A05-06

1 / 23
next
Slide 1: Slide
EnglishSpecial Education

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Modális igék (módbeli segédigék)

Megint egy csúnya szó, de nem kell megijedni, semmi bonyolult nincs a megnevezés mögött :)

Ezek kicsit extrább igék, amik ha állítmányi szerepkörben bekerülnek a mondatunkba, akkor felborítják azt az alap mondatszerkesztési szisztémát, amivel már megismerkedtünk. 
Az történik, hogy a modális ige átveszi a segédige szerepét, így őt rántjuk előre kérdésnél és ő kapja a "not" tagadószót tagadásnál.
Pl: I can swim. --> Can you swim? --> I can't swim.

Slide 2 - Slide

További példák a modális igékre:

To be:
She is a clever girl. --> Is she a clever girl? --> She isn't a clever girl.

Ő a legkülönlegesebb mind közül, nagyon figyeljünk, hiszen ő egyszerre állítmány és segédige is és olykor fordítanunk is kell létigeként (van, lenni).
Tehát funkcióját tekintve ő az, ami a legtöbb szerepet be tudja tölteni egy mondatban, nincs hozzá fogható. :)Slide 3 - Slide

Translate the following sentences!

Slide 4 - Slide

Elek magas?

Slide 5 - Open question

Ugye itt először gondoljuk át, hogy kijelentő mondatban hogy lenne.
Alany - (segédige)- Állítmány - (Tárgy) - (Határozók)
Kezdjük Elekkel, ő az alany. Ez eddig rendben van, de nincs állítmány... Mert az angolban az állítmány ugye mindig ige, tehát valamilyen cselekvés. Na az itt nincs. Szóval ilyen esetben bele kell tennünk egyet és ez a létige, tehát: is, are, am.
A mondat akkor:
Elek is tall.
Ha kérdezünk akkor pedig ugye a segédige és az alany helyet cserél. Igy lesz tehát:
Is Elek tall?

Slide 6 - Slide

Aranka nem tud vezetni.

Slide 7 - Open question

Ózd nem egy szép város.

Slide 8 - Open question

Van egy gyönyörű lány ebben a kocsmában.

Slide 9 - Open question

There is / there are (ott) van / (ott) vannak

Egyes szám esetén a there is, többes szám (egynél több dolog) esetén pedig a there are szerkezetet használjuk, ha azt szeretnénk kifejezni, hogy valami van valahol.

Pl.: There is a glass on the table. – Van egy pohár az asztalon.
There are six people in the room. – Hat ember van a szobában.

Slide 10 - Slide

Tagadáshoz a not szót használjuk:

Pl.: There is not (isn’t) any money on the table. – Nincs pénz az asztalon.
There are not (aren’t) any birds on the tree. – Nincsenek madarak a fán.

Kérdésnél fordított szórendet használunk:
Pl: Is there a glass on the table? – Van pohár az asztalon?
Are there six people in the room? – Hat ember van a szobában?

Nem összekeverendő az it is / they are szerkezetekkel, melyeket akkor használunk, ha valamire utalunk. Pl: It is a glass on the table. – Az egy pohár az asztalon.

Slide 11 - Slide

Nem kedvelem Bogit, mert nem iszik.

Slide 12 - Open question

Tudok neked segíteni?

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Slide

Homework

Slide 15 - Slide

Van három ceruza a fiókban.

Slide 16 - Open question

Van kilenc gyerek a kertben.

Slide 17 - Open question

A fa a kocsi és a raktár között van.

Slide 18 - Open question

Péter a kutya mögött van.

Slide 19 - Open question

Tudsz angolul beszélni?

Slide 20 - Open question

Nem tudok bort inni.

Slide 21 - Open question

Brigi egy kedves lány.

Slide 22 - Open question

Van húsz raklap a raktárban.

Slide 23 - Open question