Ontwikkelingspsychologie

Ontwikkelingspsychologie
1 / 30
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Ontwikkelingspsychologie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions


Hoe zit je in de les?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 2 - Poll

De poll (Emoji)
Voor het uitvragen van emoties bij bepaalde onderwerpen, komt het emoji type goed van pas.

Met de poll kun je leerlingen bevragen met stellingen tijdens de (klassikale of gedeelde) les. Deze stellingen hebben geen goede of foute antwoorden, maar kunnen juist gebruikt worden om discussies te starten en meningen uit te vragen.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je nog van de vorige les?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag
Open een bestand
- Maak een voorblad
- Maak een inhoudsopgave en paginanummers met daarin de kopjes:
  • Inleiding
  • De ontwikkelingsgebieden
  • casus
  • slotwoord
  • Literatuurlijst
- Mail je werkbegeleider en plan een gesprek over de ontwikkelingsleeftijden. Welke ontwikkelingsleeftijd hebben jouw cli√ęnten en waaraan kan je dat zien?

Goed om te weten: Je verslag hoeft niet naar je Nederlands docent gestuurd te worden. Er wordt door elke docent gelet op punten, komma's en hoofdletters.


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Pak je tabel erbij
- Maak tweetallen
- Probeer bij elke ontwikkeling eigenschappen te vinden die bij de leeftijd 'Baby' horen.
- Kan er al bij elke ontwikkeling een eigenschap gevonden worden?
- 7-10 minuten

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Dreumes 1 - 2 jaar
  • Waarom vinden kinderen dit zo‚Äôn leuk programma?
  • Wat stimuleert tiktak bij een dreumes?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Dreumes 1-2 Jaar
- Ga weer in je tweetal
- Probeer bij elke ontwikkeling eigenschappen te vinden die bij de leeftijd 'dreumes' horen.
- Beargumenteer kort waarom ze bij de sociaal-, emotioneel-, persoonlijke-, fysieke- of cognitieve ontwikkeling horen. 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wat heb je gevonden?
Voeg eventuele antwoorden toe in je tabel.

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Peuter 2-4

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Jean Piaget (1896-1980)

Ontwikkelingspsycholoog die erachter kwam dat kinderen pas op een bepaalde leeftijd er aan toe zijn bepaalde vaardigheid te leren

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Piaget ontdekte 4 fases
- Sensomotorische fase: (0 tot 24 maanden) Zintuigen en motoriek
- Pre- operationele fase (2-7 jaar) Animisme, taalgebruik, eigen ik, fijne motoriek, op één ding kunnen richten.
- Concrete operationele fase (7- 12 jaar) Proces denken en omdraaien, op meerdere dingen kunnen richten, relatie tussen tijd, afstand en snelheid.
- Formele operationele fase  (vanaf 12 jaar) logisch denken, verbanden leggen, abstract denken (Een voorstelling van iets kunnen maken)

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag
Schrijf je inleiding met daarin:
  • de beschrijving van de opdracht 
  • waarom je voor een bepaalde ontwikkelingsfase gekozen hebt.

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Wat vond je van de les?

Slide 29 - Mind map

This item has no instructions

Volgende week Jong basisschoolkind
Het basisschoolkind

Slide 30 - Slide

This item has no instructions