activiteiten en spel peuters

activiteiten en spel bij peuters
1 / 27
next
Slide 1: Slide
ontwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

activiteiten en spel bij peuters

Slide 1 - Slide

Inleiding
Ook peuter begeleiden in ontwikkeling
Pw-er schept de voorwaarden
Letten op je taalgebruik
Denk aan nieuwe woorden toevoegen
Vaste dagelijkse activiteiten
Doelgerichte activiteiten
Vrije activiteiten

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Link

vaste dagelijkse activiteiten

Slide 4 - Mind map

vaste dagelijkse activiteiten
Kring
Kringactiviteiten
Slapen en rusten
Eten en drinken
Overgangen

Slide 5 - Slide

Waarom is de kring/ kringactiviteit zo belangrijk?

Slide 6 - Open question

Een peuter heeft geen behoefte aan structuur
A
Juist
B
Onjuist

Slide 7 - Quiz

Doelgerichte activiteiten
Thematisch werken
Bewegingsactiviteiten
Constructieve activiteiten
Exploratieve activiteiten
Rekenactiviteit
Imitatiespel

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Bewegingsactiviteiten
Energie kwijt
Motorische ontwikkeling
Lichaamscoördinatie
Bijv. dansen, springen, klimmen en schommelen

Slide 10 - Slide

Lichaamscoördinatie is het vermogen om de beweging van verschillende spieren snel en met resultaat op elkaar af te stemmen
A
juist
B
onjuist

Slide 11 - Quiz

Constructieve activiteiten
Producten maken
Zelf bedenken
Creativiteit en denken
Manipulatief spel

Slide 12 - Slide

Wat is manipulatief spel? En waarom is het belangrijk?

Slide 13 - Open question

Exploratief spel
Onderzoeken van materialen en de omgeving staat centraal

Let op verstoren van spel --> verdieping

Slide 14 - Slide

Hoe stimuleer je exploratief spel?

Slide 15 - Mind map

Rekenactiviteiten
Vanaf 3 jaar
Voorbereidend rekenen
Sorteren/ meten/ vergelijken/ ordenen

Slide 16 - Slide

Imitatiespel
Nadoen wat de peuter heeft meegemaakt
Veel taal
Fantasiespel
Meespelen --> problemen introduceren

Slide 17 - Slide

Vrije activiteiten
Belangrijk
Verdiepend spel
Weinig concentratie
Spelontwikkeling
Spelontwikkeling stimuleren
Spelmaterialen

Slide 18 - Slide

Spelontwikkeling
Solitair spel
Parallel spel
Associatief spel
Sociaal spel

Slide 19 - Slide

Solitair spel betekent alleen spelen
A
juist
B
onjuist

Slide 20 - Quiz

Zoek op internet een foto met een voorbeeld van parallel spel en voeg deze toe

Slide 21 - Open question

Geef de definitie van associatief spel

Slide 22 - Open question

Spelontwikkeling stimuleren
Overload kind niet
Durf te spelen
Kies je rol met aandacht
Stimuleer spelontwikkeling

Slide 23 - Slide

Spelmaterialen
Veel afwisselen
Geen elektronisch speelgoed
Op vaste plek
Diversiteit

Slide 24 - Slide

Wat betekent speelgoed bekijken vanuit diversiteit? Geef een voorbeeld.

Slide 25 - Open question

Welk speelgoed is geschikt voor peuters?

Slide 26 - Mind map

Maak de onderstaande opdrachten lesbrief thema 4 deel 2
• Opdracht kringactiviteit (individueel maken niet in groep)
• Opdracht peuters spelen verschillende soorten spel
• Opdracht wegwerpmateriaal
• Opdracht van imitatiespel kan een peuter veel leren
• Opdracht verschillende soorten spel

Slide 27 - Slide