2.3 De stad veranderd

Welkom 2VH2!
1 / 16
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 16 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Welkom 2VH2!

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Bespreken huiswerk 2.1
2,3,5,6

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

§2.3 De stad verandert

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen §2.3
Aan het eind van de les kun je ...

- In eigen woorden uitleggen hoe een westerse en een Amerikaanse is opgebouwd.
- Beargumenteren dat verstedelijking steeds vaker plaatsvindt in de randzone van een stad.
- Aan de hand van / met een kaart of model de opbouw van een Amerikaanse stad beschrijven.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

De grens tussen stad en platteland vervaagt
  • De grens tussen stad en platteland is tegenwoordig minder scherp  dan vroeger.

  • Vanaf 1960 gingen stedelingen in ruim opgezette voorsteden wonen. Dit proces heet
    urbanisatie (= proces waarbij mensen verhuizen van het platteland naar de stad). Een Nederlands voorbeeld is Amstelveen, als voorstad van Amsterdam

  • Nieuw is het ontstaan van steden langs kruispunten van wegen: de Randstad


De steden liggen allemaal dichtbij grote wegen (een goede verbinding met elkaar).

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Suburbanisatie: Vanaf 1960 rondom steden wonen
Suburbanisatie: Vanaf 1960 rondom steden wonen
Suburbanisatie: Vanaf 1960 rondom steden wonen
Opbouw Amerikaanse stad

Slide 6 - Slide

Vertel hier hoe een Amerikaanse stad is opgebouwd:
1. Stadscentrum (downtown) met CBD
2. De centrale stad met oude woonwijken
3. Grote ring suburbs


Slide 7 - Video

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Waar bevindt zich het centrum?
Wat valt je op aan het centrum?

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Waar bevindt zich het centrum?
Wat valt op aan het centrum?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken: Amerikaanse stad

- Suburbs: hier wonen mensen met hogere inkomens. Dit zijn woonwijken buiten de stad (voorsteden).

- CBD: Central Business District, het hart van de stad met chique winkels, uitgaansgelegenheden maar vooral kantoren.

Kenmerken: De Europese stad

- De opbouw van een Amerikaanse stad vind je ook terug in veel westerse steden. Het verschil is dat Europese steden nog een historisch centrum hebben. 

Denk hierbij aan Amsterdam, hier zie je nog veel pakhuizen vanuit de Gouden Eeuw.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Ook in veel arme landen zie je dat de bevolking in steden en stadjes in de randzone sneller groeit dan in de megastad.

Waarom vestigen migranten zich liever in de randzone?

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Ook in veel arme landen zie je dat de bevolking in steden en stadjes in de randzone sneller groeit dan in de megastad.

Waarom vestigen migranten zich liever in de randzone?
  • Je woont er goedkoper
  • Er is meer ruimte
  • Je kunt er nog voedsel verbouwen
  • De stad is dichtbij

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Gentrification
  • Oude delen van steden worden opgeknapt. Pakhuizen en leegstaande fabriekspanden worden omgebouwd tot woningen.
 Dit proces heet
Gentrification (= proces waarbij woonwijken worden opgeknapt tot duurdere woonwijken, gevolg meer voorzieningen in de wijk).


Door migratie worden grote westerse steden steeds meer multicultureel. Hierdoor ontstaan: transnationale gemeenschappen.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Formatieve toets!
Volgende week!
27-09
Hoofdstuk 2
Paragraaf 1 tot en met 3

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions