Thema 1: Mobili-tijd (mobiliteit)

Mobili-tijd

(voor dummies)
1 / 41
next
Slide 1: Slide
WOLager onderwijs

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

Items in this lesson

Mobili-tijd

(voor dummies)

Slide 1 - Slide

Bevoegde personen
Lees!

Slide 2 - Slide

5

Slide 3 - Video

00:20
Wat doe je?
A
Ik rij door.
B
Ik stop.

Slide 4 - Quiz

01:06
Stel je voor: de verkeerslichten zijn kapot en er is geen agent.
Je ziet dit -->
Wat moet je doen?
A
Ik volg de verkeersregels
B
Ik luister naar de agent
C
Ik luister naar het verkeerslicht ook al is die kapot
D
Ik luister naar het bord

Slide 5 - Quiz

01:42
Algemeen tipje:
Kijk je door zijn oor dan rij je door.

Slide 6 - Slide

02:13
Je ziet deze agent, wat moet je hier doen?
A
Ik rij door
B
Iedereen moet stoppen
C
Ik moet stoppen
D
Ik vertraag

Slide 7 - Quiz

02:13
Je ziet deze agent, wat moet je hier doen?
A
Ik rij door
B
Ik vertaag
C
Iedereen moet stoppen
D
Alleen ik moet stoppen

Slide 8 - Quiz

De verkeerslichten
Lees!

Slide 9 - Slide

Ik stop altijd aan een rood licht, zelfs als er geen auto aankomt.

Slide 10 - Poll

Als het groen is, rij ik gewoon door. Ik moet niet op andere bestuurders en voetgangers letten

Slide 11 - Poll

Verkeersborden
Lees!

Slide 12 - Slide

1

Slide 13 - Video

01:44
Verbodsbord
gevaarsbord
Voorrangsbord 
Gebodsbord
Aanwijzingsbord

Slide 14 - Drag question

Bekijk de verschillende verkeerborden en geef de juiste benaming.

Slide 15 - Slide

De verkeersregels
Lees en vul aan!

Zoek extra verkeersregels op het internet.

Slide 16 - Slide

Lees en vul naderhand de juiste benamingen bij de bodemmarkeringen toe

Slide 17 - Slide

vervoermiddelen
Zoek vervoermiddelen op het internet.

Vul het juiste vervoermiddel in.

Slide 18 - Slide

Welk vervoermiddel gebruik jij om naar school te gaan?
Fiets
Auto
Bus
Te voet
anders

Slide 19 - Poll

Actuele problemen
Smog en fijnstof

Slide 20 - Slide

Smog
smoke en fog = smog
rook (vervuilde lucht) en mist

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Wat zijn eventuele oplossingen tegen smog?

Vul aan en bespreek!

Slide 23 - Slide

Gevaar op de weg
Lees en vul aan!

Slide 24 - Slide

Verstoord leefgebied
Lees en vul aan!

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Wat wordt het warm!
Lees en vul aan!

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

Lang aanschuiven!
Lees en vul aan!
Files:

Slide 29 - Slide

Energiebronnen
Grijze energie

Lees!

Slide 30 - Slide

Energiebronnen
Groene energie

Lees!

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

Wat voor soort verkeersbord is dit?

A
aanwijzingsbord
B
verbodsbord
C
gevaarsbord
D
gebodsbord

Slide 33 - Quiz

Wat voor soort verkeersbord is dit?

A
aanwijzingsbord
B
voorrangsbord
C
verbodsbord
D
gebodsbord

Slide 34 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?
A
Je mag hier wel inrijden.
B
Je mag hier niet inrijden.
C
Hier moet je in een kringetje rijden.
D
De weg houdt op.

Slide 35 - Quiz

Wat is de betekenis van dit verkeersbord?
A
Verboden toegang voor auto's
B
Hier mag je oversteken als voetganger
C
Geef voorrang aan alle bestuurders van links en rechts
D
Pas op! Gevaar!

Slide 36 - Quiz

Wat is de betekenis van dit verkeersbord?
A
Je bent op een voorrangsweg
B
Je mag hier niet harder dan 50
C
Geef voorrang aan alle bestuurders van rechts en links
D
Je nadert een kruispunt

Slide 37 - Quiz

Wat betekenen deze
verkeersborden?
A
Fietsers en brommers moeten hier naar links rijden.
B
Iedereen moet naar links behalve fietsers en bromfietsen.
C
Het fietspad maakt een bocht naar links.
D
Je moet rechtdoor

Slide 38 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?
A
Je nadert een kruispunt en hebt hier voorrang
B
Kijk uit voor verkeer van links
C
Let op verkeer van rechts
D
Je moet rechtdoor blijven rijden

Slide 39 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?
A
Je mag naar links of rechts op volgend kruispunt
B
Pas op, de weg houdt hier op.
C
Pas op, ga niet op het kruis staan.
D
Pas op, een gevaarlijk kruispunt.

Slide 40 - Quiz

Wat is de betekenis van dit verkeersbord?
A
Stop altijd! Je moet voorrang verlenen
B
Iedereen moet hier stoppen voor jou
C
Verboden in te rijden, je mag deze straat niet in
D
Dit bord mag je eigenlijk negeren

Slide 41 - Quiz