
Nederland

Slide 36 - Quiz

This item has no instructions

De VOC had een aantal rechten. Wat zijn rechten van de VOC?
A
De VOC mocht oorlog voeren
B
De VOC mocht verdragen sluiten
C
De VOC mocht forten bouwen
D
De VOC mocht als enige handel drijven met Azië

Slide 37 - Quiz

This item has no instructions

Wat is handelskapitalisme?
A
Alleenrecht om in een gebied (of in een bepaald product) handel te drijven.
B
Boeren werken voor de nijverheid of voor de export en niet alleen meer voor eigen dorp of streek.
C
Versterkt steunpunt voor de handel van bijvoorbeeld VOC of WIC
D
Kapitaal vermeerderen door handel te drijven én door gekochte (ingevoerde) materialen en grondstoffen te laten bewerken en daarna te verkopen met meer winst dan met handel alleen.

Slide 38 - Quiz

This item has no instructions

De WIC handelde in?
A
Slaven, tabak en specerijen
B
Slaven, suikerriet en specerijen
C
Steenkool, tabak en suikerriet
D
Slaven, tabak en suikerriet

Slide 39 - Quiz

This item has no instructions

Test vragen

Slide 40 - Slide

This item has no instructions