PPO week 2M Economie

1 / 14
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Iedereen moet weten hoe je gezond kan leven en welvarend kunnen zijn

Iedereen moet toegang krijgen tot goed onderwijs en moet levenslang kunnen leren

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Slide 4 - Drag question

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen

Partnerschap voor duurzame ontwikkeling verbeteren

Slide 5 - Drag question

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

De wegen enz. moeten langer meegaan, Industrie moet duurzamer en stimuleer innovatie

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Slide 6 - Drag question

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Slide 7 - Drag question

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Link

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

Deze doelstellingen vinden wij belangrijk

Slide 12 - Open question

Deze doelstellingen hebben wij in onze onderneming

Slide 13 - Open question

Wij dragen bij aan deze doelstelling door: ...

Slide 14 - Open question