DO 2 - Les 2: "Doelstellingen"

Les 2 "Doelstellingen"
1 / 41
next
Slide 1: Slide
Didactisch ontwerpen 2Hoger onderwijs

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Les 2 "Doelstellingen"

Slide 1 - Slide

Inhoud
 1. Lesdoelen ordenen: abstract --> concreet
 2. Lesdoelen formuleren
 3. Lesdoelen ordenen
 • volgens persoonlijkheidsdomein
 • volgens gelijksoortige operaties

Slide 2 - Slide

Lesdoelen ordenen: abstract --> concreet

Orden de volgende doelen van abstract naar concreet door ze te verslepen.

Slide 3 - Slide

Lesdoel
Globale doelstelling
Leerplandoel
Algemeen lesdoel

Slide 4 - Drag question

Oefening
Gaat het bij volgende uitspraken om:
A. Een globale doelstelling?
B. Een leerplan/algemeen lesdoel?
C. Een lesdoel
D. Geen doelstelling 

Slide 5 - Slide

De leerlingen kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren.
A
Globale doelstelling
B
Leerplandoel/algemeen lesdoel
C
Lesdoel
D
Geen doelstelling

Slide 6 - Quiz

De leerlingen kunnen technische systemen realiseren volgens het technisch proces.
A
Globale doelstelling
B
Leerplandoel/algemeen lesdoel
C
Lesdoel
D
Geen doelstelling

Slide 7 - Quiz

De leerlingen kunnen het verschil tussen natuurlijke en kunstmatige materialen uitleggen.
A
Globale doelstelling
B
Leerplandoel/algemeen lesdoel
C
Lesdoel
D
Geen doelstelling

Slide 8 - Quiz

Doelstellingen in het lesvoorbereidingsformulier

Slide 9 - Slide

Lesdoelen formuleren ("De leerlingen kunnen ...")

 • Handeling is operationeel.
 • Inhoud is voldoende concreet.
 • Condities (evt. hulpmidelen, omstandigheden) zijn vermeld. (indien relevant)
 • Minimumprestaties zijn toegevoegd. (indien relevant)

Slide 10 - Slide

Oefening
Welke uitspraak klopt i.v.m. het geformuleerde lesdoel?

Slide 11 - Slide

De leerlingen weten wat fotosynthese is.
A
De handeling is niet operationeel.
B
De leerinhoud is onvoldoende concreet.
C
Het lesdoel is niet geformuleerd i.t.v. leerlingengedrag.
D
Deze doelstelling is correct geformuleerd.

Slide 12 - Quiz

De leerlingen kunnen Frankrijk situeren op een kaart van Europa.
A
De handeling is niet operationeel.
B
De leerinhoud is onvoldoende concreet.
C
Condities ontbreken.
D
Deze doelstelling is correct geformuleerd.

Slide 13 - Quiz

De leerlingen kunnen reanimeren.
A
De handeling is niet operationeel.
B
Condities ontbreken.
C
Minimumprestaties ontbreken.
D
Deze doelstelling is correct geformuleerd.

Slide 14 - Quiz

Oefening
Herformuleer het lesdoel zodat het aan alle formuleringsrichtlijnen beantwoordt.

Slide 15 - Slide

De wet van Ohm kennen.

Slide 16 - Open question

Lesdoelen ordenen volgens persoonlijkheidsdomein

 • Cognitief (C)
 • Psychomotorisch (PM)
 • Dynamisch - Affectief - Sociaal (DAS)

Slide 17 - Slide

Oefening (per twee)
 • Kies een onderwerp uit één van jullie onderwijsvakken.
 • Formuleer voor dit onderwerp 3 soorten lesdoelen:
 1. Cognitief 
 2. Psychomotorisch
 3. DAS
 • Selecteer één lesdoel en voer dit in (zie volgende slide).

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Mind map

Lesdoelen ordenen volgens gelijksoortige operaties

 • Cognitieve doelstellingen --> herziene taxonomie van Bloom
 • Motorische doelstellingen --> taxonomie van Brion
 • DAS-doelen --> taxonomie van Krathwohl e.a.


