Schrijven - artikel

Een artikel schrijven
1 / 21
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Een artikel schrijven

Slide 1 - Slide

DOELEN
Aan het einde van de les

- weet je hoe je een artikel moet schrijven (herhaling)
- kun je een artikel schrijven

Slide 2 - Slide

Een artikel schrijven
In een informatief artikel geef je de lezer informatie 
over een bepaald onderwerp

Slide 3 - Slide

Waar lees je artikelen?

Slide 4 - Mind map

Bekijk het 
filmpje over 
een artikel schrijven

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Wat zet je in de inleiding van een artikel?

Slide 7 - Open question

In de inleiding noem je het onderwerp van het artikel. 


Zo schrijf je een artikel
Daarnaast kun je:
- de aanleiding vertellen (waarom je over het onderwerp schrijft, bijvoorbeeld: Tijdens de les Nederlands op maandag ... bespraken we met de klas ...)
- een voorbeeld geven van het onderwerp.
- een kort, grappig verhaaltje (anekdote) vertellen over het onderwerp.
- een vraag of vragen stellen die je in de tekst gaat beantwoorden.

Slide 8 - Slide

Lees hierboven het begin van een artikel dat gaat over kindersloten die je op apparatuur kunt bevestigen.

Slide 9 - Slide


Behoort alinea 2 tot 
de inleiding of
het middenstuk?
A
de inleiding
B
het middenstuk

Slide 10 - Quiz

Alinea 1 en 2 behoren tot de inleiding
De inleiding trekt de aandacht en leidt het onderwerp in. 
In het middenstuk worden voorbeelden van beveiliging op apparaten genoemd.

Slide 11 - Slide

Wat zet je in het middenstuk van een artikel?

Slide 12 - Open question

In het middenstuk behandel je het onderwerp van het artikel. In dit deel van de tekst staan de meeste elementen van de opdracht.
Schrijf over elk deelonderwerp één alinea.  


Zo schrijf je een artikel
Schrijf de belangrijkste informatie  over het deelonderwerp in de eerste zin.  Ga op dezelfde regel verder en geef in de rest van de alinea voorbeelden of uitleg bij het deelonderwerp.

Je tekst wordt duidelijker als je in de eerste zin van een alinea 
een signaalwoord gebruikt, zoals ook, ten tweede, bovendien.

Slide 13 - Slide

Wat gebeurt er in het slot van een artikel?

Slide 14 - Open question

In het slot kun je:

Zo schrijf je een artikel
- de deelonderwerpen samenvatten.

- vertellen wat er in de toekomst 
waarschijnlijk nog gaat gebeuren (toekomstverwachting). 
- een conclusie trekken.
- een advies geven.
een antwoord geven op de vraag/vragen die je in de inleiding hebt gesteld. 


Je kunt in het slot een signaalwoord gebruiken, zoals dus, kortom, dat betekent.

Slide 15 - Slide

Het is aan te raden eerst een schrijfplan te maken voordat je een artikel gaat schrijven

Zo schrijf je een artikel
Verder:
- Zorg je voor een passende titel.
- Schrijf je een artikel van minimaal 100 woorden.
- Gebruik je een logische volgorde.
- Zorg je voor samenhang in de tekst.
- Zorg je voor passend taalgebruik.
- Vermeld je jouw voor- en achternaam (en klas) onder het artikel.

Slide 16 - Slide

Stappenplan

Slide 17 - Slide

Klaar? Laatste check!
 • Controleer de inhoud: heb je alle informatie goed in de tekst staan?

 • Controleer het taalgebruik: kijk alle woorden en zinnen goed na en verbeter eventuele spelfouten. Gebruik een woordenboek als je niet weet hoe je een woord moet spellen. Let ook op leestekens.

 • Controleer de conventies (regels): zorg dat de indeling klopt en de tekst er verzorgd uitziet (witregels).


Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Zelf aan de slag
 • Wat?  schrijfopdracht artikel (over klimaat)
 • Wanneer?   Deze les (volgende les bespreken we het)
 • Waarom?   Je krijgt hier weer 0,5 punt op bij de toets van 27 januari. 
 • Hoe?   Zachtjes overleggen of in stilte.

 • Klaar?  Maak een oefenexamen via de website
  oefenen.facet.onl (ga naar vo-toetsen en -examens,
  centrale examens en zoek dan op Nederlands. BB staat voor basis, KB staat voor kader) 

Slide 20 - Slide

Evaluatie
Aan het einde van de les

- weet je hoe je een artikel moet schrijven (herhaling)
- kun je een artikel schrijven

Slide 21 - Slide