Herhaling SE 2

V4 - Thema 6
Mens en milieu
BINAS tabellen 93F-G
1 / 44
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 44 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

V4 - Thema 6
Mens en milieu
BINAS tabellen 93F-G

Slide 1 - Slide

Accumulatie

Slide 2 - Slide

Koolstofkringloop

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Stikstofkringloop

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Versterkt broeikaseffect

Slide 7 - Slide

Eutrofiëring

Slide 8 - Slide

V5 Thema 1
Regeling
BINAS tabellen: 88, 89

Slide 9 - Slide

Homeostase
 • In stand houden dynamisch evenwicht
 • Uitwendig en inwendig milieu
 • Regelkring
 • Normwaarde
 • Negatieve en positieve terugkopppeling

Slide 10 - Slide

Hormoon-receptorcomplex
Second-messenger

Slide 11 - Slide

Regeling hormonen

Slide 12 - Slide

Eilandjes van Langerhans
 • a-cellen produceren glucagon en B-cellen produceren insuline
 • Door insuline meer glucosetransporteiwitten in celmembraan
 • Glucose in cellen omgezet naar glycogeen en opgeslagen
 • Insuline stimuleert omzetting glucose naar vetten en eiwitten

Slide 13 - Slide

Neuron
 • Impulsen ontvangen en doorgeven
 • Dendriet ontvangt impulsen
 • Axon geleidt impulsen van cellichaam af
 • Axon eindigt in synaps, spleet tussen uiteinde neuron en doelwit
 • Cellichamen alle neuronen in of vlak bij CZS

Slide 14 - Slide

Synaps

Slide 15 - Slide

Soorten neuronen
 • Impulsen ontvangen en doorgeven
 • Dendriet ontvangt impulsen
 • Axon geleidt impulsen van cellichaam af
 • Axon eindigt in synaps, spleet tussen uiteinde neuron en doelwit
 • Cellichamen alle neuronen in of vlak bij CZS

Slide 16 - Slide

Zenuwcellen en zenuwen

Slide 17 - Slide

Reflexboog

Slide 18 - Slide

Natrium-kaliumpomp
 • In neuron cytoplasma negatief geladen vergeleken met buitenkant neuron
 • Rustpotentiaal -70 mV
 • Buiten meer Na+ dan K+, in cytoplasma meer negatieve ionen
 • Gehandhaafd door actief transport natrium-kaliumpomp

Slide 19 - Slide

Impulsgeleiding

Slide 20 - Slide

Skeletspieren

Slide 21 - Slide

Myofibril
Sarcomeer

Slide 22 - Slide

Contractie

Slide 23 - Slide

V5 Thema 2
Waarneming en gedrag
BINAS tabel: 87C

Slide 24 - Slide

Accomoderen

Slide 25 - Slide

Verziend en bijziend
 • Hoornvlies en ooglens breken licht
 • Bolle lenzen convergeren licht, holle lenzen divergeren licht

Slide 26 - Slide

Pupilreflex

Slide 27 - Slide

Staafjes en kegeltjes
Pigmenten

Slide 28 - Slide

Diepte zien

Slide 29 - Slide

Sleutelprikkel
Supranormale prikkel

Slide 30 - Slide

Leerprocessen
 • Gewenning
 • Inprenting
 • Imitatie
 • Conditionering (trial and error, geconditioneerde reflex en beloning)
 • Inzicht

Slide 31 - Slide

Sociaal gedrag
 • Balts
 • Territoriumgedrag
 • Conflictgedrag
 • Rangorde
 • Staten (insecten)

Slide 32 - Slide

V5 Thema 5
Planten
BINAS tabellen: 72, 81, 91

Slide 33 - Slide

Groei
 • Delingen in meristeem toppen van stengels en wortels (groeipunten) zorgen voor lengtegroei
 • Diktegroei: cambium
 • Celstrekking en celspecialisatie één van twee dochtercellen stamcel in meristeem

Slide 34 - Slide

Houtvaten en bastvaten
 • Houtcellen maken secundaire celwanden van cellulose en lignine, dwarswanden verdwijnen
 • Bastvaten krijgen openingen tussen cellen, celkernen verdwijnen

Slide 35 - Slide

Sapstroom
 • Houtvaten (xyleem): anorganisch - water en zouten 
 • Bastvaten (floeem): organisch - water en assimilatieproducten (glucose)

Slide 36 - Slide

Watertransport wortelcellen
 • Bij kurkbandjes actief transport mineralen via celmembraan
 • Hoge osmotische waarde in centrale cilinder
 • Osmose naar centrale cilinder
 • Kurkbandjes verhinderen terugstromen water
 • Water in houtvat stijgt --> worteldruk

Slide 37 - Slide

Waterpotentiaal
 • Verplaatsing van water (MPa)
 • Osmotisch potentiaal wordt negatiever met meer opgeloste stoffen
 • Drukpotentiaal wordt positiever met hogere turgordruk
 • Water beweegt van hoog naar laag waterpotentiaal

Slide 38 - Slide

Stijgende sapstroom
 • Cohesie en adhesie samen grotere kracht dan zwaartekracht
 • Water wordt omhoog getransporteerd

Slide 39 - Slide

Houtvaten
 • Watertransport door verschil waterpotentiaal door verdamping, water aangevuld door capillaire werking (verdampingsstroom)
 • Huidmondjes kunnen sluiten om verdamping tegen te gaan
 • In zomer vooral verdamping, in lente vooral worteldruk

Slide 40 - Slide

Bastvaten
 • Bevat vooral suiker
 • Variabele richting sapstroom, van suikerbron naar plek waar suiker nodig is of opgeslagen wordt

Slide 41 - Slide

Voortplantingsorganen plant
Zelfbestuiving en kruisbestuiving

Slide 42 - Slide

Auxine
 • Licht vermindert aanmaak auxine
 • Auxineconcentratie lager aan belichte zijde
 • Belichte zijde groeit langzamer
 • Stengeltop groeit richting licht
 • Auxine door zwaartekracht in onderkant stengel, waardoor deze naar boven groeit
 • In wortel andersom

Slide 43 - Slide

Fototropie
Geotropie

Slide 44 - Slide