Амьсгалын эрхтэн тогтолцоо

Хийн солилцооны систем дэх сормуус ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ?
1. салстыг хөдөлгөх 2. эмгэг төрүүлэгч болон тоосыг барих
3. гадаргуугийн талбайг нэмэгдүүлэх
Түлхүүр: √- үүрэгтэй х- үүрэггүй
A
A
B
B
C
C
D
D
1 / 10
next
Slide 1: Quiz
Secondary Education

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes.

Items in this lesson

Хийн солилцооны систем дэх сормуус ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ?
1. салстыг хөдөлгөх 2. эмгэг төрүүлэгч болон тоосыг барих
3. гадаргуугийн талбайг нэмэгдүүлэх
Түлхүүр: √- үүрэгтэй х- үүрэггүй
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 1 - Quiz

Хүний уушигны цулцангийн хананд юу байж болох вэ?
Түлхүүр: √- байна х- байхгүй

A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 2 - Quiz

Зурагт хөхтөн амьтдын хийн солилцооны системийн
хэсгийн хөндлөн огтлолыг харуулж
байна.
V гэж тэмдэглэсэн шулууны дагуу юу харагдах вэ?

A
цулцангийн диаметр
B
бронхиал буюу нарийн гуурсан хоолойн диаметр
C
хялгасан судасны диаметр
D
мөгөөрсөн хоолойн диаметр

Slide 3 - Quiz

Хундаган эсүүд нь мөгөөрсөн хоолойд байдаг. Хундаган эсээс ямар эсийн бүтэц их хэмжээгээр олдох вэ?

A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 4 - Quiz

Гуурсанцар хоолойн (бронхиал) тухай аль мэдэгдэл зөв бэ?

A
Тэд мөгөөрсөн ба сормууст эсүүдтэй.
B
Тэд хундаган эс ба гөлгөр булчинтай.
C
Тэд гөлгөр булчин ба мөгөөрстэй байдаг.
D
Тэд гөлгөр булчин ба сормууст эсүүдтэй

Slide 5 - Quiz

Бүх бронхиалын хувьд ямар дүгнэлт нь зөв бэ?
1. Тэд хучуур эдтэй байдаг
2. Тэд хундаган эстэй
3. Тэд булчингийн эдтэй

A
1, 2 ба 3
B
1 ба 3
C
2
D
3

Slide 6 - Quiz

Фото микрограф нь гэрлийн микроскопоор харсан хөхтөн амьтны
бүтцийн хэсгийг харуулж байна. W давхаргын гол бүрэлдэхүүн хэсгүүд юу вэ?

A
Зөвхөн коллаген утаслаг
B
Уян утаслаг ба коллаген утаслаг
C
Гөлгөр булчин ба уян утаслаг
D
Эндотели үүсгэдэг хавтгай хучуур эдийн эсүүд

Slide 7 - Quiz

Мөгөөрсөн хоолойн хана, гуурсан хоолойн хананд байгаа эдийг аль эгнээнд харуулсан бэ?

A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 8 - Quiz

Аль мөрөнд төгсгөлийн гуурсан хоолойн шинж чанарыг зөв
харуулсан бэ?

A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 9 - Quiz

Хийн солилцооны систем дэх сормуус ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ?
1. салстыг хөдөлгөх 2. эмгэг төрүүлэгч болон тоосыг барих
3. гадаргуугийн талбайг нэмэгдүүлэх
Түлхүүр: √- үүрэгтэй х- үүрэггүй

A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 10 - Quiz