centralisatie Engeland

introductie
Van decentralisatie naar centralisatie
 • Engeland (hfst. 6)
 • Frankrijk (hfst.6)
 • Duitse rijk (hfst. 7)
1 / 30
next
Slide 1: Slide
geschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

introductie
Van decentralisatie naar centralisatie
 • Engeland (hfst. 6)
 • Frankrijk (hfst.6)
 • Duitse rijk (hfst. 7)

Slide 1 - Slide

onderzoeksvraag
Op welke manier vergrootten de Engelse en de Franse koningen hun greep en controle op de clerus, de adel en de steden.
(deze laatsten ondergroeven immers de macht van de koning)

Slide 2 - Slide

vooraf:
Hoe verliep de geschiedenis van de Britse Eilanden in de middeleeuwen?
parallelen

Slide 3 - Slide

De slag bij Hastings (1066)
 • zoek een kaart in je atlas waarop je Hastings terugvindt
 • het resultaat van deze slag beïnvloedt de Engelse én de Franse geschiedenis
 • op de volgende slide stel ik de hoofdrolspelers voor

Slide 4 - Slide

Edward de Belijder
 • zijn ouders zijn koning Ethelred II, koning van Engeland en Emma van Normandië
 • koning van Engeland (1041-1066)
 • kinderloos

Slide 5 - Slide

Harold, schoonbroer van Edward
 • zoon van Godwin van Wessex
 • broer van Edith, de vrouw van Edward de Belijder
 • kandidaat om koning Edward op te volgen

Slide 6 - Slide

Willem van Normandië= Willem de veroveraar
 • Zoon van Robert van Normandië =  hertog van Normandië

 • door Edward de Belijder uitverkoren om hem op te volgen als koning van Engeland

Slide 7 - Slide

Waarom was de vraag van Harold om Edward op te volgen niet zo gek?
A
hij was dapper en betrouwbaar
B
hij was getrouwd met de dochter van Edward
C
hij was getrouwd met de zus van Edward
D
hij was verwant met de vrouw van Edward

Slide 8 - Quiz

Van wie was Robert van Normandië de leenman?

Slide 9 - Open question

Het tapijt van Bayeux als bron
 • Het is een geborduurd wandtapijt van 60m lang en 50cm breed
 • Het biedt een schat van informatie over de slag bij Hastings maar ook over kleding, transport, bewapening...in die tijd.
 • Het tapijt werd wschl. kort na de slag van Hastings gemaakt.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Wat vertelt het tapijt van Bayeux?
 • Het tapijt laat zien dat Harold zich, na de dood van Edward de Belijder, liet uitroepen tot Engelse koning.
 • Deze troon was echter aan Willem van Normandië beloofd.
 • Gevolg is een militair treffen tussen Harold en de Angelsaksers aan de ene kant en Willem en de Normandische troepen aan de andere kant.
 • Het resultaat van de slag zie je in de geanimeerde versie van  het tapijt van Bayeux.

Slide 12 - Slide

0

Slide 13 - Video

Welke troepen winnen de slag bij Hastings?

Slide 14 - Open question

Aan wie doet dit scheepstype je denken?

Slide 15 - Open question

Hoe kwam Harold precies aan zijn einde?
tip: kijk opnieuw naar de slide waar hij werd voorgesteld.

Slide 16 - Open question

Hoe noemt men het kledingstuk dat de soldaten dragen?

Slide 17 - Open question

In welke taal is de uitleg op het tapijt geborduurd?
A
Latijn
B
Engels
C
Frans
D
middel-Nederlands

Slide 18 - Quiz

Belangrijk voor Engeland en Frankrijk

Slide 19 - Slide

Gevolgen slag bij Hastings voor Engeland:
 1. Normandische edelen die meegevochten hadden krijgen land in Engeland van de Engelse edelen.
 2. 20% land, het beste meest productieve land hield Willem als koning zelf. 
 3. De Normandische edelen werden zo in Engeland de leenmannen van de koning en moesten een eed trouw aan hem zweren. Op het stuk land moesten kastelen komen ter verdediging. De Fransen werden dus de baas in Engeland.
White tower in de Tower of London, gebouwd door Willem de Veroveraar.

Slide 20 - Slide

Pionier p.177/7b en p.178/8
Je hebt nu voldoende achtergrond om de vragen op deze pagina's te beantwoorden.
Gebruik voor vraag 8 de bijbehorende kaarten.

Slide 21 - Slide

Na territoriale eenmaking, stappen in de richting van institutionele eenmaking.
Willem van Normandië had natuurlijk ook geld nodig om Engeland in goede banen te leiden, daarom liet hij het Domesday Book opstellen.
Lees document 4 p. 179
Beantwoord vraag 9.

Slide 22 - Slide

Welk doel had invoering van het
Domesday boek?
A
Willem wilde de kloosters belasting laten betalen
B
Willem wilde precies weten wat hij veroverd had
C
Willem wilde zijn macht als koning versterken
D
Willem wilde een Frans sprekende elite vestigen in Engeland

Slide 23 - Quiz

Welke maatregelen namen de koningen
die Willem opvolgden?
De latere koningen bleven ook hun gebieden in Frankrijk houden en kwamen er vaak. Om toch Engeland goed te kunnen besturen als ze weg waren, was er een het belangrijk dat er een goede organisatie van het bestuur was.
 Gevolg: Er kwam een centrale rekenkamer,  hier werden alle inkomsten uit belastingen en alle uitgaven bijgehouden.
 dus: De koningen probeerden meer macht te krijgen door vanuit 1 centrum te gaan besturen=> Centralisatie.

Slide 24 - Slide

Jan zonder Land
Eén van de latere koningen van Engeland, koning Jan,
wordt in zijn centralisatie-poging tegengewerkt door de Engelse baronnen en had in 1214 de strijd tegen de Franse koning verloren in de slag bij Bouvines. Zoek een kaart in je atlas, waar je die plaats terugvindt. (later meer)
Als gevolg van deze nederlaag en door de conflicten met de adel en de kerk werd Jan gedwongen een document te ondertekenen: de Magna Charta.

Slide 25 - Slide

Magna Charta 1215
 • Koning stond niet meer boven de wet maar onderdeel van wet; het 'volk' mag dus mee beslissen!
 • Koning kon niet zomaar belastingen verhogen

dit is een stap in de richting van het ontstaan van een parlement

Slide 26 - Slide

Pionier p.179/abc en p.182ab
Lees doc. 5 (fragment uit de Magna Charta)
 en beantwoord de vragen in je leerwerkboek.

Slide 27 - Slide

Jan zonder Land en de Magna Charta

Slide 28 - Slide

Wat wilde de tekenaar hiermee duidelijk maken?

Slide 29 - Open question

wordt vervolgd...

Slide 30 - Slide