Regie - Lesweek 4

Vak: Regie 
1 / 22
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Vak: Regie 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerdere malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les, zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Afspraken
 • Wij respecteren elkaar.
 • Wij laten elkaar uitpraten.


Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Programma
 • Terugblik lesweek 3

 • Doel van de les
 • Theorie
 • Uitleg eindopdracht
 • Zelfstandig werken 
 • Afsluiting

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Terugblik
Neem even 1 min voor jezelf: 
Kun je voor jezelf nog de 8 leefgebieden benoemen? 
En kun je per leefgebied een voorbeeld geven hoe je hier de eigen regie zou kunnen bevorderen (koppeling maken met je eigen BPV/ casus)? 

Docent: steekproefsgewijs een aantal antwoorden ophalen 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Doel
 • Aan het einde van de les kun je een aantal begeleidingsmethodieken en technieken opnoemen
 • Aan het einde van de les kun je een uitleggen wat motiverende gespreksvoering is en deze koppelen aan de praktijk/BPV.


Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Begeleidingstechniek versus methodiek
 • Begeleidingsmethodiek: Geheel van op theorieën gebaseerde begeleidingsmethoden die worden gebruikt om een doel te bereiken. De methodiek bestaat uit handelingsrichtlijnen, praktische handvatten, etc. 

 • Begeleidingsstijl: Manier van begeleiden, gericht op de mate van sturing

 • Begeleidingstechniek: Kennis, vaardigheid en hulpmiddelen die je inzet in de begeleiding om een doel te bereiken. Denk aan motiveren, stimuleren, activeren. Andere technieken zijn: Structuur bieden, Nabijheid bieden, Time-out etc
Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Motiverende gespreksvoering

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Motivatie

 • Autonome motivatie (nut er van inzien)
 • Extrinsieke motivatie (straffen belonen)
 • Intrinsieke motivatie (van binnenuit willen) 
drie vormen

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Motiverende gespreksvoering
Motiverende Gespreksvoering = een benadering die mensen helpt hun gedrag ‘van binnenuit’ te veranderen.Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt. Daarbij speelt het verkennen en oplossen van ambivalentie een belangrijke rol.

Ambivalentie is een gespleten gevoel. Je wil iets, en je wil het tegelijkertijd ook niet. Of je wilt iets, en tegelijkertijd ook iets anders, en je kunt niet kiezen.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Eigenlijk zou ik... maar...
Aan de ene kant wil ik... maar...
Ik wil het wel, maar ik kan het niet.
Verandertaal
Behoudtaal
Ambivalentie

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wat denk je dat je je juist NIET moet doen bij motiverende gesprekstechniek? (meerdere antwoorden mogelijk)
A
Discussie aangaan
B
Empathie tonen
C
Meeveren met weerstand
D
Argumenten aanvoeren

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

do's
don'ts

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Oefening in tweetallen (break out rooms) 
 • A vertelt B over iets waarover hij/zij nadenkt om te veranderen, maar nog geen beslissing over heeft gemaakt en nog twijfelt. 

 • B overtuigt A dat hij/zij moet veranderen.
 1. Leg uit waarom de persoon zou moeten veranderen
 2. Geef 3 voordelen voor deze verandering
 3. Vertel hoe deze persoon moet veranderen
 4. Benadruk hoe belangrijk het is om te veranderen
 5. Overtuig de persoon dit ook daadwerkelijk te doen

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

2. Oefening in tweetallen 
 • A vertelt B over iets waarover hij/zij nadenkt om te veranderen, maar nog geen beslissing over heeft gemaakt en nog twijfelt.

 • B luistert aandachtig en stelt vragen.
 1. Waarom wil jij deze verandering maken?
 2. Als je zou beslissen om te veranderen, hoe zou je dat dan aanpakken?
 3. Wat zijn voor jou de 3 beste redenen om te veranderen?
 4. Hoe belangrijk is het voor jou om te veranderen op een schaal van 0-10?

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Nabespreken in de klas 
- Wat deed oefening 1 bij persoon A.? 
- Wat was het verschil met oefening 2 voor persoon A.? 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Zelfstandige opdracht
Huiswerk- belangrijk voor je toets!  
Boek: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Bestuderen: Thema 2, hoofdstuk 5
Opdracht: 2.4+ 2.5 

Maak de volgende opdrachten/beantwoord de volgende vragen: 
1. Beschrijf per begeleidingsmethodiek kort wat deze methodiek inhoudt.  
2. Welke begeleidingsmethodiek gebruik je op je stage? geef een korte omschrijving van deze methodiek. 

Lees verder ook Thema 1, H1.3 door. 

Slide 17 - Slide

Leefgebieden:
 1. Wonen
 2. Dagbesteding
 3. Financiën
 4. Lichamelijke gezondheid
 5. Psychische functioneren
 6. Praktische functioneren
 7. Sociale contacten
 8. Zingeving
Wat is er nodig om verandering teweeg te brengen?
A
Motivatie
B
Gedragsverandering
C
Informatie
D
Ontwikkeling

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Wat neem je mee naar de praktijk?

Slide 19 - Mind map

This item has no instructions

Check doelen met elkaar- rondvraag- Behaald? 
 • Aan het einde van de les kun je een aantal begeleidingsmethodieken en technieken opnoemen

 • Aan het einde van de les kun je een uitleggen wat motiverende gespreksvoering is en deze koppelen aan de praktijk/BPV.


Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Wat zou je doen als de wereld vergaat en jij bent de enige die over is op de wereld?

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

Uitleg eindopdracht 
Zie opdracht op papier 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions