Lewy body dementie

1 / 35
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Wat verstaan we onder dementie?

Slide 17 - Open question

Welke vormen ken je?

Slide 18 - Mind map

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor.

Slide 19 - Slide

Welke vorm van dementie komt het meest voor?

Slide 20 - Mind map

Alzheimer komt het meest voor,hoeveel procent van alle vormen van dementie is Alzheimer?
A
55
B
65
C
75
D
85

Slide 21 - Quiz

Hoeveel jaren leven mensen gemiddeld met de diagnose dementie?
A
3 jaar
B
5 jaar
C
8 jaar
D
12 jaar

Slide 22 - Quiz

Hoelang duurt het gemiddeld voordat de diagnose dementie wordt gesteld na de eerste klachten?
A
5 maanden
B
14 maanden
C
20 maanden
D
30 maanden

Slide 23 - Quiz

Hoeveel mensen hebben er in Nederland dementie?
A
75.000
B
125.000
C
200.000
D
280.000

Slide 24 - Quiz

    - Hiervan zijn er 12.000 jonger dan 65 jaar.
    - Hiervan wonen er ruim 80.000 in verpleeg- of verzorgingshuizen.
    - Hiervan hebben er ruim 100.000 nog geen diagnose.
   Ieder uur krijgen vijf mensen in Nederland dementie. Erkenning duurt echter lang. Gemiddeld duurt het 14 maanden voordat de diagnose wordt gesteld. Bij jonge mensen duurt dit gemiddeld meer dan vier jaar.
    Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. Tot 2050 zal het aantal mensen met dementie verder oplopen naar ruim 620.000.
 In Nederland hebben ruim 280.000 mensen dementie.
   

Slide 25 - Slide

Lewy body dementie
Er vormen zich eiwitophopingen (zg. Lewy bodies) in de zenuwcellen van de hersenen. Meestal in de hersenschors.
Eerst vooral geen geheugenproblemen, dat maakt de diagnose lastig. Wel aandachtsstoornissen. Soms ook visuele wanen

Slide 26 - Slide

Lewy body dementie
De lichamelijke verschijnselen lijken veel op parkinson. Daarom wordt ook nogal eens een verkeerde diagnose gesteld.
Parkinson geneesmiddelen helpen niet tegen Lewy body dementie

Slide 27 - Slide

Eerste verschijnselen
Als eerste vallen kleine veranderingen in het doen en laten op. Vaak is het geheugen nog relatief intact, maar zijn er stoornissen in de aandacht (concentratie) en uitvoerende functies. Dit zorgt ervoor dat mensen met deze ziekte minder snel reageren, vaak afdwalen en moeite hebben met plannen en initiatief nemen. Tussendoor zijn er heldere periodes, waarin men beseft dat er iets aan de hand is. Hierdoor kunnen mensen met Lewy body dementie gefrustreerd en gestrest raken.


Bron: https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/soorten-vormen/lewy-body-dementie/verloop

Slide 28 - Slide

Verdere verloop
In de loop van de tijd worden de fysieke klachten erger. Mensen met Lewy body dementie krijgen last van loopstoornissen, verkrampingen en stijfheid (vergelijkbaar met Parkinson).
Het ruimtelijk inzicht neemt af, wat bijvoorbeeld leidt tot verminderd richtingsgevoel en het niet goed kunnen inschatten van afstanden. Veel mensen met Lewy body dementie krijgen last van zeer levendige dromen, hallucinaties en wanen. Deze kunnen heel beangstigend zijn.
Ook de gedragsveranderingen worden duidelijker. Bij sommige mensen verandert de persoonlijkheid totaal. Soms worden juist bepaalde karaktertrekken uitvergroot. Voor de meeste mensen geldt dat ze hun emoties minder goed kunnen beheersen. Ze kunnen boos en rusteloos worden en onverwacht gaan schreeuwen.

Slide 29 - Slide

Laatste fase
In het laatste stadium trekken mensen met Lewy body dementie zich steeds meer terug. Ze verliezen geleidelijk de oriëntatie op de wereld om zich heen.

De meeste mensen met Lewy body overlijden vijf tot twaalf jaar na de diagnose.

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

https://www.lewy.nl/

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Link

Zijn er vragen?

Slide 34 - Slide

Dank voor jullie aandacht

Slide 35 - Slide