H5 Nationalisme & imperialisme par 1 +3 (2vc)

Beste leerlingen uit 2vc,
Hierbij de eerste online les van geschiedenis. Probeer de lessen stap-voor-stap uit te voeren. Ik hoop dat het jullie lukt alles een beetje bij te houden. 

Ik ben bereikbaar tijdens de uren dat jullie dit vak hebben.
Volgens mij zijn de meeste chatgroepen al aangemaakt op Microsoft teams, dus zorg dat je die open hebt staan tijdens de les. Voor ieder vak een andere chatgroep met  desbetreffende docent.


Veel Succes.....
1 / 18
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Beste leerlingen uit 2vc,
Hierbij de eerste online les van geschiedenis. Probeer de lessen stap-voor-stap uit te voeren. Ik hoop dat het jullie lukt alles een beetje bij te houden. 

Ik ben bereikbaar tijdens de uren dat jullie dit vak hebben.
Volgens mij zijn de meeste chatgroepen al aangemaakt op Microsoft teams, dus zorg dat je die open hebt staan tijdens de les. Voor ieder vak een andere chatgroep met  desbetreffende docent.


Veel Succes.....

Slide 1 - Slide

H5 Nationalisme & Imperialisme
Tijdvak 8
1800-1900
Tijd van burgers en stoommachines

Slide 2 - Slide

Lees de oriëntatie op blz 104

Lesdoel Oriëntatie
Je kan de begrippen uit de titel uitleggen en je weet over welk tijdvak dit hoofdstuk gaat.Slide 3 - Slide

In de orientatie staat dat de Koh-I-Noor alleen door vrouwen gedragen mag worden. Hier staat de kroon op de kist van queen mother Elizabeth die in 2002 is overleden.

Slide 4 - Slide

Een beeld van koningin  Victoria in India. India was een Britse kolonie.
In het hedendaagse India staan meer beelden van Victoria dan in Groot-Brittanie

Slide 5 - Slide

Wat betekent Nationalisme?
Je voelt een sterke liefde voor je eigen volk en je de cultuur en geschiedenis van jouw volk.

Bekijk het volgende filmpje. Houd je aantekeningenschrift erbij en schrijf in eigen woorden een definitie van Nationalisme

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Wat is  ....


Modern imperialismeDe Europese landen willen hun 
macht uitbreiden in Azië en Afrika door in deze gebieden kolonien te stichten.

Bekijk het volgende filmpje. Houd je aantekeningenschrift erbij en schrijf in eigen woorden een definitie van (modern)imperialisme


Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Opdracht
  • Schrijf de uitleg van de begrippen nationalisme en modern imperialisme in eigen woorden op in je schrijft.
  • Bekijk bron 3 eens goed en kijk hoe de invloed van de Europeanen verdeeld was rond het jaar 1900.

Slide 10 - Slide

H5 par.3
Lesdoel
Na deze les kunn je minimaal 4 oorzaken benoemen en uitleggen van het modern imperialisme

Slide 11 - Slide

Van een handelspost aan de kust, trokken de Europeanen vanaf ongeveer 1870 ook de binnenlanden in. Ze koloniseerden/veroverden gebieden in Afrika en Azië. Nu handelden de Europeanen niet meer alleen aan de kust. Ze gingen de baas spelen in deze kolonies.

Slide 12 - Slide

Opdracht
  • Lees eerst blz. 110 en 111.
  • Vervolgens ga je in je schrift de verschillende motieven van de Europeanen opschrijven waarom ze delen van Afrika en Azië zijn gaan veroveren.
Tip: Je kunt 4 motieven/oorzaken uitgebreid opschrijven en in eigen woorden uiteraard.
Gebruik hier maximaal 20 minuten voor. Let op de timer!
timer
20:00

Slide 13 - Slide

Maak de sleepvraag over de begrippen van deze paragraaf op de volgende slide. Probeer dit uiteraard te maken zonder in  je boek tee spieken.

Slide 14 - Slide

Afzetgebieden
Imperium
Beschavingsoffensief
Superioriteitsdenken
Nationalisme
Modern
Imperialisme
De poging van blanke Europeanen om inwoners van de kolonies de Europese beschaving bij te brengen.
Een overzees (wereld)rijk
Grote liefde voor eigen land, volk en cultuur
Het gevoel dat je meer waard bent dan een ander.
Periode tussen 1870 en 1900, waarin Europese landen grotee delen van Azië en Afrika veroverden.
Gebied waar je producten kan verkopen.

Slide 15 - Drag question

Lees het laatste stuk nog over Brits-Indië
op blz. 111
Probeer dit stuk in steekwoorden 
samen te vatten in je schrift, zodat
je de historie an deze kolonie kent.

Slide 16 - Slide

huiswerk:
Zorg dat je de verwerkingsopdrachten gaat maken en dat je die de volgende les afhebt.

 Paragraaf 3 de verwerkingsopdrachten

Slide 17 - Slide

EINDE van deze les.....

Take care !!

Slide 18 - Slide