Scheikunde mavo3 H1.2

scheikunde mavo3
Hoofdstuk 1.2
Fasen en fasenveranderingen
1 / 41
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

scheikunde mavo3
Hoofdstuk 1.2
Fasen en fasenveranderingen

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Het deeltjesmodel: afspraken
– Iedere stof is opgebouwd uit heel kleine deeltjes, meestal moleculen genoemd. 
– Elke stof bestaat uit zijn eigen soort moleculen. 
– Moleculen bewegen voortdurend en de snelheid van bewegen hangt af van de temperatuur. 
– Moleculen trekken elkaar aan.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Fasedriehoek

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Fase-overgangen
Verandering van de ene fase naar de andere fase:
  • vloeibaar naar vast = bevriezen (bij andere stoffen:stollen
  • vast naar vloeibaar =  smelten 
  • vloeibaar naar gasvormig (damp) = verdampen 
  • gasvormig naar vloeibaar = condenseren
  • vast naar gas = vervluchtigen/sublimeren
  • gas naar vast = rijpen

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

fasenovergangen van water
water(s)                water(l)                 smelten
water(l)                 water(g)                verdampen
water(g)                water(l)                 condenseren
water(s)                 water(g)               sublimeren
water(g)                 water(s)               rijpen

De woorden ijs en waterdamp gebruik je dus niet in dit schema!

Slide 17 - Slide

0

Slide 18 - Video

Met het deeltjesmodel kun je de faseovergangen verklaren.

Wat is het belangrijkste verschil tussen de moleculen in een vloeistof en in een gas?

A
In een vloeistof hebben de moleculen een vaste plaats.
B
In een vloeistof zitten de moleculen dichter op elkaar
C
In een vloeistof zijn de moleculen groter.
D
In een vloeistof zijn de moleculen kleiner.

Slide 19 - Quiz

B is?
A
Vloeibaar
B
Gasvormig
C
Vast

Slide 20 - Quiz

C is?
A
Vloeibaar
B
Gasvormig
C
Vast

Slide 21 - Quiz

Hiernaast staan twee fasen van stof Y weergegeven.

Welke fasen worden weergegeven?
A
vast en vloeibaar
B
vloeibaar en gas
C
vast en gas

Slide 22 - Quiz

Water komt op aarde in verschillende fasen voor ! Hoeveel fasen zijn dit?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 23 - Quiz

Bij condenseren
A
verandert ijs in gas
B
verandert gas in ijs
C
verandert gas in vloeistof
D
verandert vloeistof in gas

Slide 24 - Quiz

In welke fase bevindt regen zich?
A
vast
B
vloeibaar
C
gas
D
waterdamp

Slide 25 - Quiz

In welke fasen bevindt mist zich?
A
vast
B
vloeibaar
C
gas
D
waterdamp

Slide 26 - Quiz

Hoe heet de fasenovergang van vast naar gas?
A
smelten
B
stollen
C
rijpen
D
sublimeren

Slide 27 - Quiz

Hoe heet de faseovergang van vloeibaar naar gas?
A
stollen
B
verdampen
C
condenseren
D
rijpen

Slide 28 - Quiz

Wat is het kookpunt van water
A
0 graden Celcius
B
50 graden Celcius
C
100 graden Celcius
D
200 graden Celcius

Slide 29 - Quiz

In welke fase bewegen de moleculen het snelst?
A
vast
B
gas
C
vloeibaar

Slide 30 - Quiz

De temperatuur waarbij water gaat koken is een voorbeeld van een ....
A
Materiaal
B
Stofeigenschap
C
Kookpunt
D
Beweging van moleculen

Slide 31 - Quiz

Welke grootheid is een stofeigenschap?
A
Massa
B
Volume
C
Dichtheid
D
temperatuur

Slide 32 - Quiz

Is vorm een stofeigenschap?
A
ja
B
nee

Slide 33 - Quiz

Wat zijn stofeigenschappen?
A
Kleur, geur, brandbaarheid, vierkant
B
Geur, kleur, brandbaarheid, hardheid
C
Brandbaarheid, hardheid, rondheid
D
Hardheid, kleur, geur, doorzichtigheid

Slide 34 - Quiz

Welk rijtje bevat alleen maar stofeigenschappen?
A
kleur, smaak, volume
B
gewicht, brandbaarheid, hardheid
C
kleur, geur, hardheid
D
volume, gewicht, brandbaarheid

Slide 35 - Quiz

Wat is géén stofeigenschap?
A
Kleur
B
Fase bij kamertemperatuur
C
Brandbaarheid
D
Massa

Slide 36 - Quiz

Moleculen bewegen langs elkaar 
Moleculen trillen maar blijven op hun plaats
Rooster
Gas
Vloeibaar
Vast
Moleculen zijn los van elkaar

Slide 37 - Drag question

Sublimeren
Mengen
Chemische reactie
Scheiden
Stollen

Slide 38 - Drag question

Scheikunde mavo3
Huiswerk
Maken hoofdstuk 1.2 opdracht 24 t/m 36

Slide 39 - Slide

Hierna volgt nog een samenvatting over het deeltjes model:

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Video