Mentorles Motivatie Laatste periode

Welkom terug!!
1 / 21
next
Slide 1: Slide
MentorlesMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1,2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom terug!!

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Hoe voel je je vandaag?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 2 - Poll

This item has no instructions

Wat is het leukste wat je de afgelopen vakantie hebt gedaan?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Hoe voel jij je over het algemeen over school?
A
Ik zie op tegen de lessen.
B
Ik heb moeite met mijn motivatie.
C
Neutraal / prima
D
Ik maak me zorgen om achterstanden en toetsen.

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel zin heb je om
naar school te komen?
010

Slide 5 - Poll

This item has no instructions

Hoeveel zin heb je om
de lessen te volgen?
010

Slide 6 - Poll

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

Module inzicht: Het centrale inzicht van deze module is dat nadenken over jouw motivatie je kan helpen om verder te komen.
Les inzicht: Deze les gaat over ontdekken wat je belangrijk vindt. Het centrale inzicht van deze les is dat nadenken over wat je leuk vindt je kan motiveren.

Leerdoelen. De leerling ... 
  • Weet wat motivatie van binnenuit en van buitenaf is. 
  • Kan een reden noemen waarom nadenken over wat je leuk vindt belangrijk is.
  • Weet wat een bucketlist is en hoe je die maakt.
Extra informatie
Volgens de 'Self Determination Theory' van Ryan en Deci zijn er drie belangrijke voorspellers van intrinsieke motivatie. De voorspellers zijn: 'Autonomie', 'Verbondenheid' en ''Competentie'. Deze les gaat over het stimuleren van een gevoel van autonomie door de leerlingen te laten onderzoeken wat zij leuk vinden en wat ze later nog willen doen. Door datgene wat ze nu doen (bijvoorbeeld leren voor een toets) binnen een bredere context te plaatsen (bijvoorbeeld wat ze later nog graag willen ervaren) kun je motivatie cre√ęren. 
Ik weet wat ik later wil worden


Ik weet welke dingen mij energie geven

Ik weet wat ik leuk vind om te doen


Wat weet jij al over jouw motivatie?
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja

Slide 8 - Drag question

  • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden.


Soorten motivatie

Er zijn twee soorten motivatie: 
motivatie van binnenuit 
en van buitenaf.

Slide 9 - Slide

  • Lees de slide voor. 
Extra informatie
De twee soorten motivatie waar we op doelen zijn autonome (willen) en gecontroleerde (moeten) motivatie. Autonome en gecontroleerde motivatie zijn toevoegingen op de 'Self Determination Theory' van Ryan en Deci. Meer informatie over deze theorie vind je in het artikel "Self-Determination Theory and the  Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being" via deze link. Een overzicht van de verschillende soorten motivatie kun je vinden in het motivatiecontinu√ľm via deze link.Motivatie van buitenaf

Bij deze soort motivatie doe je 
iets omdat het van iemand anders
 moet, omdat je een beloning krijg 
of om een straf te voorkomen.

Slide 10 - Slide

  • Lees de slide voor.
Extra informatie:
Met motivatie van buitenaf bedoelen we gecontroleerde motivatie. Dit valt onder extrinsieke motivatie waar je niet voor kiest (Zie het motivatiecontinu√ľm in de vorige slide). Je vertoont gedrag enkel voor een beloning, het ontwijken van een straf van buiten of een negatief gevoel zoals schuld of schaamte.


Motivatie van binnenuit

Bij deze soort motivatie doe je iets 
omdat je vindt dat het zinvol, 
nuttig of belangrijk is. Of 
gewoon omdat je het leuk vindt!

Slide 11 - Slide

  • Lees de slide voor.
Extra informatie
Met motivatie van binnenuit bedoelen we zowel autonome motivatie (hier kies je voor omdat je het belangrijk of zinvol vindt) als intrinsieke motivatie (dat zijn de dingen waar je 's nacht's voor wakker gemaakt mag worden). 
Intrinsieke Motivatie

komt vanuit jezelf. Je wilt iets zelf, bijvoorbeeld omdat je het heel leuk vindt!
Extrinsieke motivatie

ontstaat vanuit de omgeving. Dingen van buiten jezelf motiveren je iets te doen!

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Intrinsieke motivatie of extrinsieke motivatie?
Intrinsiek
Extrinsiek
Je wilt supergraag profvoetballer worden
Je moet van je ouders hoge cijfers halen!
Je vrienden dragen een bepaald merk waardoor jij deze kleding ook wil!
Je doet extra je best bij Engels, omdat je later een reis door Amerika wilt maken!
Je doet mee aan een sport omdat je prijzen wilt winnen!

Slide 13 - Drag question

This item has no instructions

Motivatie hebben is de basis om aan de slag te gaan met een doel, of het nu voor school is of voor andere dingen...

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wat motiveert jou
voor school?

Slide 15 - Mind map

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Ik heb vertrouwen in de laatste periode!
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 17 - Poll

This item has no instructions

Ik heb hulp nodig bij...
(denk aan een bepaald vak of plannen of huiswerk maken)

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

Mijn mentor kan mij op de volgende manier helpen:

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Dit ga ik zelf doen de komende periode:

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Heb je behoefte aan een aparte afspraak over je motivatie met je mentor?
A
Nee
B
Ja

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions