2TL Past Continuous - Past Simple + Marley and Me

2 TL Grammar 

past continuous - past simple
1 / 36
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

2 TL Grammar 

past continuous - past simple

Slide 1 - Slide

PAST SIMPLE (verleden tijd)
 • Wanneer moet je de past simple gebruiken?
 • Wat is de regel?
 • Signaalwoorden?

Slide 2 - Slide

Wanneer gebruik je de past simple?

Als je over iets vertelt/schrijft 
dat in het verleden gebeurd is.

Slide 3 - Slide

Wat is de regel?
TIP: kijk in elke zin naar het werkwoord.

 • Yesterday, I played the guitar.
 • Mary sailed to England last year.
 • We danced all night long.
 • My boyfriend picked me up yesterday.

Slide 4 - Slide

Wat is de regel?

ww + (e)d

bv:
work --> worked
dance --> danced

Slide 5 - Slide

We ________ (walk) to school yesterday.

Slide 6 - Open question

My friends _______ (surprise) me on my birthday last year.

Slide 7 - Open question

I never ______ (love) her.

Slide 8 - Open question

PAST SIMPLE - uitzonderingen

ONREGELMATIGE WERKWOORDEN


 1. Krijgen géén +(e)d
 2. Moet je uit je hoofd leren
 3. Je hebt het 2e rijtje nodig

Slide 9 - Slide

feel
fight
take
say
fly
Felt
fought
took
said
flew

Slide 10 - Drag question

I ________ (forget) my books last week.

Slide 11 - Open question

We _______ (fly) to Madrid last year.

Slide 12 - Open question

My boyfriend _______ (take) me to Disneyland last month.

Slide 13 - Open question

PAST CONTINUOUS

Slide 14 - Slide

Wanneer gebruik je de past continuous?Als je over iets vertelt/schrijft

dat in het verleden bezig/aan de gang was.

Slide 15 - Slide

Wat is de regel?

Tip: kijk in elke zin naar de werkwoorden.


 • I was swimming at 8 o'clock last night.
 • We were studying in the library all day yesterday.
 • Peter was cleaning his room.

Slide 16 - Slide

De regel van de past continuous

was / were + ww+ing

Slide 17 - Slide

I __________ (work) late last night.

Slide 18 - Open question

We _________ (swim) in the ocean last night.

Slide 19 - Open question

You ________ (watch) tv all night.

Slide 20 - Open question

PAST CONTINUOUS & PAST SIMPLE

Als ze samen in een zin staan dan:


 • geeft de PC de langer durende actie aan
 • geeft de PS de korter durende actie aanSlide 21 - Slide

PAST CONTINUOUS & PAST SIMPLE

Als ze samen in een zin staan dan:

 • geeft de PC de langer durende actie aan
 • geeft de PS de korter durende actie aan


BIJV.

I was walking when I dropped my marker.

Peter was sleeping when Mary called him.

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

EVEN OEFENEN!
In de volgende zinnen moet je de past simple OF past continuous invullen.

Type je antwoorden met één spatie ertussen.

Slide 24 - Slide

EVEN OEFENEN!
Bijvoorbeeld:
We ___________ (watching) tv when my uncle ______ (call).

Je typt dan:
were watching called

Slide 25 - Slide

Patrick ________ (train) in the gym when his grandmother ______ (call) him.

Slide 26 - Open question

We _______ (walk) on the street when someone ________ (rob) us.

Slide 27 - Open question

When we _______ (arrive), Jane ________ (cook) dinner.

Slide 28 - Open question

John and Tracy ________ (walk) in the park when he _______ (say) that he loved her.

Slide 29 - Open question

How did it go?
😒🙁😐🙂😃

Slide 30 - Poll

Wat kun je zelf nog doen thuis?
- Ga via Magister naar leermiddelen. Klik op Stepping Stones.
- Klik op Theme 2.
- Klik op slim stampen en scrol daarna naar de Grammar opdrachten. Zie volgende slide.

Slide 31 - Slide

Slim Stampen
Daarnaast kun je ook nog naar de studiewijzer kijken in Magister!!!!!

Slide 32 - Slide

And now what?
Pak Marley and Me erbij.
We lezen Chapter 5 en 6.

Slide 33 - Slide

Notes Chapter 5

Slide 34 - Slide

Notes Chapter 6

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video