Mentorles motivatie

1 / 22
next
Slide 1: Slide
MentorlesMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Module inzicht: Het centrale inzicht van deze module is dat nadenken over jouw motivatie je kan helpen om verder te komen.
Les inzicht: Deze les gaat over ontdekken wat je belangrijk vindt. Het centrale inzicht van deze les is dat nadenken over wat je leuk vindt je kan motiveren.

Leerdoelen. De leerling ... 
 • Weet wat motivatie van binnenuit en van buitenaf is. 
 • Kan een reden noemen waarom nadenken over wat je leuk vindt belangrijk is.
 • Weet wat een bucketlist is en hoe je die maakt.
Extra informatie
Volgens de 'Self Determination Theory' van Ryan en Deci zijn er drie belangrijke voorspellers van intrinsieke motivatie. De voorspellers zijn: 'Autonomie', 'Verbondenheid' en ''Competentie'. Deze les gaat over het stimuleren van een gevoel van autonomie door de leerlingen te laten onderzoeken wat zij leuk vinden en wat ze later nog willen doen. Door datgene wat ze nu doen (bijvoorbeeld leren voor een toets) binnen een bredere context te plaatsen (bijvoorbeeld wat ze later nog graag willen ervaren) kun je motivatie creëren. 
Het lukt mij goed om gemotiveerd te blijven.
😒🙁😐🙂😃

Slide 2 - Poll

This item has no instructions

In de lessen zit voldoende afwisseling
😒🙁😐🙂😃

Slide 3 - Poll

This item has no instructions

Ik kan het huiswerk goed vinden.
😒🙁😐🙂😃

Slide 4 - Poll

This item has no instructions

Ik lever alle opdrachten altijd op tijd in.
😒🙁😐🙂😃

Slide 5 - Poll

This item has no instructions

Bij deze lessen gaat het goed.

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Bij deze lessen gaat het minder goed.

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Hier maak ik me zorgen over.

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Ik weet wat ik later wil worden


Ik weet welke dingen mij energie geven

Ik weet wat ik leuk vind om te doen


Wat weet jij al over jouw motivatie?
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja

Slide 9 - Drag question

 • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden.
 

Klik op het rad...

...en deel jouw 
antwoord op de vraag.

Slide 10 - Slide

 • Klik op het rad, één leerling krijgt de beurt om zijn of haar antwoord op één van de drie voorgaande stellingen te delen.
 • Vraag minimaal één keer door per leerling.
Extra informatie
Licht eventueel toe dat het helemaal oké is wanneer de leerlingen nog geen ‘ja’ op deze stellingen kunnen antwoorden. Vertel dat de oefening van vandaag een manier is om erachter te komen waar de leerlingen energie van krijgen en wat ze leuk vinden om te doen. 


Soorten motivatie

Er zijn twee soorten motivatie: 
motivatie van binnenuit 
en van buitenaf.

Slide 11 - Slide

 • Lees de slide voor. 
Extra informatie
De twee soorten motivatie waar we op doelen zijn autonome (willen) en gecontroleerde (moeten) motivatie. Autonome en gecontroleerde motivatie zijn toevoegingen op de 'Self Determination Theory' van Ryan en Deci. Meer informatie over deze theorie vind je in het artikel "Self-Determination Theory and the  Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being" via deze link. Een overzicht van de verschillende soorten motivatie kun je vinden in het motivatiecontinuüm via deze link.Motivatie van buitenaf

Bij deze soort motivatie doe je 
iets omdat het van iemand anders
 moet, omdat je een beloning krijg 
of om een straf te voorkomen.

Slide 12 - Slide

 • Lees de slide voor.
Extra informatie:
Met motivatie van buitenaf bedoelen we gecontroleerde motivatie. Dit valt onder extrinsieke motivatie waar je niet voor kiest (Zie het motivatiecontinuüm in de vorige slide). Je vertoont gedrag enkel voor een beloning, het ontwijken van een straf van buiten of een negatief gevoel zoals schuld of schaamte.


Geef een voorbeeld van
motivatie van buitenaf.

Slide 13 - Open question

 • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden. 
 • Vraag door op één of twee antwoorden.
Extra informatie
Uiteindelijk gaat een groot deel van de leerlingen naar school omdat het moet. Dat is dus motivatie van buitenaf. Hier kun je als leerling eigenaarschap over nemen door zelf na te denken over hoe en waarom je het, ondanks dat het moet, zou willen doen. Bijvoorbeeld door doelen te stellen of het op je eigen manier te doen waardoor het leuker wordt.


Motivatie van binnenuit

Bij deze soort motivatie doe je iets 
omdat je vindt dat het zinvol, 
nuttig of belangrijk is. Of 
gewoon omdat je het leuk vindt!

