1.4 omgevingskenmerken

1.4 Woonomgeving en sociale veiligheid
1 / 29
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

1.4 Woonomgeving en sociale veiligheid

Slide 1 - Slide

Lesdoelen

- Kennis van de het verband tussen veiligheid en:
* Sociale cohesie
* Ruimtelijke segregatie
* Objectieve veiligheid
* Subjectieve veiligheid
* Sociale veiligheid 
- Zoeken naar oplossingen voor onveilige locaties

Slide 2 - Slide

Woonomgevingskenmerken
De openbare ruimte en de aanwezigheid vanvoorzieningen. 
hebben invloed op:
De sociale cohesie 
en 
de sociale veiligheid

En bepalen samen de Leefbaarheid van een wijk

Slide 3 - Slide

Sociale Cohesie

De reden dat je in Utrecht van de gemeente subsidie kan krijgen voor je buurtbarbeque

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Ruimtelijke Segregatie
+

  • ruimte voor specifieke voorzieningen
  • contact met gelijk gestemden

Ruimtelijke Segregatie
-

  • weinig kennis = weinig begrip
  • kansarmen geen hulp van kansrijken


Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Persoonskenmerken

Slide 15 - Slide

Fysieke kenmerken van de buurt
Onderhoud
Toegankelijkheid
Overzichtelijkheid
Toezicht

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Portiekflat
Galerijflat

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Sociale kenmerken van de buurt

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

'Vorig jaar zijn in de wijk Velve 44 aangiften gedaan van autodiefstal. Het gaat hier om...
timer
0:30
A
Subjectieve veiligheid
B
Objectieve veiligheid
C
Beide
D
Geen van beide

Slide 24 - Quiz

De oma van Sjaak loopt liever niet door het tunneltje waar vaak jongeren hangen.
timer
0:30
A
Dit gaat over subjectieve (on)veiligheid
B
Dit gaan over objectieve (on)onveiligheid
C
Dit gaan over gentrificaite
D
Dit gaat over segregatie

Slide 25 - Quiz

Welke fysieke maatregelen kunnen genomen worden om het gevoel van veiligheid te vergroten?
timer
1:00

Slide 26 - Open question

Hoe kan sociale cohesie in een buurt leiden tot een grotere sociale veiligheid?

Slide 27 - Open question

Slide 28 - Slide

Lesdoelen
- Kennis van de het verband tussen veiligheid en:
* Sociale cohesie
* Ruimtelijke segregatie
* Objectieve veiligheid
* Subjectieve veiligheid
* Sociale veiligheid 
- Zoeken naar oplossingen voor onveilige locaties

Slide 29 - Slide