vragen/ontkenningen

1 / 31
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

______ you walk to school?
A
Do
B
Does

Slide 2 - Quiz

______ my parents visit the museum?
A
Do
B
Does

Slide 3 - Quiz

______ Ria have a cat?
A
Do
B
Does

Slide 4 - Quiz

______ the dog have a bone?
A
Do
B
Does

Slide 5 - Quiz

Maak vragend. Typ de hele zin.
I like pizza.

Slide 6 - Open question

Maak vragend. Typ de hele zin.
She likes pizza.

Slide 7 - Open question

Maak vragend. Typ de hele zin.
My parents like pizza.

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Slide

You _____ walk to school.
A
don't
B
doesn't

Slide 10 - Quiz

My parents _______ visit the museum?
A
Don't
B
Doesn't

Slide 11 - Quiz

Ria ______ have a cat.
A
Don't
B
Doesn't

Slide 12 - Quiz

The dog _______ have a bone.
A
Don't
B
Doesn't

Slide 13 - Quiz

Maak ontkennend. Typ de hele zin.
I like pizza.

Slide 14 - Open question

Maak vragend. Typ de hele zin.
She likes pizza.

Slide 15 - Open question

Maak vragend. Typ de hele zin.
My parents like pizza.

Slide 16 - Open question

Extra oefenen?
Vragen maken - KLIK HIER!

Ontkenningen maken - KLIK HIER!

Slide 17 - Slide

Grammar : Negations
- Negations = ontkenningen (dus iets wat niet zo is)
- Vorm je door not of n't toe te voegen: 
               I haven't eaten yet              I wasn't hungry
               He shouldn't do that         I will not call you

- Dit gebeurt bij alle vormen van to be (am/is/are/was/were), 
   to have (has/have/had), en hulpwerkwoorden (can/will/should)

Slide 18 - Slide

Geen to be / to have / hulpwerkwoord?
- Dan krijg je een vorm van to do (don't/doesn't/didn't) voor het 
   werkwoord dat al in de zin staat:
                  - I eat breakfast                 > I don't eat breakfast
                  - He cycles to school      > He doesn't cycle to school 
                  - We walked to class       > We didn't walk to class
- Let op: na een vorm van to do, komt altijd het hele werkwoord!
   Dus een -s of -ed valt altijd weg. 

Slide 19 - Slide

Grammar : Questions
- Bij vraagzinnen werk je ook met de vorm van to be / to have / 
   het hulpwerkwoord dat al in de zin staat. 
- Deze haal je naar voren:
         - She was cycling to school.     > Was she cycling to school? 
         - I have (got) a new bike.             > Have you (got) a new bike?
         - He will call you tonight.            > Will he call you tonight?

Slide 20 - Slide

Geen to be / to have / hulpwerkwoord?
- Ook dan gebruik je weer een vorm van to do (do/does/did):
           - I play piano every day.            > Do I play piano every day? 
           - She goes to school at 8.        > Does she go to school at 8?
           - He walked home.                      > Did he walk home? 

- Let op: ook hier krijg je na de vorm van to do weer het hele
   werkwoord. Dus een -s of -ed valt weg. 


Slide 21 - Slide

1. Maak ontkennend:
"I really like your new jacket."
A
I really not like your new jacket.
B
I really like not your new jacket.
C
I really doesn't like your new jacket.
D
I really don't like your new jacket.

Slide 22 - Quiz

2. Maak ontkennend:
"He calls her every day."
A
He calls not her every day.
B
He not calls her every day.
C
He doesn't call her every day.
D
He don't call her every day.

Slide 23 - Quiz

3. Maak ontkennend:
"I was really angry."
A
I not was really angry
B
I wasn't really angry
C
I don't was really angry.
D
I didn't was really angry.

Slide 24 - Quiz

4. Maak ontkennend:
"He will ask you out."
A
He doesn't will ask you out.
B
He don't will ask you out.
C
He not will ask you out.
D
He will not ask you out.

Slide 25 - Quiz

5. Maak ontkennend:
"I called him seven times."
A
I called him not seven times.
B
I don't call him seven times.
C
I didn't call him seven times.
D
I didn't called him seven times.

Slide 26 - Quiz

6. Maak een vraagzin:
"I was going home."
A
Was I go home?
B
Was I going home?
C
Going I home?
D
Go I home?

Slide 27 - Quiz

7. Maak een vraagzin:
"He likes history."
A
Likes he history?
B
He does like history?
C
Do he like history?
D
Does he like history?

Slide 28 - Quiz

8. Maak een vraag zin:
"I am not going to the party."
A
Am not I going to the party?
B
Am I not going to the party?
C
Do not I go the party?
D
Doesn't I am going to the party?

Slide 29 - Quiz

9. Maak een vraagzin:
"He ate all the cookies."
A
Ate he all the cookies?
B
Does he ate all the cookies?
C
Did he ate all the cookies?
D
Did he eat all the cookies?

Slide 30 - Quiz

10. Maak een vraagzin:
"He didn't like the present."
A
He likes not the present?
B
Doesn't he like the present?
C
Didn't he like the present?
D
Didn't he likes the present?

Slide 31 - Quiz