Slide 14 - Slide

 • Lees de slide voor.
Extra informatie
Met motivatie van binnenuit bedoelen we zowel autonome motivatie (hier kies je voor omdat je het belangrijk of zinvol vindt) als intrinsieke motivatie (dat zijn de dingen waar je 's nacht's voor wakker gemaakt mag worden). 


Geef een voorbeeld van
motivatie van binnenuit.

Slide 15 - Open question

 • Laat de leerlingen de vraag maken.
 • Vertel dat ze een voorbeeld kunnen opvragen op hun mobiel.


Ontdekken wat jij leuk vindt

We gaan een bucketlist maken, dit is 
een lijst van dingen die je nog in
je leven wilt doen. Denk aan de 
dingen die je nog wil doen, weten,
leren of ervaren...

Slide 16 - Slide

 • Lees de slide voor en klik door naar de volgende slide.

Slide 17 - Slide

Let op: bij deze les heb je het boek Slim jezelf zijn 2018 (pagina 131) of dit werkblad nodig.

Module inzicht: 
Het centrale inzicht van deze module is dat nadenken over jouw motivatie je kan helpen om verder te komen met vragen over wie je bent, wat je kan, wat je belangrijk vindt en waar je heen wil.

Les inzicht:
Deze les gaat over ontdekken wat je leuk vindt. Het centrale inzicht van deze les is dat nadenken over wat je belangrijk vindt je kan motiveren.

Leerdoelen. De leerling...
 • Kan het verschil noemen tussen motivatie van binnenuit en buitenaf.
 • Kan drie persoonlijke kernwoorden noemen en koppelen aan een situatie waarin de leerling veel motivatie van buitenaf ervoer.
 • Heeft een betere indruk van wat de leerling belangrijk vindt.
Extra informatie
Deze les gaat over nadenken over wat de leerling belangrijk vindt en heeft minder te maken met nieuwe leertechnieken ontdekken. Wij hebben ervaren dat er op onze middelbare scholen weinig tijd werd besteed aan wat wij persoonlijk belangrijk vinden. Om deze reden hebben wij een les gemaakt waarin persoonlijke ambities, dromen en doelen centraal staan. Een onderdeel van deze dingen gaat over: wat vind jij belangrijk? En dit is nu vertaald naar LessonUp. Bij de meeste modules helpen we de leerlingen een leerstrategie vinden. Bij deze module gaat het er meer om dat ze nadenken over hun intrinsieke motivatie. Nadenken is dus het doel van deze les. Wanneer je merkt dat een leerling moeite heeft om zich open te stellen of om hiermee serieus aan de slag te gaan kan het helpen om te benadrukken dat het ook over kleine stapjes mag gaan. Het geven van persoonlijke voorbeelden kan ook goed werken.

N.b. bij deze les helpt het bij het reflecteren en delen als er een veilige sfeer in de groep heerst. 


Motivatie van binnenuit

Bij motivatie van binnenuit doe 
je iets omdat je het zinvol, nuttig, 
belangrijk, of gewoon hartstikke 
leuk vindt!

Slide 18 - Slide

 • Lees de slide voor.
Extra informatie
De twee soorten motivatie waar we in deze les meer aan de slag gaan zijn autonome motivatie (willen) en gecontroleerde motivatie (moeten). Autonome- en gecontroleerde motivatie zijn toevoegingen op de ‘Self Determination Theory’ van Ryan en Deci. Meer informatie over deze theorie vind je in het artikel “Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being” via deze link. Een overzicht van de verschillende soorten motivatie (en het verschil tussen motivatie van binnenuit en motivatie van buitenaf) kun je vinden in het motivatiecontinuüm via deze link.
Intrinsieke Motivatie

komt vanuit jezelf. Je wilt iets zelf, bijvoorbeeld omdat je het heel leuk vindt!
Extrinsieke motivatie

ontstaat vanuit de omgeving. Dingen van buiten jezelf motiveren je iets te doen!

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Intrinsieke motivatie of extrinsieke motivatie?
Intrensiek
Extrensiek
Je wilt supergraag profvoetballer worden
Je moet van je ouders de havo halen!
Je vrienden dragen een bepaald merk waardoor jij deze kleding ook wil!
Je doet extra je best bij Engels, omdat je later een reis door Amerika wilt maken!
Je doet mee aan een sport omdat je prijzen wilt winnen!

Slide 20 - Drag question

This item has no instructions

Motivatie hebben is de basis om aan de slag te gaan met een doel, of het nu voor school is of voor andere dingen...

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Intrensieke Motivatie
Extrinsieke motivatie

Slide 22 - Slide

This item has no instructions