§1.3 Europa en de wereld

§1.3 Europa en de wereld
1 / 28
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

§1.3 Europa en de wereld

Slide 1 - Slide

Resumé
Pak je schrift
Wat hebben we vorige les besproken?
Wie, Wat, Waarom, Wanneer

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Je kan:
  • Uitleggen hoe de VOC en WIC onstonden
  • Beschrijven wat de VOC en WIC deden

Slide 3 - Slide

Aan de slag
wat Maak opdracht 1 & 2 op pagina 13 uit je werkboek
Hoe Gebruik de tekst 'Handelen buiten Europa'
Doel Je weet hoe Nederland begon aan handel met de wereld
Hulp Je mag samenwerken
Tijd 5 minuten
Klaar? Lees 'Eén compagnie'

Slide 4 - Slide

Hoe specerijen eerst in Europa kwamen

Slide 5 - Slide

Hoe specerijen in de Gouden Eeuw in Europa kwamen

Slide 6 - Slide

Compagnie 
Zijlmans

Slide 7 - Slide

Wat is een compagnie
A
Specerijen
B
Handelsbedrijf
C
Een soort schip
D
Pakhuis voor goederen

Slide 8 - Quiz

Hoe zorgden de losse compagnieën ervoor dat iedereen minder verdiende?

Slide 9 - Open question

Oprichting VOC
1602: Einde alle losse compagnieën
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) wordt opgericht
VOC krijgt een monopolie

Monopolie betekent dat je de enige bent die in iets handelt
Extra
De VOC wilde geld verdienen, maar deed ook aan nijverheid. Zo lieten ze bijvoorbeeld schepen en zeilen maken. Dit noemen we handelskapitalisme

Slide 10 - Slide

Waar staan de letters VOC voor?
A
Verenigde Oosterse Compagnie
B
Verzamelde Oost-Indische Compagnieën
C
Verenigde Oost-Indische Compagnie
D
Verzamelde Oosterse Compagnie

Slide 11 - Quiz

Maak opdracht 4

Slide 12 - Slide

Filmpje
Wat heeft Jan Pieterszoon Coen gedaan?

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Filmpje
Hoe denken de Indonesiërs over J.P. Coen?

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Maar ook in het westen
Ook in het westen ging Nederland handelen
Dit gebeurde door de West-Indische Compagnie (WIC)
De WIC handelde vooral in slaven

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Filmpje
Wat was de WIC?

Slide 19 - Slide

6

Slide 20 - Video

00:16
Waar staan de letters WIC voor?
A
West-Indische Compagnie
B
Westers Ingestelde Compagnie
C
West-Iconische Compagnie
D
Welvaart-Indische Compagnie

Slide 21 - Quiz

00:41
Waarmee kopen de Nederlanders slaven? (meerdere antwoorden mogelijk)
A
Textiel
B
Kruiden
C
Drank
D
Wapens

Slide 22 - Quiz

01:02
Waarom zouden slaven een brandmerk krijgen van de WIC?

Slide 23 - Open question

01:19
Waarom zou een slavenhandelaar het erg vinden dat één van de slaven sterft?
A
Dat vindt hij helemaal niet erg
B
Dan kan hij deze niet meer verkopen
C
Hij leeft erg mee met de slaven
D
Dan moet het weer opgeruimd worden

Slide 24 - Quiz

02:11
Voor hoeveel procent van de totale slavenhandel is Nederland verantwoordelijk?
A
5%
B
25%
C
55%
D
80%

Slide 25 - Quiz

02:17
Moeten we boos zijn op de Nederlandse slavenhandelaren?
A
Ja
B
Nee

Slide 26 - Quiz

Resumé
Pak je schrift
Schrijf voor jezelf op wat we deze les besproken hebben
Wie, Wat, Waarom, Wanneer
timer
2:00

Slide 27 - Slide

Huiswerk
Schrijf op in je agenda
Voor 28 september
Maken: §1.2 3 t/m 9 & §1.3 3 t/m 7
28 september SO §1.1 t/m §1.3

Slide 28 - Slide