CSS - Introductie

1 / 10
next
Slide 1: Slide
InformaticaMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4,5

This lesson contains 10 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les weet je wanneer je CSS kan toepassen in een website en heb je geoefend met het aanmaken en toepassen van CSS op een HTML5 website.

Slide 2 - Slide

Wat is CSS?
 • Cascading Style Sheet (Overkoepelend StijlDocument)

 • Je geeft er de opmaak van een HMTL-pagina in op

 • Vanaf nu geen opmaak meer in een HTML-pagina!

Slide 3 - Slide

Waarom CSS?
 • Alle opmaak van de website in één bestand

 • Een kleine verandering wordt gelijk doorgevoerd  op de hele website (dus als je meerdere pagina's hebt)

 • Maakt de onderliggende HTML-code een stuk overzichtelijker

Slide 4 - Slide

Hoe werkt CSS?
 • Een stylesheet maak je in een eigen bestand

 • Je slaat het bestand op met de naam style.css

 • Je verwijst in al je HTML-pagina's naar de stylesheet
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

Slide 5 - Slide

Hoe CSS plaatsen in HTML?
<!DOCTYPE html>
 
<html lang="nl">
    <head>
        <title>Werken met CSS</title>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
    </head>

    <body>      
      <h1>Dit is de titel van pagina 1</h1>
      <p>Dit is de eerste alinea van pagina 1</p>
    </body>
</html>

Slide 6 - Slide

Hoe is CSS opgebouwd?

Slide 7 - Slide

Zonder CSS
Met CSS:
h1 {color: yellow;}
p {color: #e88300;}

Slide 8 - Slide

Nog een voorbeeld
body { background-color: lightblue; }
h1 { color: #88cc00; text-aling: center; }
p { font-family: verdana; font-size: 18px; }

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide