Mens en activiteit hoofdstuk 6

Mens en activiteit
Activiteiten uitvoeren en begeleiden.
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 4

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 150 min

Items in this lesson

Mens en activiteit
Activiteiten uitvoeren en begeleiden.

Slide 1 - Slide

Doelen:
De leerling kan een activiteit uitleggen aan de deelnemers.
De leerling weet hoe je de activiteit moet begeleiden.


Slide 2 - Slide

Wat is belangrijk bij het uitleggen van een activiteit?

Slide 3 - Open question

Tijdens de begeleiding goed kijken naar de deelnemers. Wat kan je doen als het niet goed gaat?

Slide 4 - Open question

Opdracht:
Lezen blz. 229 t/m 234.
Maken opdracht 6.04 (blz. 233/234).

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Samenwerken:
Wat is dat?
Waarom is het fijn om samen te werken?
Wat is nodig?

Slide 8 - Slide

Regels:
Weet jij een ongeschreven regel op school?
Weet jij een geschreven regel op school?

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Opdracht:
Lezen blz. 237 t/m 239.
Maken opdracht 6.08 (blz. 237/238), opdracht 6.10 (blz. 241/242), opdracht 6.11 (blz. 243).

Slide 11 - Slide

Afsluiting:
Lesevaluatie.
Vooruitblik volgende les.
Huiswerk.

Slide 12 - Slide