HA2 Herhalen kaartvaardigheden

Wat heb je nodig?
 • Laptop: it's learning
 • Atlas

Welkom!
1 / 34
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 1

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Wat heb je nodig?
 • Laptop: it's learning
 • Atlas

Welkom!

Slide 1 - Slide

Wat heb je nodig?
 • Laptop: it's learning
 • Atlas

Welkom!

Slide 2 - Slide

Wat gaan we doen vandaag?
 • Kort herhalen kaartvaardigheden
 • Starten met weektaak
Dalton weektaak
 • Lees theorieboekje kaartvaardigheden
 • 4 forms
Volgende les?
 • Werken met de atlas

Slide 3 - Slide

 Soorten kaarten
Overzichtskaarten
- Natuurkundige overzichtskaart
- Staatkundige overzichtskaart


Thematische kaart 

Thematische kaart
Natuurkundige kaart
Staatkundige kaart

Slide 4 - Slide

Kenmerken van kaarten
Voor kaartlezen heb je vier dingen nodig:

 • titel
 • legenda
 • schaal
 • noordpijl

Slide 5 - Slide

Kenmerken van kaarten
schaal
laat zien hoeveel het gebied op de kaart is verkleind.

schaalstok of schaalgetal
schaal of schaalniveau?

legenda
betekenis van de kleuren en symbolen op de kaart.
(algemene legenda vind je voorin de atlas)
 
Slide 6 - Slide

Schaalniveaus
schaalniveaus: Hoe groot is het gebied is dat je bekijkt.

Mondiaal: heel de wereld
Internationaal: meerdere landen /  een continent
Nationaal: een land
Regionaal: een provincie of stad met omgeving
Lokaal: een straat, wijk of klein gebied.

Slide 7 - Slide

Ligging
De wereld opgedeeld in lijnen:
parallellen (breedte cirkels) en meridianen (lengte cirkels)

De belangrijkste zijn:
- De evenaar
- De nulmeridiaan
Graadnet

Slide 8 - Slide

Ligging
LET OP:
een plaats heeft altijd 
- een breedteligging (NB of ZB)


- een lengteligging (OL of WL)
Graadnet
en

Slide 9 - Slide

absolute afstand
 • kilometers
 • hemelsbreed
 • rechte lijn
 • ALTIJD HETZELFDE

Slide 10 - Slide

relatieve afstand
 • tijd
 • moeite
 • kosten
 • HEEL VERSCHILLEND

Slide 11 - Slide

Aan de slag!
1. Ga naar It's learning
2. Ga naar planner: 
       Kaartvaardigheden (sljx 22-23)
3. Open bij Bronnen: 

 4. Gebruik atlas en vul in
5. Vergeet niet in te zenden!


Hulp nodig?
       Open activiteit 'Lees theorieboekje kaartvaardigheden'
       Open PDF 'Theorieboekje kaartvaardigheden SLJX'
       Lees de bladzijde bij het onderwerp

Slide 12 - Slide

Wat gaan we doen vandaag?
 • Kort herhalen kaartvaardigheden
 • Starten met weektaak
Dalton weektaak
 • Lees theorieboekje kaartvaardigheden
 • 4 forms
Volgende les?
 • Werken met de atlas

Slide 13 - Slide

Aardas
Evenaar
Noordelijk halfrond
Zuidelijk halfrond

Slide 14 - Slide

                                                                                                           lengtecirkels 
                                                                                                             lengtegraad


nulmeridiaan                                                                                                           
oostelijk halfrond                                                                                                  
westelijk halfrond                                                                                                 

Slide 15 - Slide

NB en ZB

Slide 16 - Slide

WL en OL

Slide 17 - Slide

Lengtecirkel
De lengte lijn/cirkel heeft ook lengte graden. Deze staan als je de lengte lijn volgt BOVEN of ONDER aan de bladzijde. Aangeduid met het ZWARTE cijfer.Slide 18 - Slide

Lengtecirkel

Op oosterlengte van 0 tot 180.
Op westerlengte van 0 tot 180. 
0 is het midden = dwars door plaatsje Greenwich.

Slide 19 - Slide

Breedtecirkel
Een breedtecirkel heeft ook bijbehorende graden. Deze vind je aan de ZIJKANT van de kaart. Aangeduid met ZWART. 


Slide 20 - Slide

Breedtecirkel

Op noorderbreedte van 0 naar 90.
Op zuiderbreedte van 0 naar 90.
0 is het midden = evenaar.

Slide 21 - Slide

0

Slide 22 - Video

Wat voor kaart zie je hier?
A
Natuurkundige overzichtskaart
B
Staatkundige overzichtskaart
C
Thematische kaart

Slide 23 - Quiz

Wat voor kaart zie je hier?
A
Natuurkundige overzichtskaart
B
Staatkundige overzichtskaart
C
Thematische kaart

Slide 24 - Quiz

Wat voor kaart zie je hier?
A
Natuurkundige overzichtskaart
B
Staatkundige overzichtskaart
C
Thematische kaart

Slide 25 - Quiz

Vijf schaalniveaus: zet in volgorde van groot naar klein schaalniveau.
1.

2.

3.

4.

5.
Internationaal
Mondiaal
Lokaal
Nationaal
Regionaal

Slide 26 - Drag question

Slide 27 - Drag question

Deze kaart is op ... schaalniveau weergegeven.

Slide 28 - Open question

Deze kaart is op ... schaalniveau weergegeven.

Slide 29 - Open question

Kijk goed.
Deze kaart is op ... schaalniveau weergegeven.

Slide 30 - Open question

Jens reist met de trein van Groningen naar Maastricht.
Over deze reis doet hij 4 uur en 12 minuten. Deze afstand is de ...
A
Absolute afstand
B
Relatieve afstand

Slide 31 - Quiz

Heenreis heeft Jens veel vertraging gehad. Daarom besluit hij de terugreis een auto te huren.
De reis is 335 km, hier doet hij 3 uur en 22 minuten over.
Wat is de absolute afstand?
A
335 kilometer
B
3 uur en 22 minuten

Slide 32 - Quiz

Opdracht
 1. Een goede kaart heeft vier kenmerken. Welke kenmerken missen op deze kaart?
 2. Geef de kaart zelf een passende titel.
 3. Wat is de hoofdstad van Zwitserland? Hoe zie je dat?
 4. Wat voor soort kaart is dit? Leg uit!
 5. Op welk schaalniveau is deze kaart weergegeven?
 6. Waar is Zwitserland liggen de Alpen (bergen)? Leg je antwoord uit.
timer
5:00
Schrijf je antwoorden op! Vijf minuten, dan bespreken samen.

Slide 33 - Slide

Opdracht
 1. Een goede kaart heeft vier kenmerken. 
 2. Geef de kaart zelf een passende titel.
 3. Wat is de hoofdstad van Zwitserland? Hoe zie je dat?
 4. Wat voor soort kaart is dit? Leg uit!
 5. Op welk schaalniveau is deze kaart weergegeven?
 6. Waar in Zwitserland liggen de Alpen (bergen)? Leg je antwoord uit.
timer
5:00
1. Titel, Legenda, (Noordpijl)
2. Hoogtekaart Zwitserland
3. Bern, onderstreept
4. Natuurkundige overzichtskaart
5. Nationaal
6. Zuiden

Slide 34 - Slide