Present Continuous vs Present Simple goede versie

Present Simple
vs Present Continuous
1 / 27
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Present Simple
vs Present Continuous

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Theme 4 - grammar 

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Present simple
Present Continuous

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

 ALLE vormen van de PRESENT CONTINUOUS
= bevestigend (positive) + ontkennend (negative)

Slide 9 - Slide

Staat deze zin in de PC of de PS?
My parents are driving home now
A
Present continuous
B
Present Simple

Slide 10 - Quiz

Staat deze zin in de PC of de PS?
We cycle to school every morning
A
Present Continuous
B
Present Simple

Slide 11 - Quiz

Staat deze zin in de PC of de PS?
He likes chocolate

A
Present Continuous
B
Present Simple

Slide 12 - Quiz

Staat deze zin in de PC of de PS?
Robert is playing the guitar
A
Present continuous
B
Present Simple

Slide 13 - Quiz

Hoe maak je een PC?
A
vorm van to be
B
werkwoord + ING
C
vorm van to be+ werkwoord + ING
D
Shit regel

Slide 14 - Quiz

Wanneer gebruik je een PS?
A
als de nederlandse zin in de tegenwoordige tijd staat
B
Bij feiten, gewoonten en iets wat regelmatig gebeurd
C
Als het nu gebeurd
D
Weet ik niet

Slide 15 - Quiz

I ............. (often / drink) Coke.
A
am often drinking
B
often drink

Slide 16 - Quiz

Now they .............. (jog).
A
jog
B
are jogging

Slide 17 - Quiz

They ........... (always / play) football when they get home after school.
A
are always playing
B
always play

Slide 18 - Quiz

I ............. (drink) mineral water at the moment, because I have to drive.
A
am drinking
B
drink

Slide 19 - Quiz

Now I ............. (listen) to classical music.
A
listen
B
am listening

Slide 20 - Quiz

I ......... (usually / listen) to pop music.
A
am usually listening
B
usually listen

Slide 21 - Quiz

Slide 23 - Link

Slide 24 - Link

Slide 25 - Link

Slide 26 - Link

Slide 27 - Link