CLASE 10-11-HAVO 3.3

MARTES 17-10-23
1 / 46
next
Slide 1: Slide
SpaansVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 3

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

MARTES 17-10-23

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

PLATTEGROND DE LA CLASE DE ESPAÑOL 3HAVO SP3

Slide 2 - Slide

BEGINTAAK
FECHA Y TIEMPO
LEERDOELEN
BESPREKING BEGINTAAK
UITLEG
EJERCICIOS WB
TAREA PARA HABLAR
CONTROLAMOS LOS LEERDOELEN
JUGAMOS (SI HAY TIEMPO)

VIA DE STUDIEWIJZER
timer
15:00

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

SEGUIMOS
CIERRA TU LAPTOP


TOMA TU LIBRO DE, TU LIBRO DE EJERCICIOS Y TU CUADERNO.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

OBJETIVOS

Al final de esta clase:


Je kunt vertellen hoe je vakantie was.

SuccescriteriaJe kent minimaal 3 signaalwoorden voor de Pretérito Perfecto.

Je kent de vervoeging van de Pretérito Perfecto regular

Je kent minimaal 3 onregelmatige voltooid deelwoorden.

Je kent de uitdrukking :'het was leuk/saai'


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

TB PG. 10

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

PRACTICA
De één stelt de vragen en de ander geeft antwoord. Wissel daarna van rol.
timer
5:00

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

TUSSENTAAK
¿Cómo se dice en español....

'HET WAS HEEL LEUK - HET WAS SAAI'


Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Pauze
PAUSA
timer
5:00

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

TOMA TU PC Y VE AL STUDIEWIJZER EN MAGISTER
Als het goed is, heb je goed geoefend met de signaalwoorden van de Pretérito Perfecto. 

Laat zien wat je kan!

Slide 13 - Slide

indicar que tienen que tomar una hoja y escribir en grande la respuesta.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Zet het werkwoord tussen haakjes in de Pretérito perfecto:
Nosotros (comprar) mucha ropa
A
he comprar
B
hemos comprado
C
he comprado
D
hemos comprar

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Zet het werkwoord tussen haakjes in de Pretérito perfecto:
Esta semana (viajar, yo) a Barcelona.
A
ha viajado
B
he viajido
C
he viajado
D
ha viajido

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Zet het werkwoord tussen haakjes in de Pretérito perfecto:
(tú, hacer) los deberes

A
has hacido
B
ha haciado
C
has hecho
D
has dicho

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Kies voor de juiste vorm van de Pretérito perfecto

Decir (tú)
A
Ha decido
B
Has dicho
C
Has decido
D
Han dicho

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Kies voor de juiste vorm van de Pretérito perfecto

Abrir (él)
A
Ha abrido
B
Has abierto
C
Hemos abrido
D
Ha abierto

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Kies voor de juiste vorm van de Pretérito perfecto

hacer (nosotros)
A
Hemos hecho
B
Has hecho
C
Hemos acido
D
Ha hacido

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Kies voor de juiste vorm van de Pretérito perfecto
volver (ellos, ellas,ustedes)
A
Hemos vuelto
B
Has vuelto
C
Han vuelto
D
Han volvido

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Kies voor de juiste vorm van de Pretérito perfecto
romper (él ella,usted)
A
He rompido
B
Has roto
C
Ha roto
D
Han roto

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Kies voor de juiste vorm van de Pretérito perfecto
ir (él ella,usted)
A
He ido
B
Has ido
C
Ha irido
D
Ha ido

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Kies voor de juiste vorm van de Pretérito perfecto
escribir (vosotros)
A
Habéis escribido
B
Habéis escrito
C
Héis escrito
D
Han escrito

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Kies voor de juiste vorm van de Pretérito perfecto
poner (nosotros)
A
Hemos ponido
B
Habéis puesto
C
Hemos puesto
D
Han puesto

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

¿CÓMO SE DICE EN ESPAÑOL?
'wij hebben gegeten'

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

¿CÓMO SE DICE EN ESPAÑOL?
'je bent naar school gegaan'

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

¿CÓMO SE DICE EN ESPAÑOL?
'wat heb je gedaan?'

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

JUEVES 19-10-23

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

PLATTEGROND DE LA CLASE DE ESPAÑOL 3HAVO SP3

Slide 30 - Slide

BEGINTAAK
FECHA Y TIEMPO
LEERDOELEN
BESPREKING BEGINTAAK
UITLEG
EJERCICIOS WB
TAREA PARA HABLAR
CONTROLAMOS LOS LEERDOELEN
JUGAMOS (SI HAY TIEMPO)

BEGINTAAK
¿Cómo se dice en español....

'HET WAS HEEL LEUK - HET WAS SAAI'


Slide 31 - Slide

This item has no instructions

OBJETIVOS


Je kunt vertellen hoe je vakantie was.


Je kunt een Spaanse tekst lezen, begrijpen en er inhoudelijke vragen beantwoorden.SuccescriteriaJe kent minimaal 3 signaalwoorden voor de Pretérito Perfecto.

Je kent de vervoeging van de Pretérito Perfecto regular

Je kent minimaal 3 onregelmatige voltooid deelwoorden.

Je kent de uitdrukking :'het was leuk/saai'


Slide 32 - Slide

https://exitticket.nl/ticket/i9ehve

https://exitticket.nl/dashboard?menu=overzicht

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

PRACTICA
De één stelt de vragen en de ander geeft antwoord. Wissel daarna van rol.
timer
5:00

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

HABLAMOS
Zeg wat je hebt gedaan
timer
5:00
WB PG. 9
De één stelt de vragen en de ander geeft antwoord. Wissel daarna van rol.

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

¿CÓMO FUNCIONA EL PRETÉRITO PERFECTO EN ESPAÑOL?
HOE WERKT DE 'VOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD IN HET SPAANS?

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Onregelmatige werkwoorden 

Hacer --> hecho = 
Decir --> dicho = 
Poner --> puesto = 
Ver --> visto = 
morir --> muerto = 
romper --> roto = 
abrir --> abierto = 
escribir --> escrito = 
volver --> vuelto = 

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

TAREA ESCRITA OM IN TE LEVEREN
timer
10:00
Schrijft een e-mail aan een vriend/in. Vertel:

  1. waar je bent geweest en met wie.
  2. waar je hebt geslapen.
  3. wat je hebt gedaan (benoem minimaal 2 dingen).
  4. wie je hebt ontmoet
  5. hoe je het hebt gehad.

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Pauze
PAUSA
timer
5:00

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

PRÁCTICA DE LECTURA
3 HAVO

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

LEE EL TEXTO Y RESPONDE A LAS PREGUNTAS
timer
10:00

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

CONTROLAMOS
¿CUÁNTOS PUNTOS TIENES?

Slide 44 - Slide

This item has no instructions

OBJETIVOS


Je kunt vertellen hoe je vakantie was.

Je kunt een Spaanse tekst lezen, begrijpen en er inhoudelijke vragen beantwoorden.SuccescriteriaJe kent minimaal 3 signaalwoorden voor de Pretérito Perfecto.

Je kent de vervoeging van de Pretérito Perfecto regular

Je kent minimaal 3 onregelmatige voltooid deelwoorden.

Je kent de uitdrukking :'het was leuk/saai'


Slide 45 - Slide

https://exitticket.nl/ticket/i9ehve

https://exitticket.nl/dashboard?menu=overzicht
¡JUGAMOS!

Slide 46 - Slide

This item has no instructions