2 KGT Past Continuous - Past Simple

2 KGT Grammar  7
past continuous - past simple
1 / 34
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

2 KGT Grammar  7
past continuous - past simple

Slide 1 - Slide

PAST SIMPLE (verleden tijd)
 • Wanneer moet je de past simple gebruiken?
 • Wat is de regel?
 • Uitzonderingen

Slide 2 - Slide

Wanneer gebruik je de past simple?

Als je over iets vertelt/schrijft 
dat in het verleden gebeurd is.

Slide 3 - Slide

Wat is de regel?
TIP: kijk in elke zin naar het werkwoord.

 • Yesterday, I played the guitar.
 • Mary sailed to England last year.
 • We danced all night long.
 • My boyfriend picked me up yesterday.

Slide 4 - Slide

Wat is de regel?

ww + (e)d

bv:
work --> worked
dance --> danced

Slide 5 - Slide

We ________ (walk) to school yesterday.

Slide 6 - Open question

My friends _______ (surprise) me on my birthday last year.

Slide 7 - Open question

I never ______ (love) her.

Slide 8 - Open question

UITZONDERINGEN
:(

Slide 9 - Slide

PAST SIMPLE - uitzonderingen

ONREGELMATIGE WERKWOORDEN


 1. Krijgen géén +(e)d
 2. Moet je uit je hoofd leren
 3. Je hebt het 2e rijtje nodig
 4. De lijst staat in TEAMS, leer 1 t/m 15

Slide 10 - Slide

feel
fight
take
say
fly
Felt
fought
took
said
flew

Slide 11 - Drag question

I ________ (work) late last night.

Slide 12 - Open question

We _______ (fly) to Madrid last year.

Slide 13 - Open question

My boyfriend _______ (take) me to Disneyland last month.

Slide 14 - Open question

PAST CONTINUOUS
 • Wanneer moet je de past continuous gebruiken?
 • Wat is de regel?

Slide 15 - Slide

Wanneer gebruik je de past continuous?Als je over iets vertelt/schrijft

dat in het verleden bezig/aan de gang was.

Slide 16 - Slide

Wat is de regel?

Tip: kijk in elke zin naar de werkwoorden.


 • I was swimming at 8 o'clock last night.
 • We were studying in the library all day yesterday.
 • Peter was cleaning his room.

Slide 17 - Slide

Wat is de regel van de PAST CONTINUOUS?
(wat doe je met het werkwoord?)

Slide 18 - Open question

was
were
I
you
we
they
she/he/it

Slide 19 - Drag question

De regel van de past continuous 1. was / were
 2. ww+ing

Slide 20 - Slide

I __________ (work) late last night.

Slide 21 - Open question

We _________ (swim) in the ocean last night.

Slide 22 - Open question

You ________ (watch) tv all night.

Slide 23 - Open question

PAST CONTINUOUS & PAST SIMPLE

Als ze samen in een zin staan dan:


 • geeft de PC de langer durende actie aan
 • geeft de PS de korter durende actie aanSlide 24 - Slide

PAST CONTINUOUS & PAST SIMPLE

Als ze samen in een zin staan dan:

 • geeft de PC de langer durende actie aan
 • geeft de PS de korter durende actie aan


BIJV.

I was walking when I dropped my marker.

Peter was sleeping when Mary called him.

Slide 25 - Slide

EVEN OEFENEN!
In deze zinnen moet je de past simple OF past continuous invullen.

Type je antwoorden met één spatie ertussen.

Slide 26 - Slide

EVEN OEFENEN!
Bijvoorbeeld:
We ___________ (watching) tv when my uncle ______ (call).

Je typt dan:

Slide 27 - Slide

EVEN OEFENEN!
Bijvoorbeeld:
We ___________ (watching) tv when my uncle ______ (call).

Je typt dan:
were watching called

Slide 28 - Slide

Patrick ________ (train) in the gym, when his grandmother ______ (call) him.

Slide 29 - Open question

We _______ (walk) on the street when someone ________ (rob) us.

Slide 30 - Open question

When we _______ (arrive), Jane ________ (cook) dinner.

Slide 31 - Open question

LET OP!
Natuurlijk kunnen ook hier onregelmatige werkwoorden gevraagd worden!

Bijv.
say - said

Slide 32 - Slide

John and Tracy ________ (walk) in the park when he _______ (say) that he loved her.

Slide 33 - Open question

Start Magister op via Chrome en daarna klik je bij leermiddelen op Stepping Stones.
Klik op slim stampen, extra oefenen Grammar 7.
Dit maak je af, volgende keer moeten extra oefenen Grammar 6 en 8 ook af zijn.

Slide 34 - Slide