Linking words

2B
1 / 15
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

2B

Slide 1 - Slide

Thuis

1. Luisteroefening (15 min)
2. Woordvolgorde oefenen (10 min)
3. Opdrachten uit het boek (huiswerk)


School

1. Uitleg en oefenen linking words (25 min) 
2. Samen een oefening uit het boek doen (20 min)
3. Spelletje als er tijd is

Slide 2 - Slide

Aan het eind van de les:
Weten we:
- Wat linking words zijn en wat ze doen.
- Welk linking word in de zin moet.

Slide 3 - Slide

Linking words

Slide 4 - Slide

Linking words

Linking words helpen je om een tekst/zin te begrijpen
Linking words helpen je om goede Engelse zinnen te schrijven
Linking words zijn dus belangrijk!!

We gaan de betekenis leren & het gebruik oefenen

Slide 5 - Slide

Voegwoorden
Ik hou van pizza en ik hou van friet.

Hij gaat naar school maar hij heeft geen zin.

Ze heeft pijn omdat ze van haar fiets is gevallen.


Slide 6 - Slide

Linking words
zijn woorden die twee zinnen of zinsdelen met elkaar verbinden

example
I am going home. I am going to eat pizza.
I am going home and I am going to eat pizza.

Slide 7 - Slide

Verschillende soorten
toevoeging: and, also, too

tegenstelling: but, however, although

oorzaak/gevolg: because, since, so

voorbeelden geven: such as, for example

Slide 8 - Slide

Oefen op de volgende sites

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Link

Slide 11 - Link

Slide 12 - Link

Page 136

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Link

Is het leerdoel behaald?
😒🙁😐🙂😃

Slide 15 - Poll