3V H1.2 en H1.3

1.2 Veiligheid
1.3 Faseveranderingen
1 / 21
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 21 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

1.2 Veiligheid
1.3 Faseveranderingen

Slide 1 - Slide

1.2 Na deze paragraaf weet je...
 • wat de meest voorkomende gevarenpictogrammen zijn en kun je uitleggen wat ze betekenen
 • wat er in een veiligheidskaart staat en waarvoor deze wordt gebruikt

Slide 2 - Slide

Gevarenpictogrammen

Slide 3 - Slide

Chemiekaarten
Eigenschappen
Gevaren
Wat te doen bij noodsituatie
H- en P-zinnen
Grenswaarde

Slide 4 - Slide

H- en P-zinnen
H-zinnen (hazard)
  - Gezondheidsgevaren
P-zinnen (precaution)
- Voorkomen van ongelukken


Slide 5 - Slide

Grenswaarde
Hoeveel mg van een stof in 1 m3 aanwezig mag zijn

De grenswaarde van een stof is 40 mg per m3
Er komt bij een experiment 1200 mg vrij in een ruimte van 20 m3

Er mag maximaal 20 x 40 = 800 mg  aanwezig zijn
Er komt dus te veel van de stof vrij bij het experiment

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

1.3 Je leert in deze paragraaf...
...de fasen en faseveranderingen benoemen
...de temperatuur in °C omrekenen naar K en andersom
...het verschil aantonen tussen een mengsel en
een zuivere stof

Slide 8 - Slide

Fasedriehoek
Fasen
&
Fasenveranderingen

Slide 9 - Slide

Toestandsaanduidingen
De fase van een stof geef je aan door middel van een letter tussen haakjes
Dit schrijf je achter de naam van de stof
 • Vast: (s)
 • Vloeibaar: (l)
 • Gas: (g)
 • Opgelost in water: (aq)
Slide 10 - Slide

Toestandsaanduidingen
De fase van een stof geef je aan door middel van een letter tussen haakjes
Dit schrijf je achter de naam van de stof
 • Vast: (s)
 • Vloeibaar: (l)
 • Gas: (g)
 • Opgelost in water: (aq)
solid
liquid
gas
aqua

Slide 11 - Slide

Toestandsaanduidingen
water(s)
water(l)
water(g)

Slide 12 - Slide

Toestandsaanduidingen
water (l)
suiker (s)
water (l)
suiker (aq)

Slide 13 - Slide

Temperatuurschalen
Temperatuur geef je meestal aan in °C 
maar kan ook worden weergegeven in kelvin (K)

°C 
kelvin
+ 273
0°C
50°C
-20 °C
273 K
323 K
253 K

Slide 14 - Slide

Temperatuur-lijn

Laat kookpunt en smeltpunt zien van een soort stof

<-- Temperatuurlijn
ethanol

Slide 15 - Slide

Zuivere stof/ mengsel
Zuivere stof
Eén soort stof
Mengsel
Twee of meer stoffen

Slide 16 - Slide

Mengsel of zuivere stof?

Slide 17 - Slide

Zuivere stof
Tijdens koken en smelten blijft de temperatuur hetzelfde
 • Smeltpunt
 • Kookpunt

Slide 18 - Slide

Mengsel
Tijdens koken en smelten loopt de temperatuur langzaam op
 • Smelttraject
 • Kooktraject

Slide 19 - Slide

Wat heb je geleerd deze les?

Slide 20 - Mind map

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG7eOPUtQMeZfiLaTI1Zn_bihjxsSIbIV

Slide 21 - Slide