Taxonomie = systeem om individuen of objecten (i.c. lesdoelen) onder te brengen in groepen en deze systematisch te ordenen op basis van criteria

Slide 20 - Slide

Oefening 6 (cursus pp. 52-53)
 • Bekijk de verschillende (reeksen) doelstellingen.
 • Tracht in eigen woorden te vertellen wat de doelstellingen in elke reeks gemeenschappelijk hebben en wat hen onderscheidt van de vorige en volgende reeks.

Slide 21 - Slide

Oefening 7 (cursus pp. 53-54)
 • Welke omschrijving past bij welke reeks doelstellingen uit oefening 6?

Slide 22 - Slide

Herziene taxonomie van Bloom

Slide 23 - Slide

Oefening
Classificeer de cognitieve lesdoelen volgens de herziene taxonomie van Bloom:
 • Welke soort denkactiviteit staat centraal?
 • Op welke soort kennis heeft het lesdoel betrekking?

Slide 24 - Slide

Leerlingen kunnen ondertitels toevoegen aan een video met behulp van het programma Windows Movie Maker. (Vak: informatica)
A
Feitenkennis begrijpen
B
Feitenkennis toepassen
C
Procedurele kennis begrijpen
D
Procedurele kennis toepassen

Slide 25 - Quiz

Leerlingen kunnen een dialoog uitwerken waarin de woordenschat in verband met 'het huis' aan bod komt. (Vak: Frans of Engels)
A
Feitenkennis toepassen
B
Procedurele kennis toepassen
C
Feitenkennis creëren
D
Procedurele kennis creëren

Slide 26 - Quiz

Leerlingen kunnen de lengte van de schuine zijde in een rechthoekige driehoek bepalen als de lengte van de rechthoekszijden gegeven is.
(Vak: wiskunde)
A
Metacognitieve kennis analyseren
B
Metacognitieve kennis creëren
C
Conceptuele kennis toepassen
D
Conceptuele kennis creëren

Slide 27 - Quiz

Slide 28 - Slide

Oefening
Classificeer de motorische doelstellingen volgens de taxonomie van Brion.

Slide 29 - Slide

Leerlingen kunnen de techniek van het metselen in halfsteensverband nauwkeurig imiteren.
A
Waarneming
B
Nabootsing
C
Aanpassing/toepassing
D
Originaliteit

Slide 30 - Quiz

Leerlingen kunnen een eigen choreografie uitwerken waarin de geleerde basistechnieken aan bod komen.
A
Beheersing
B
Automatisme
C
Originaliteit
D
Waarneming

Slide 31 - Quiz

Slide 32 - Slide

Taxonomie van Krathwohl
 • DAS - doelen
 • naar graad van verinnerlijking = mate waarin de leerling zich de waarden, attitudes, ... heeft eigen gemaakt

Slide 33 - Slide

Een film over verkeersveiligheid bekijken
Het verkeersreglement volgen om boetes te vermijden.
Uit principe nooit sneller rijden dan toegelaten.
Respect hebben voor (de veiligheid van) anderen

Slide 34 - Drag question

Waarom lesdoelen classificeren?
 • eenzijdigheden en tekorten opsporen
 • hulp bij ontwerpen van onderwijsleersituatie (richtinggevend voor de methode en de opeenvolging)
 • uitgangspunt bij opstellen van toetsen
 • hulp bij bepalen van basis- en verdiepingsdoelen

Slide 35 - Slide

Kan ik de leerstof toepassen?
 • Maak de formatieve toets. 
 • Verbeter de toets m.b.v. de correctiesleutel (docent).
 • Maak oefeningen op basis van de gemaakte fouten.
       Vraag hulp aan buur, docent, ...

Slide 36 - Slide

Integratie-oefening (klassikaal)
 • Les biologie
 • Welke fouten bevat de rubriek 'doelstellingen'?

Slide 37 - Slide

Examentaak: deel doelstellingen

Slide 38 - Slide

Examentaak: deel doelstellingen

Slide 39 - Slide

Examentaak: deel doelstellingen

Slide 40 - Slide

Tegen volgende les
 • Leerpad 'didactische principes' doornemen

 • Onderwerp examentaak bepalen
 • Delen uit het leerplan kopiëren
 • Lesdoelen formuleren en situeren in het leerplan

 • Didactisch materiaal zoeken, ontwikkelen en meebrengen

Slide 41 - Slide