2.1 Getallen en bewerkingen

2.1 Getallen
Waarde van cijfers
grote getallen
Delers
Veelvouden
Even of oneven
VWO: Rekenvolgorde

1 / 15
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 15 slides, with text slides.

Items in this lesson

2.1 Getallen
Waarde van cijfers
grote getallen
Delers
Veelvouden
Even of oneven
VWO: Rekenvolgorde

Slide 1 - Slide

Grote getallen

duizend= 1000
miljoen= 1000 000
miljard= 1000 000 000
biljoen= 1 000 000 000 000

Slide 2 - Slide

Oppervlakte van Rusland is 
17,1 miljoen km2


Schrijf 17,1 miljoen in cijfers!

Slide 3 - Slide

Delers
24 pennen kan ik eerlijk verdelen over 6 leerlingen

6 is een deler van 24

Slide 4 - Slide

Schrijf alle delers op van
18

Slide 5 - Slide

Veelvouden
1 x 7 = 7
2 x 7 = 14
3 x 7 = 21
4 x 7 = 28
7, 14, 21 en 28 zijn veelvouden van 7

Slide 6 - Slide

Wat zijn de eerste vier veelvouden van 5?

Slide 7 - Slide

even of oneven
Getallen die deelbaar zijn door 2, noemen we EVEN

Getallen die niet deelbaar zijn door 2, noemen we ONEVEN

is 2 een even getal? en 343?

Slide 8 - Slide

Decimale getallen
een getal met cijfers achter de komma
1,85
decimaal getal met twee decimalen
welk getal is groter:
1,35  of 0,89 ?

Slide 9 - Slide

VWO
Par. 2.1 Bewerkingen
Som, verschil, product en quotiënt
Rekenvolgorde

Slide 10 - Slide

Wat is wat??
Vermenigvuldiging is product
3 x 8 = 24
3 en 8 heten de factoren

Deling is quotiënt
24 : 3 = 8

Slide 11 - Slide

Wat is wat??

een optelling heet de som
7 + 6 = 13
7 en 6 heten de termen van de som

Verschil is min
12 - 7 = 5

Slide 12 - Slide

Bewerkingen
Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen zijn bewerkingen

Slide 13 - Slide

Rekenvolgorde
(   )
X          :
+          -

Slide 14 - Slide

Werkschema
1. Werk binnen de haakjes
2. Vermenigvuldigen en delen van links naar rechts
3. Optellen en aftrekken van links naar rechts

16- 4 x 2 =
80 - 2 X (9+3) + 14 =

Slide 15 - Slide